Att söka stöd och hjälp

Stöd och hjälp när du är ung och mår psykiskt dåligt

Innehållet gäller Västra Götaland

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen i Västra Götaland att vända sig till, exempelvis elevhälsan, vårdcentralen eller en ungdomsmottagning.

En väg in

En väg in är ett kontaktcenter i Västra Götaland med uppgift att hjälpa barn och unga upp till och med 17 år med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården. 

Vårdcentral och jourcentral

Till din vårdcentral kan du vända dig för all psykisk ohälsa. Om du känner dig deprimerad eller har ångest kan du få behandling.

Om läkaren bedömer att du behöver läkemedelsbehandling, längre psykologisk behandling eller annan specialistvård, kan du få en remiss till bup.
När vårdcentralen är stängd kan du vända dig till en jourcentral.
Hitta din vårdcentral

Hitta din jourcentral

Vårdcentral med tilläggsuppdrag UPH

Till vårdcentral med så kallat tilläggsuppdrag Ungas Psykiska Hälsa, UPH, kan man söka från att man börjat förskoleklass till och med dagen då man fyller 18 år. Här finns psykolog/psykoterapeut och socionom. Vid allvarligare psykisk ohälsa eller då medicinsk behandling behövs, är det barn- och ungdomspsykiatrin, bup, som man ska vända sig till.
Lista över vårdcentraler med tilläggsuppdrag

Ungdomsmottagning

Till en ungdomsmottagning kan du vända dig från du är 12-13 år tills du är 23-25 år gammal. Åldersgränserna kan variera. Barnmorska och kurator finns på alla ungdomsmottagningar. Ibland kan man också få hjälp att träffa läkare, gynekolog eller psykolog.

Personalen kan hjälpa och stödja dig såväl när det gäller kroppsliga saker som frågor som rör ditt liv. Du kan även testa dig för könssjukdomar. Graviditetstest finns också på mottagningen.

Ungdomsmottagningar i Västra Götaland

Mer om ungdomsmottagningar på Umo.se

Andra mottagningar för unga vuxna

MUM, Mottagning för unga män

MUX, Mottagning för unga vuxna

1177 sjukvårdsrådgivning på telefon

Om du inte vet vart du ska vända dig eller om din mottagning är stängd, kan du ringa 1177. Du kan ringa dygnet runt och det kostar inget.

Ung och problem med alkohol, droger och spel

Till Mini-Maria kan du som är 13–21 år vända dig med frågor eller problem som rör alkohol, droger och spel om pengar. Även närstående är välkomna.

Elevhälsan

Går du i skolan kan du vända dig till skolans elevhälsa. Här finns mycket med kunskap om hur det är att vara ung och vilka problem som unga kan ha. Elevhälsan är till för att du ska kunna klara av ditt skolarbete.
Mer om elevhälsa på umo.se

Barn- och ungdomspsykiatri, bup

Bup gör fördjupade psykiska bedömningar och behandlingar vid svårare besvär. Kontakt med bup får du genom en vårdcentral, ungdomsmottagning elelr elevhälsan som hjälper dig med en remiss. Du kan också själv kontakta bup.
Du kan få prata om dina problem själv eller tillsammans med dina föräldrar eller närstående.
Hitta din bup-mottagning

Mer om bup på Umo.se

När det är akut och din mottagning är stängd

Om du är i behov av omedelbar hjälp till följd av akut sjukdom eller skada - ring nödnumret 112.

Jourcentraler kan hjälpa dig när vårdcentral eller annan mottagning är stängd. Du kan också ringa 1177 och be om hjälp.

Om jourcentralen är stängd kan du ringa till ett akutsjukhus och fråga efter hjälp. 

Vid sexuella övergrepp kan man behöva speciell hjälp.

Akutmottagningar för barn och unga

Barn- och ungdomspsykiatri, akut

Kommunen och socialtjänsten

Din kommun kan ofta hjälpa till om du har det svårt. Du kan prata med någon på kommunens socialtjänst om till exempel missbruk,våld, sexuella övergrepp, kriminalitet och mycket annat.

Bästa sättet att nå socialtjänsten är att ringa till den kommun där du bor. Telefonnumret hittar du på nätet. Be att få bli kopplad till någon som har hand om barn och familjer.

Mer om socialtjänsten på Umo.se

Ha koll på soc: Om socialtjänsten för barn och unga

När en vuxen i familjen inte mår bra

Om en vuxen som tar hand om dig inte mår bra kan du må dåligt, känna dig rädd, orolig eller ledsen. 
Läs mer om när en vuxen i familjen inte mår bra

Du kan söka hjälp hos ungdomsmottagning, vårdcentral, elevhälsan, familjecentral eller kommunens familjeenhet.

Andra ställen som ger stöd är: KulingMaskrosbarnTrygga BarnenBris

Läs mer: När en förälder mår psykiskt dåligt, Umo.se 

Patient- och närståendeföreningar

Du kan också få hjälp och stöd av olika organisationer. Du kan mejla, chatta eller ringa. Flera organisationer har lokalavdelningar.
Läs mer om patient- och närståendeföreningar

Vad kan du göra själv?

Ibland kan man själv göra så att man mår bättre med hjälp av bra sömn, kost och motion. Du kanske kan lära dig avslappning, hantera stress eller gå med i en självhjälpsgrupp? 
Läs mer på Liv och hälsa

Vad kostar det?

All sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri. Besök på Bup och ungdomsmottagning är gratis för alla åldrar.

Hitta rätt mottagning

För att hitta till exempel en vårdcentral, ungdomsmottagning eller en Bup-mottagning kan du söka i Hitta vård.

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.
Här finns en lista över stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta

Att vara adopterad

Socialnämnden i din kommun ansvarar för att adoptivfamiljer får stöd och hjälp. Bup, barnhälsovården, vårdcentraler och ungdomsmottagningar kan också erbjuda stöd och rådgivning.
Läs mer om adoption på 1177.se och på UMO.se: Att vara adopterad

Tolkning till andra språk

Sjukvården är skyldig att se till att du förstår. Om det behövs måste personalen boka in en tolk. Säg till att du behöver tolk innan du gör dit besök. Du kan också själv boka en tolk innan ett besök. Då vänder du dig till din kommun.

Till toppen av sidan