Att söka stöd och hjälp

Stöd och hjälp när du är ung och mår psykiskt dåligt

Innehållet gäller Västra Götaland

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen i Västra Götaland att vända sig till, exempelvis elevhälsan, vårdcentralen eller en ungdomsmottagning.

Det finns många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Du kan också vända dig till sjukvården och socialtjänsten. 
Personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har tystnadsplikt. De får inte avslöja vad du har berättat.

Besvär och svårigheter

Det finns flera sjukdomar, symtom och problem som gör att man mår illa.
Ung med psykisk ohälsa: Besvär och svårigheter

För barn: Våga berätta

Om du mår dåligt eller något känns fel, berätta det för en vuxen. Du ska inte behöva vara ensam med det jobbiga. Det går att göra saker så att det blir bättre. En vuxen ska se till att du får den hjälp du behöver.
Så får du hjälp

Vad kan du göra själv?

Ibland kan man själv göra så att man mår bättre med hjälp av bra sömn, kost och motion. Du kanske kan lära dig avslappning, hantera stress eller gå med i en självhjälpsgrupp? 
Läs mer om stresshantering och sömn.

Organisationer och brukarföreningar

Du kan också få hjälp och stöd av olika organisationer. Du kan mejla, chatta eller ringa. Flera organisationer har lokalavdelningar.
Läs mer om råd och stöd på chatt och telefon.

Det finns regionala brukarföreningar som kan vara till stöd och hjälp vid psykisk ohälsa. Du kan här komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter som du själv. 
Förteckning över brukarföreningar inom psykisk ohälsa, Västra Götaland

En väg in

En väg in är ett kontaktcenter i Västra Götaland med uppgift att hjälpa barn och unga upp till och med 17 år med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården. 

Elevhälsan

Går du i skolan kan du vända dig till skolans elevhälsa. Här finns till exempel av sjuksköterska, kurator och läkare. Här finns mycket med kunskap om hur det är att vara ung och vilka problem som unga kan ha. De är vana att möta ungdomar som känner sig deprimerade eller på olika sätt mår dåligt psykiskt.
Mer om elevhälsa på Umo.se

Barnhälsovården

Barnhälsovården tar emot små barn, upp till sex års ålder. Till barnhälsovården kan man vända sig med alla frågor som rör barnets hälsa och utveckling. I barnhälsovården arbetar sjuksköterskor och läkare.
Hitta din barnavårdscentral

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för vuxna och barn. Hit kan man som förälder vända sig bara för att prata med någon eller för att få hjälp och stöd om man behöver det.
Hitta din familjecentral

Ungdomsmottagning

Hit kan du vända dig från du är 12-13 år tills du är 23-25 år gammal. Åldergränserna kan variera något från mottagning till mottagning. Barnmorska och kurator finns på alla ungdomsmottagningar. Ibland kan man också få hjälp att träffa läkare, gynekolog eller psykolog.

Personalen kan hjälpa och stödja dig såväl när det gäller kroppsliga saker som frågor som rör ditt liv. De flesta problem man kan ha som ung kan du fråga om. Du kan även testa dig för könssjukdomar. Graviditetstest finns också på mottagningen.

Ungdomsmottagning på nätet

Det finns också en nationell ungdomsmottagning på nätet: Umo.se. Umo är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På Umo kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer.
Läs om att må dåligt på umo.se

Ungdomsmottagningar i Västra Götaland

Mer om ungdomsmottagning på Umo.se

Vårdcentral och jourcentral

Till din vårdcentral kan du vända dig för all psykisk ohälsa. Om du känner dig deprimerad eller har ångest kan du få behandling.

