RÅD OCH STÖD VID CANCER

Kontaktsjuksköterskan – ditt stöd i vården vid cancer

Du kan få stöd av en kontaktsjuksköterska om du utreds eller behandlas för cancer. Det är för att du ska känna dig trygg i vården. Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att en vårdplan görs tillsammans med dig. Även närstående kan få stöd av kontaktsjuksköterskan.

Varför ska jag ha en kontaktsjuksköterska?

När du utreds eller behandlas för cancer känns det ofta tryggare om du förstår och kan överblicka det som händer. Då kan du också vara delaktig och påverka sådant som är viktigt för dig.

Kontaktsjuksköterskan hjälper till med det på olika sätt. Här är några av hens arbetsuppgifter:

 • Bevaka att de olika delarna av din cancervård samordnas.
 • Berätta för dig om de olika händelserna i din vård och när de ska ske.
 • Svara på frågor och ge råd och stöd.
 • Se till att du får vara med och planera din vård.
 • Hjälpa dig att nå andra yrkesgrupper inom vården om du behöver det.
 • Svara på frågor och ge råd och stöd till närstående.

Kontaktsjuksköterskan har tystnadsplikt precis som all annan vårdpersonal. Hen kan ge stöd och råd till dina närstående utan att berätta saker som du inte vill ska föras vidare.

Kontaktsjuksköterskan har specialistkunskaper i cancervård.

Kontaktsjuksköterskan kan vara din fasta vårdkontakt, men det kan också vara en annan person som är det.

När har jag en kontaktsjuksköterska?

Det varierar när du träffar en kontaktsjuksköterska för första gången. Det kan vara när utredningen börjar för att ta reda på om du har cancer eller när läkaren berättar för dig att du har cancer. Du kan ha en kontaktsjuksköterska även under den tid som behandlingen följs upp.

Säg till på den mottagning där du har fått cancerdiagnosen eller där du behandlas, om du inte erbjuds en kontaktsjuksköterska.

Du kan ha flera kontaktsjuksköterskor

Det är vanligt med olika slags vård vid cancer och därför kan du ibland behöva byta kontaktsjuksköterska. Kanske ska du först opereras. Då finns din kontaktsjuksköterska på kirurgkliniken. Efter operationen kanske du behöver strålbehandling eller behandling med cytostatika. Då byter du till kontaktsjuksköterskan som finns där.

Din tidigare kontaktsjuksköterska ser till att den nya vårdpersonalen får den information som behövs och som du vill att de ska ha.

Du har rätt att alltid veta vem som har ansvar för dig

Du får namn och telefonnummer till den nya kontaktsjuksköterskan före överlämningen. Din nuvarande kontaktsjuksköterska fortsätter att ha ansvar för dig ända tills du och den nya kontaktsjuksköterskan har träffats eller hen har kontaktat dig.

Du får vara med och skriva vårdplanen

Kontaktsjuksköterskan ordnar så att du, läkaren och annan vårdpersonal tillsammans skriver "Min vårdplan". Den planen är ditt dokument och ska svara på frågor som är viktiga för dig. Här är förslag på sådana frågor:

 • Vad är syftet med den vård jag får?
 • Vilken är nästa händelse i vården och när ska den ske?
 • Vad kan jag själv göra för att må bättre?
 • Hur får jag den rehabilitering jag behöver?
 • Vart kan jag ringa om jag plötsligt mår sämre eller känner mig orolig?

"Min vårdplan" är ett eller flera papper som du tar med dig vid dina besök i vården. På vissa håll kan du välja om du hellre vill ha planen digitalt.

Säg till vårdpersonalen att uppdatera planen eller ändra själv om din vård eller dina behov ändras på något sätt som har betydelse för dig.

"Min Vårdplan" är inte samma sak som journalen, men det ska stå i journalen att ”Min Vårdplan” finns.

Om du är för sjuk för att vara med och planera din vård, gör vårdpersonalen en vårdplan utifrån vad de tror blir bäst för dig.

Till toppen av sidan