AKUTA RÅD – FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning av farlig gas

Det finns flera typer av gaser i vår omgivning som kan ge allvarliga skador om du andas in dem. Det kan till exempel vara klorgas som finns i kylledningar i ishallar eller rök från plastmaterial. Brandrök innehåller flera olika gaser beroende på vad det är som brinner.

Hur allvarliga skadorna blir beror på vilken typ av gas du har andats in och hur mycket gas som du har utsatts för.

Symtom

Det dröja någon timme innan symtomen kommer om du har andats in gas.

Det här är vanliga symtom:

  • Du får ont i huvudet.
  • Du mår illa och kräks.
  • Du blir irriterad i näsa, mun, hals och luftrör och det börjar svida.
  • Du tycker det känns trångt i bröstet.
  • Du får andnöd.
  • Du hostar.
  • Du blir hes.
  • Du blir omtöcknad.

När och var ska jag söka vård?

Ring genast 112 om du har mycket svårt att andas eller om någon är medvetslös.

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du har andats in gas du tror är farlig och har något av de besvär som finns i listan här ovanför.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du kan även i mindre brådskande fall ringa Giftinformationscentralen dygnet runt på telefonnummer 010-456 67 00.

Giftinformationscentralen besvarar även allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar på vardagar mellan klockan 9-17.

Behandling

Det viktigaste är att komma ut i frisk luft och att ta det lugnt. Lindriga symtom går då ofta över av sig själv.

Ibland kan du behöva behandling för de symtom du har, till exempel med syrgas eller luftrörsvidgande läkemedel. Du kan också behöva vara kvar på vårdcentralen eller sjukhuset för att besvären inte förvärras.

Det är viktigt att du tar kontakt med vården igen om du skulle bli sämre, särskilt om du får svårt att andas på nytt.

Till toppen av sidan