Om läkaren bedömer att du behöver läkemedelsbehandling, längre psykologisk behandling eller annan specialistvård, kan du få en remiss till Bup. Här kan man också få en remiss till en specialistmottagning. 
När vårdcentralen är stängd kan du vända dig till en jourcentral.
Hitta din vårdcentral

Hitta din jourcentral

Vårdcentral med tilläggsuppdrag

Barn och unga med psykisk ohälsa kan söka hjälp på vårdcentraler med tilläggsuppdrag. Hit kan man söka från att man börjat förskoleklass till och med dagen då man fyller18 år. Här finns psykolog/psykoterapeut och socionom. På vårdcentralerna arbetar man med psykologisk behandling enskilt och i grupp. Vid allvarligare psykisk ohälsa eller då medicinsk behandling behövs, är det barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, som man ska vända sig till.
Lista över vårdcentraler med tilläggsuppdrag

Ung och problem med alkohol, droger och spel

Till Mini-Maria kan du som är 13–21 år vända dig med frågor eller problem som rör alkohol, droger och spel om pengar. Även närstående är välkomna. Alla besök är kostnadsfria och det råder tystnadsplikt. Just nu finns det Mini-Maria mottagningar i Göteborg och i Södra Älvsborg. Fler mottagningar öppnar inom kort.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Om du inte vet var du ska vända dig eller om din mottagning är stängd, kan Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 hjälpa till. Man kan till exempel kontakta psykiatriska akutteam. Telefonnumret 1177 kan man ringa dygnet runt. Det är kostnadsfritt.

Barn- och ungdomspsykiatri, Bup

Bup gör fördjupade psykiska bedömningar och behandlingar och tar vid när övriga vårdgivares insatser är otillräckliga. Kontakt med Bup får du genom att elevhälsan, en vårdcentral eller en ungdomsmottagning hjälper dig dit med en remiss. Du kan också själv kontakta Bup.

Du kan få prata om dina problem själv eller tillsammans med dina föräldrar eller närstående.
Hitta din Bup-mottagning

Mer om Bup på Umo.se

När det är akut och din mottagning stängd

Om någon är i behov av omedelbar hjälp till följd av akut sjukdom eller skada - ring nödnumret 112.

Jourcentraler kan hjälpa dig när vårdcentral eller annan mottagning är stängd. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 och be om hjälp.

Om jourcentralen är stängd kan du ringa till ett akutsjukhus och fråga efter hjälp. 
Vid sexuella övergrepp kan man behöva hjälp från barnklinik, gynmottagning, kvinnoklinik eller kirurgklinik.

Akutsjukhus i Västra Götaland

Kungälvs sjukhus, tel 0303-980 00.
Psykiatrisk akutmottagning (18 år), tel 0303-98958.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel 031-342 10 00, 031-343 40 00.
Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri, tel 031-343 55 44.

Skaraborgs sjukhus, SKAS, tel 0500-43 10 00.
Psykiatrisk akutmottagning (18 år), Skövde, tel 0500-44 76 90.

Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, tel 033-616 10 00.
Bup akutavdelning, tel 033-616 16 70.

NU-sjukvården, Norra Älvsborg och Uddevalla, tel 010-435 00 00.
Bup akutmottagning, tel 010-435 17 00.
Psykiatrisk akutmottagning (18 år), tel 010-435 04 10.

Kommunen och socialtjänsten

Din kommun kan ofta hjälpa till om du har det svårt. Du kan prata med någon på  kommunens socialtjänst om till exempel missbruk,våld, sexuella övergrepp, kriminalitet och mycket annat.

Bästa sättet att nå socialtjänsten är att ringa till den kommun där du bor. Telefonnumret hittar du på nätet. Be att få bli kopplad till någon som har hand om barn och familjer.
Läs mer om vad det finns för stöd och hjälp i din kommun.

Mer om socialtjänsten på Umo.se

Ha koll på soc: Om socialtjänsten för barn och unga

När en vuxen i familjen inte mår bra

Om en vuxen som tar hand om en inte mår bra kan man må dåligt, känna sig rädd, orolig eller ledsen. Kanske tänker man mycket på hur det ska gå eller undrar om den som är sjuk någonsin kommer att må bra igen.
Läs mer om när en vuxen i familjen inte mår bra

Om du är förälder och har en allvarlig sjukdom eller skada

Sök hjälp: Ungdomsmottagning, vårdcentral, elevhälsan, familjecentral eller kommunens familjeenhet.

