VÅRDEN I VÄSTRA GÖTALAND

Att söka vård

Innehållet gäller Västra Götaland

1177 Vårdguiden på webben

Webbplatsen 1177.se har tusentals artiklar om sjukdomar, undersökningar och behandlingar. Det finns också filmer, illustrationer och bildspel.

Guide: Vanliga symtom - när ska jag söka vård?

Vårdcentral

Vårdcentralen är grunden i svensk sjukvård. Det är hit du ska vända dig i första hand om du eller ditt barn behöver sjukvård. Många vårdcentraler har rådgivning på telefon. Ofta kan man också ge dig en akut besökstid om det är vardag. På vårdcentralen kan du bli undersökt och få behandling för de flesta sjukdomar och besvär. Man jobbar också förebyggande och ger hälsoråd. Personalen kan även hjälpa den som har psykiska besvär, till exempel om du är nedstämd eller orolig och behöver prata med någon. Behöver du vård eller en undersökning på ett sjukhus, kan läkaren skriva en remiss för att du ska få en tid där. Du kan även få remiss till psykiatrin.

Ett barn och en vuxen är på väg till vården

Vårdcentraler har ofta öppet klockan 08.00-17.00 på vardagar. Om du behöver vård när vårdcentralen är stängd ska du vända dig till en jourcentral.

Hitta din vårdcentral

Välja vårdcentral

1177 Vårdguiden på telefon

1177 är Sjukvårdsrådgivningens telefonnummer. Det fungerar i hela i landet, årets alla dagar och dygnet runt. Du kan ringa om du behöver prata med en sjuksköterska:

  • för att få egenvårdsråd,
  • om dina symtom,
  • om du behöver söka vård,
  • var du i så fall ska söka,
  • om hur bråttom det är.

Vid akuta livshotande tillstånd gäller nödnumret 112 över hela landet.

Mer om 1177 Vårdguiden på telefon

Sjukvårdsrådgivning med tolk på arabiska och somaliska

Det går att få sjukvårdsrådgivning med tolk på arabiska och somaliska. Tjänsten har öppet alla dagar mellan 08.00-22.00 och kostar som ett vanligt samtal. Rådgivningen utförs av ordinarie sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden i Västra Götalandsregionen med hjälp av tolk.
För arabiska ring 0771-11 77 90.
För somaliska ring 0771-11 77 91.

Informationsblad om sjukvårdsrådgivning på arabiska och somaliska.

Barnmorskemottagning

Hit kan du komma för preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovskontroll.  Mottagningen har ett tätt samarbete med förlossningsvården och barnhälsovården. Här kan du också få hjälp om du misstänker att du blivit smittad med en könssjukdom.
Mottagningarna har tillgång till barnmorska, läkare, psykolog och dietist.

Är du gravid erbjuds mödrahälsovård som är en del av Barnmorskemottagningen.

Läs mer om besök på barnmorskemottagningen under graviditeten

Mödrahälsovård

Mödrahälsovården ingår i Barnmorskemottagningen. Den kan heta mödravårdscentral, mvc. Den är till för dig som är gravid. Inom mödrahälsovården arbetar barnmorskor. De hjälper till med hälsovård och kontroller under graviditet, ger råd kring preventivmedel och tar gynekologiska cellprover.  Du kan även få hjälp med test för olika könssjukdomar.

Alla kvinnor som väntar barn har rätt till kostnadsfri mödrahälsovård.

Barnavårdscentral, bvc

Barnavårdscentralen, bvc, är till för alla barn mellan 0 och 6 år. bvc svarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa, samt ger råd om allt som rör barnets utveckling. Personalen kan också göra hembesök när ett adoptivbarn nyligen anlänt till sin familj eller när ett barn är nyinflyttat.

Bvc har ett nära samarbete med barnmorskemottagningar, vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Du behöver inte betala något när du besöker bvc.

Läs mer om besök på barnavårdscentralen, bvc 

Jourcentral

Jourcentralen kan även kallas primärvårdsakut eller närakut. Du kan komma utan att boka tid. Till jourcentralen söker man när vårdcentralen är stängd och man har akut sjukdom och besvär som inte kan vänta till nästa dag.  

Om det krävs skickas du vidare till akutmottagning. Jourcentralen är ett komplement till vårdcentraler och akutsjukhus. Den är till för korta insatser. Inga långa utredningar görs här.

Hitta din jourcentral

Akut vård

Vid svårare olycksfall, allvarlig sjukdom eller om du behöver ambulans ska du ringa 112. Ambulanssjuksköterskan avgör om du behöver komma till sjukhus. Vid behov kan läkare kallas till platsen. 

Att komma till en akutmottagning behövs vid till exempel plötsliga starka bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, svår akut huvudvärk, svåra buksmärtor, kramper, benbrott, djupa sårskador, större blödningar, medvetslöshet och plötsliga svåra smärtor.

Patienten får inte alltid en diagnos på akuten. Det kan enbart bli behandling så att han eller hon kan flyttas till en annan avdelning för specialistvård eller utredning.

Hitta akutmottagning

Till toppen av sidan