Råd och stöd vid cancer

Kontaktsjuksköterskan – ditt stöd i vården vid cancer

Du kan få stöd av en kontaktsjuksköterska om du utreds eller får vård för cancer. Kontaktsjuksköterskan samordnar din vård och hjälper dig att få överblick över det som händer.

Hur kan en kontaktsjuksköterska stötta mig?

Kontaktsjuksköterskan kan stötta och hjälpa till på olika sätt. Här är några exempel:

  • Bevaka att de olika delarna av din cancervård samordnas.
  • Berätta för dig om de olika händelserna i din vård och när de ska ske.
  • Svara på frågor och ge råd och stöd.
  • Se till att du får vara delaktig i din vård så mycket du vill och kan, till exempel genom att ansvara för att du får Min vårdplan.
  • Bedöma dina behov och prata med dig om dem så att ni tillsammans kan besluta om insatser, till exempel när det gäller rehabilitering.
  • Hjälpa dig att nå andra yrkesgrupper inom vården om du behöver det.
  • Svara på frågor och ge råd och stöd till närstående.

Kontaktsjuksköterskan har tystnadsplikt precis som all annan vårdpersonal. Hen kan ge stöd och råd till dina närstående utan att berätta saker som du inte vill ska föras vidare.

När har jag en kontaktsjuksköterska?

Det är vanligt att träffa kontaktsjuksköterskan när cancerutredningen börjar. En del träffar kontaktsjuksköterskan första gången när de är hos läkaren för att få beskedet om cancer, eller när behandlingen börjar.

Du kan ha en kontaktsjuksköterska även under den tid som behandlingen följs upp.

Säg till på den mottagning där du har fått cancerdiagnosen eller där du behandlas, om du inte erbjuds en kontaktsjuksköterska.

Du kan ha flera kontaktsjuksköterskor

Du kan behöva byta kontaktsjuksköterska ibland. Kanske ska du först opereras. Då finns din kontaktsjuksköterska på kirurgkliniken. Efter operationen kanske du behöver strålbehandling eller behandling med cytostatika. Då byter du till kontaktsjuksköterskan som finns där.

Din tidigare kontaktsjuksköterska ser till att den nya kontaktsjuksköterskan får den information som behövs och som du vill att hen ska ha.

Kontaktsjuksköterskan hjälper också till att lämna över information till andra som är delaktiga i din vård eller omsorg. Det kan till exempel vara på ett annat sjukhus, på vårdcentralen eller i hemtjänsten.

Du har rätt att veta vem som har ansvar för dig

Du får namn och telefonnummer till den nya kontaktsjuksköterskan före överlämningen.

Din nuvarande kontaktsjuksköterska fortsätter att ha ansvar för dig ända tills du och den nya kontaktsjuksköterskan har träffats eller hen har kontaktat dig.

mer på 1177

Samordnad individuell plan - SIP

När du, ditt barn eller någon annan närstående behöver hjälp från flera personer inom vården, omsorgen eller skolan kan det passa bra att få en SIP. Det är en förkortning av samordnad individuell plan. Ni får vara med och planera den hjälp som behövs.

Fasta kontakter i vård och omsorg

Du kan få en fast kontakt om du behöver hjälp med att samordna dina kontakter med vården eller omsorgen. Du kan ha flera fasta kontakter som kan stötta och hjälpa till på olika sätt. De ska så mycket som möjligt samarbeta så att du får den vård och omsorg som du behöver.

Närstående vid cancer

Det är vanligt att vilja stötta den som har en allvarlig sjukdom samtidigt som du själv har en stark oro och mår dåligt. Här får du råd om hur du kan hantera situationen.

Till toppen av sidan