Andra ställen som ger stöd är: Kuling, Maskrosbarn, Trygga barnenBris.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga: Om någon vuxen i din närhet blir sjuk, börjar missbruka eller hastigt dör.

Läs mer: När en förälder mår psykiskt dåligt, Umo.se

Till dig som är anhörig eller närstående till ett barn

Om du själv har psykiska problem och ansvar för barn

Många får någon gång i livet psykiska besvär som gör att man inte orkar så mycket. Man kan exempelvis vara utmattad eller deprimerad under en tid. Kanske behöver man periodvis vårdas på sjukhus.

Läs mer: Intervju - Att vara förälder och ha psykisk ohälsa

Sök hjälp: barnavårdscentral, elevhälsan, socialtjänsten,  den egna kontakten inom psykiatrin (om man har en sådan).

Annat stöd: Sjukvårdsrådgivning på tel 1177, Bris vuxentelefon, tel 077-150 50 50.

Om du är närstående till barn som mår psykiskt dåligt

Om ett barn mår psykiskt dåligt påverkas hela familjen och det är vanligt att det leder till andra problem. Det finns oftast ingen enkel förklaring, och det är viktigare att man själv försöker vara ett stöd istället för att söka efter en orsak.

Läs mer: När barn mår psykiskt dåligt

Sök hjälp: stödgrupp för närstående, samtalsterapeut, psykolog eller kurator. Vårdcentralen, barnavårdcentralen eller elevhälsan har psykologer eller kuratorer knutna till sig som man kan få prata med.

Annat stöd: Sjukvårdsrådgivningen på tel 1177, Rädda barnen - föräldratelefon 020-786 786, Bris vuxentelefon, tel 077-150 50 50.

Vad är terapi?

Terapi betyder "behandling av sjukdom eller skada" och används inom sjukvården för både kroppsliga och psykiska problem. Att gå i terapi innebär ofta att man går och pratar med någon, men terapi kan också vara skapande med teater, musik, bild eller dans. Det finns också mer kroppsinriktad terapi. Man går i terapi för att man mår dåligt.

Läs mer: Att gå i terapi, Umo.se

Vad kostar det?

All sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri. Besök på Bup och ungdomsmottagning är gratis för alla åldrar.

Läs mer: Patientavgifter i Västra Götaland

Hitta rätt mottagning

För att hitta till exempel en vårdcentral eller en Bup-mottagning kan du söka på Hitta vård.

Tolkning till andra språk

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att se till att du förstår. Om det behövs måste personalen använda tolk. Säg till innan du gör ett besök på en mottagning så kan personalen boka in en tolk. Man kan också själv boka en tolk innan ett besök. Då vänder man sig till sin kommun.

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.
Här finns en lista över stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta

Om du lever nära någon som mår psykiskt dåligt eller missbrukar

Kuling För dig som lever med en förälder som har en psykisk sjukdom.

Maskrosbarn För dig med föräldrar som missbrukar och/eller är psykiskt sjuk.

Ung anhörig För dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga Om någon vuxen i din närhet blir sjuk, börjar missbruka eller hastigt dör.

Bonavia, Göteborg, för närstående till den som missbrukar.

Förteckning över brukarföreningar inom psykisk ohälsa, Västra Götaland

Att vara adopterad

Socialnämnden i din kommun ansvarar för att adoptivfamiljer får stöd och hjälp. BUP, barnhälsovården, vårdcentraler och ungdomsmottagningar kan också erbjuda stöd och rådgivning.
Läs mer om adoption på 1177.se och på UMO.se: Att vara adopterad

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd: Organisationer och nätverk för adopterade
Adoptionscentrum ger också råd och stöd till adopterade

Barn har laglig rätt att få hjälp

Många barn växer upp med svårigheter i familjen som missbruk och allvarlig sjukdom. Är du under 18 år har du rätt att få hjälp av hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvårdslagen § 2, säger att barn har rätt till information, råd och stöd om deras förälder eller annan vuxen i barnets närhet har en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, missbruk eller oväntat avlider.

Till toppen av sidan