Olyckor & skador

Akuta råd – första hjälpen

Här kan du läsa mer om hur du hjälper någon i en akut situation.

Innehåll - Akuta råd – första hjälpen

Visa innehåll som:
 • Allergisk chock – anafylaxi

  Att få en allergisk chock kan vara livshotande. Du får då flera symtom som snabbt blir värre. Till exempel kan det klia över kroppen och i munnen, det kan svullna i svalget och du kan få svårt att andas och bli svimfärdig. Ring genast 112 om det händer dig eller någon i din närhet.

 • Chock

  När du hamnar i medicinsk chock har blodtrycket och blodflödet sjunkit så mycket att blodet inte längre pumpas runt som vanligt. Tillståndet kan bli livshotande eftersom kroppen inte längre fungerar som den brukar.

 • Drunkningsolyckor

  Du ska ropa på hjälp och ringa 112 om någon håller på att drunkna. Försök sedan att få upp personen ur vattnet. Gör hjärt-lungräddning medan du väntar på ambulansen om personen inte andas.

 • Elolyckor – när det går ström genom kroppen

  Kontakta alltid vården om du eller en person i din närhet får ström genom kroppen.

 • Frågor och svar om hur skogsbrand påverkar hälsan

  Här finns frågor och svar om hur rök från en skogsbrand påverkar hälsan och när du bör söka vård.

 • Förgiftning

  Förgiftningsolyckor i hemmet orsakas oftast av hushållskemikalier, läkemedel, alkohol, tobak, giftiga svampar och växter. Det du kan göra för att undvika förgiftningsolyckor gäller främst barn. Små barn utforskar världen genom att stoppa saker i munnen.

 • Hjärt-lungräddning (HLR)

  Hjärt-lungräddning som brukar förkortas HLR är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större är chansen att överleva ett hjärtstopp.

 • Hjärt-lungräddning (HLR) på barn

  Hjärt-lungräddning som brukar förkortas HLR är en första hjälpen-behandling. Den ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Ju tidigare inblåsningar och bröstkompressioner startas, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp.

 • ICE – nödnummer till närstående i mobilen

  Sjukvårdspersonal kan snabbt behöva komma i kontakt med dina närstående, till exempel vid olyckor eller om du hastigt blir sjuk. Spara därför telefonnummer till närstående i mobilen och döp kontakterna till ICE.

 • Inandning av skadlig gas

  Det finns flera typer av gaser i vår omgivning som kan ge allvarliga skador om du andas in dem.

 • Om någon sätter i halsen

  Att sätta i halsen kan leda till syrebrist och en livshotande situation om ingen ingriper. Med enkla handgrepp ska du försöka få bort föremålet som har fastnat.

 • Stabilt sidoläge

  En person som inte reagerar men ändå andas normalt är troligen medvetslös. Då måste du hjälpa personen genom att lägga hen i stabilt sidoläge så att luftvägarna hålls öppna.

 • Stoppa blödning

  En sprutande eller pulserande blödning tyder på en skada i en större pulsåder och kan vara livshotande. Du ska försöka stoppa blödningen och sedan ringa 112 så att den skadade snabbt kan få hjälp och blir förd till sjukhus.

 • Värmeslag

  Du kan få värmeslag när kroppen inte klarar att kyla ner dig. För att minska risken bör du dricka mer och undvika att anstränga dig fysiskt när det är som varmast.

Mer på 1177.se

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Behandling av stora sår

Ett stort eller djupt sår behöver ofta undersökas av vårdpersonal. Det kan finnas risk för att senor, muskler, blodkärl och nerver blivit skadade.

Behandling av små sår

Det är viktigt att sår läker så fort och bra som möjligt. Annars finns det en risk för infektioner. Därför bör du vara noga med att sköta om såren.

Till toppen av sidan