Jag är rädd för att tala inför andra. Finns det något att göra?

Fråga

Jag har under många år haft en stor rädsla för att tala inför andra. Nu ska vi börja med möten på arbetet, där vi ska berätta för varandra om olika arbetsuppgifter.

Jag känner mig orolig och ängslig när jag tänker på detta, oroar mig mycket för den gången det blir dags för mig att berätta. Sover dåligt på nätterna och har redan funderingar på att försöka byta jobb för att slippa vara med på dessa möten. Vad kan jag göra?

Svar

Du kan ha en social fobi om din rädsla är så svår att den inte bara är ett problem när du ska hålla föredrag. Det kan handla om att du undviker vanliga sociala sammanhang som kafferaster på jobbet, fester och andra tillställningar.

Försök att själv träna på att göra saker som du tycker är jobbiga. Ditt självförtroende växer när du lyckas övervinna din rädsla och gör något som du inte trodde att du skulle våga. Du lär dig så småningom att de tecken på nervositet som du får, inte märks för andra människor. De kanske inte alls lägger märke till hur darrig du är, eller hur du rodnar och är svettig.

Du behöver söka hjälp om du har social fobi och inte lyckas komma till rätta med besvären själv. Kontakta i så fall en vårdcentral för att boka tid till en läkare. Du kan sedan få hjälp med hänvisning till psykolog eller psykoterapeut för samtalsterapi. 

En typ av samtalsterapi som brukar fungera bra vid social fobi är kognitiv beteendeterapi. Där får du lära dig att klargöra tankar och känslor som uppstår i de ångestskapande situationerna tillsammans med terapeuten och genom hemuppgifter. Genom att på ett kontrollerat sätt utsätta dig för jobbiga situationer kan du på så sätt lära dig att de inte är så farliga.

Det kan behövas medicinsk behandling om du trots sådan behandling har stora besvär av social rädsla eller social fobi. Ett alternativ är SSRI-läkemedel, som används mot depression och olika ångesttillstånd.

Det är lätt att känna sig nervös i situationer där man upplever att man blir granskad av andra och riskerar att bli kritiserad. Vi är rädda för att göra bort oss, skämma ut oss och bli förödmjukade.

Rädslan påverkar oss kroppsligt på ett sätt som ska förbereda oss för kamp eller flykt.

Du kan få ett eller flera av följande symtom:

  • Hjärtat slår snabbare och pulsen ökar.
  • Andningen blir snabbare.
  • Blodet strömmar snabbare genom muskler och huden.  
  • Du blir röd i ansiktet.
  • Du svettas.
  • Du darrar av anspänningen.

Det finns bra hjälp att få, så tveka inte att söka vård om du inte löser det här själv. 

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan