Aktuellt

Aktuellt i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Här hittar du nyheter och aktuella ämnen för dig som bor i Region Västernorrland.

Aktuella nyheter i Region Västernorrland

Visa innehåll som:

21 januari: God tillgång på vaccinationstider - passa på att boka påfyllnadsdosen

Just nu finns bokningsbara tider för vaccination mot covid-19 på många av länets vaccinationsenheter. Vaccinationssamordnaren Karin Sellgren påminner om vikten att ta tre vaccindoser, även för den som redan har haft smittan.

21 januari: Uppdaterade rekommendationer om prioritering för provtagning av covid-19

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög och fortsätter att öka. Under torsdagen uppdaterade därför Folkhälsomyndigheten de nationella rekommendationerna för prioritering av testning för covid-19.

21 januari: Nya förhållningsregler vid covid-19 i hushållet

Nu ändras förhållningsreglerna till hushållskontakter. Du som bor med någon som har drabbats av covid-19 ska stanna hemma fem dagar, i stället för som tidigare sju dagar. Du som fått tre doser vaccin mot covid-19, nyligen haft covid-19 eller har en nyckelfunktion i samhällsviktig verksamhet behöver inte stanna hemma alls.

19 januari: Symtomfria behöver inte egenprovta sig för covid-19

Från och med 18 januari behöver inte du som är symtomfri och bor med någon som har bekräftad covid-19 provta dig längre för covid-19. Du provtar dig om du får covid-19 symtom.

13 januari: Fem månader mellan vaccindoserna

Nu kan påfyllnadsdosen av vaccinet mot covid-19 bokas in fem månader efter den andra dosen. Det gäller för dig som är 18 år och äldre. Folkhälsomyndigheten har beslutat att förkorta tidsintervallet mellan doserna för att fler ska kunna vaccineras tidigare.

12 januari: Förlängd svarstid efter provtagning

Trycket på egenprovtagningen för covid-19 är högt i Region Västernorrland. Det gör att det kan ta längre tid än vanligt att få provsvaret.

12 januari: SMS-utskick eller mail till de som behöver boka dos 3 och är 65 år eller äldre

Nu kan du som är 65 år eller äldre få e-post eller sms från Region Västernorrland med information att det är dags att boka tid för din tredje dos av vaccin mot covid-19.

11 januari: Nytt sätt att registrera ditt prov efter egenprovtagning

Från och med i morgon den 12 januari övergår samtliga utlämningsställen, det vill säga provtagningsstationer och apotek till att dela ut provtagningskit med nya instruktioner. Du som provtar dig kommer att behöva scanna din provtagningspåse via en QR-kod med din mobil. Om du inte kan det så finns det också möjlighet att registrera ditt prov manuellt. Allt kommer att stå i den instruktion som medföljer provtagningsmaterialet.

11 januari: Nya sjukreseriktlinjer från och med 13 januari

Följande riktlinjer gäller nu patienter som har behov av sjukresa i regionen enligt nedan med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19.

5 januari: Besöksförbud på regionens sjukhus återinförs

Region Västernorrland inför nu besöksförbud på alla sjukhus för att minska risken för smittspridning. Just nu ökar smittan av covid-19 samtidigt som flera andra sjukdomar som influensa, vinterkräksjuka och förkylningar sprids i länet.

5 januari: Nu öppnas möjligheten att vaccinera sig mot säsongsinfluensa för alla

Under säsongen 2020/2021 var intresset för vaccination mot säsongsinfluensa mycket stort i länet och vaccinet räckte inte till alla. I år har Region Västernorrland därför beställt extra många vaccindoser. Nu finns det möjlighet för alla åldersgrupper att vaccinera sig.

4 januari: Du som är 18 år eller äldre kan boka tid för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 - men vänta minst sex månader efter dos 2

I dag tisdag den 4 januari öppnar bokningen av den tredje dosen vaccin för hela den vuxna befolkningen i Västernorrland. Påfyllnadsdosen kommer att börja ges till alla som är 18 år och äldre.

4 januari: Högkostnadsskyddet har höjts till 1200 kronor från och med 1 januari 2022

Högkostnadsskyddet har från och med 1 januari 2022 höjts från 1 150 kronor till 1 200 kronor.

22 december: Jul och nyårsöppet för provtagningsstationer

Provtagningsstationerna i vår region kommer att hålla öppet stor del av jul, nyårs och trettondagshelgen så det kommer att finnas goda möjligheter för dig som behöver egenprovta dig om du får symtom covid-19. Undantag är julafton, nyårsafton samt trettondagen då samtliga provtagningsstationer är stängda.

16 december: Covid-19-test för alla vid inresa i Sverige

PCR-test (egenprovtagning) för covid-19 rekommenderas nu för alla som reser in i Sverige, även från länder i övriga Norden, så snart som möjligt efter inresa. Rekommendationen gäller alla oavsett vaccinationsstatus och även om du haft covid-19 tidigare.

13 december: Betalda fakturor vid covidvård ersätts av regionen

För en tid sedan uppmärksammades ett fall med en patient som ansåg sig felaktigt fått betala för sin covid-vård. Enligt smittskyddslagen är vård och behandling vid allmänfarlig sjukdom avgiftsfri enbart i det fall där vårdgivaren bedömer att vården minskat risken för smittspridning.

10 december: Riskgrupper erbjuds påfyllnadsdos mot covid-19

Nu kan personer över 18 år som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom boka tid för en påfyllnadsdos mot covid-19. För att kunna få påfyllnadsdosen måste det ha gått minst sex månader sedan du fick den andra dosen.

8 december: Håll avstånd och undvik trängsel – vaccination den viktigaste åtgärden

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19. Från och med idag rekommenderas alla vuxna att hålla avstånd i offentliga miljöer.

2 december: 60-plussare får tredje dosen före jul

Region Västernorrland öppnar bokningen av påfyllnadsdosen mot covid-19 för åldersgruppen 60-64 år, samt för personer med rätt till stöd enligt LSS.

29 november: Nu införs digital hantering av högkostnadsskyddet

Från och med den 1 december 2021 hanteras högkostnadsskydd och frikort digitalt i Västernorrland.

18 november: Stigande smittspridning ska stoppas

Nu planeras flera nya åtgärder för att stävja smittspridningen av covid-19. Den som blir snuvig i helgen kan till exempel förbereda sig på egenprovtagning, eftersom även vaccinerade ska göra ett covid-19-test vid symtom från och med måndag.

16 november: Dags för vaccination av 12-15-åringar på länets skolor

På måndag vecka 47 börjar vaccinationerna mot covid-19 för barn mellan tolv och femton år i Västernorrland. Inom de närmaste tre veckorna kommer team med regionens sjukvårdspersonal att besöka alla skolor i länet. Samtyckesblanketter har redan delats ut till föräldrar och målsmän.

11 november: Är du gravid? Då är det extra viktigt att du vaccinerar dig

Det är viktigt att vara frisk inför sin förlossning. Därför är det extra viktigt för dig som är gravid att vaccinera dig.

10 november: Tidigareläggning av påfyllnadsdosen för dig som har fyllt 65 år

För att erbjuda ett förbättrat skydd mot en förväntad ökad smittspridning av covid-19 de närmaste månaderna, sänkte Folkhälsomyndigheten igår rekommenderat tidsintervall mellan andra och tredje dosen vaccin mot covid-19 för dig som är 65 år eller äldre, från sex till minst fem månader. Det blir då också smidigare att få till en samtidig vaccinering mot säsongsinfluensan.

8 november: Då ska du söka vård för ditt sjuka barn

RS-viruset cirkulerar för närvarande i Västernorrland. Oftast är sjukdomen lindrig och du kan stanna hemma med egenvårdsråd. En del barn kan bli allvarligt sjuka och behöver då vård på sjukhus.

10 november: Dags att vaccinera sig mot säsongsinfluensan

Influensasäsongen kan snart vara här och för dig som är över 65 år, gravid eller kroniskt sjuk är det viktigt att vaccinera sig. Dessutom bör alla som fyllt 65 år ta en tredje dos vaccin mot covid-19 när det gått fem månader sedan andra dosen.

1 november: Du behöver inte provta dig om du är vaccinerad med två doser

Om du är vaccinerad med två doser mot covid-19 och det har gått två veckor sedan du fick den andra dosen så behöver du inte egenprovta dig längre. Om du blir sjuk med symtom ska du stanna hemma och vara feberfri sedan ett dygn innan du går tillbaka till arbete, skola eller förskola. Det gäller även om vissa luftvägssymtom kvarstår.

29 oktober: Fler sjuksköterskor blir vaccinatörer – minskad vård på hälsocentralerna

Sök inte vård på din hälsocentral om det inte är akut. Det är budskapet från primärvården – eftersom så många sjuksköterskor som möjligt nu deltar i arbetet med vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensan.

27 oktober: Beslut om tredje dos för alla över 16 år

Alla från 16 år ska erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19 meddelade socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på onsdagseftermiddagen.

27 oktober: Nu får du som är 80-plussare boka vaccination – både mot covid-19 och säsongsinfluensan

Under den här veckan kommer västernorrlänningar som har fyllt 80 år få möjlighet att boka tid för en påfyllnadsdos av vaccinet mot covid-19. Även 65-plussare som har hemtjänst eller hemsjukvård erbjuds möjligheten att själv boka tid på någon av vaccinationsenheterna i Västernorrland.

1177 Vårdguiden på telefon i Västernorrland fyller 10 år

I dag den 26 oktober fyller 1177 Vårdguiden på telefon 10 år här i Västernorrland. Telefonnumret har i dag nått hög kännedom och 95 procent av västernorrlänningarna känner i dag till att det går att ringa 1177 för att få sjukvårdsrådgivning och råd om vård.

Drop-in dag för vaccination den 28 oktober

Nu kraftsamlar Region Västernorrland för att fler ska vaccinera sig mot covid-19. På torsdag den 28 oktober har elva vaccinationsenheter i länet drop in-öppet för vaccination mellan klockan 12.00-19.00. Under dagen erbjuds du som vill vaccinera dig möjlighet att göra det helt utan tidsbokning.

14 oktober: Brevutskick till alla länsbor under 50 år- vaccinera dig eller påminn andra

Nu skickar Region Västernorrland ut brev till alla länsbor under 50 år. Budskapet i brevet lyder: Tack till alla er som vaccinerat er mot covid-19, påminn era anhöriga, vänner och arbetskamrater om att också göra det. Och till dig som inte tagit vaccinet – det är hög tid att göra slag i saken.

6 oktober: Startskottet för tredje vaccinationsdosen

Nu börjar vaccineringen av dos 3 för de som bor på särskilda boenden, har hemsjukvård eller hemtjänst. Dessutom öppnas snart möjlighet till vaccinering för dos 1 och dos 2 även i Ånge och Timrå kommun.

4 oktober: Covidvaccination av 12 till 15-åringar skjuts upp

Äldre personers tredje dos och ovaccinerade över 15 år ska prioriteras enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendation. Region Västernorrland skjuter därför upp starten av vaccinationerna av 12 till 15-åringar till slutet av november. Det innebär att du som är 12-15 år får vänta litet längre innan du erbjuds vaccination mot covid-19.

4 oktober: Nya platser för några vaccinationsenheter i regionen

Från och med vecka 40 är det nya platser för några vaccinationsenheter i Region Västernorrland. Du hittar vilka platserna är genom att gå in på Boka tid för vaccination-sidan. Det kommer eventuellt att öppnas flera enheter under hösten i Timrå och Ånge. Flera ligger på hälsocentralerna så titta noga vilken adress som gäller när du klickar på länkarna för respektive ort.

24 september: Apoteket Myran i Nyland blir utlämningsställe igen för egenprovtagning

I går den 23 september blev Apoteket Myran i Nyland återigen ett av de utlämningsställen där du som har ett ombud kan hämta egenprovtagningskit. Apoteket Myran har tidigare varit utlämningsställe men upphörde sedan. Eftersom det finns behov att snabbt kunna provta sig och det är långa avstånd i Kramfors med omnejd så utökas nu antalet utlämningsställen igen.

17 september: Nu kan du även boka tid för din andra dos själv

Har du avbokat din andra dos och ännu inte bokat in dos två på nytt. Nu är det möjligt att göra det själv via den vaccinationsenhet du väljer. Du bokar på samma sätt som du bokar dos 1 genom att klicka på länken "Boka dos 1 och dos 2".

6 september: Fortsätt vaccinera dig i höst

Du som ännu inte hunnit vaccinera dig, passa på att boka tid för dos 1 eller besök vaccinationslokalerna för drop-in utan tidsbokning. För att erbjuda alla som vill få vaccin mot covid-19 håller vaccinationslokalerna öppet för vaccination med både dos 1 och 2 till slutet av september.

Drop-in dos 1 och drop-in dos 2 i länet – för dig som inte har en bokad tid

Vaccinationsenheterna i vårt län öppnar nu för drop-in för både dos 1 och dos 2. Det gäller dig som inte har en bokad tid och är född 2005 eller tidigare. Du behöver inte boka din första vaccinationstid utan kan dyka upp till drop in-dostider för dos 1 på de vaccinationsenheterna där det erbjuds. Se exakta tider och vad som gäller under varje vaccinationsenhet.

26 augusti: Färdtjänstrabatt i samband med sjukresor i taxi tas bort

Från och med 1 september 2021 tas rabatten för sjukresor i taxi för personer med färdtjänsttillstånd bort. Färdtjänstrabatten är inte förenlig med kommunallagen och beslut togs i regionfullmäktige i juni.

19 augusti: Smittspårning på skolor underlättas

Nu kan provtagningskit levereras till skolor i Västernorrland och delas ut till elever i berörda klasser om flera personer insjuknat i covid-19.

2 augusti: Nu har bokningen öppnat för dig som fyller 16 i år!

Från och med på måndag den 2 augusti kan alla som är 16 år och äldre i Västernorrland boka tid för vaccination mot Covid-19.

28 juli: Region Västernorrland polisanmäler falsk vaccininformation

Region Västernorrland polisanmälde under onsdagen falsk vaccininformation som via post skickats ut i regionens namn till en privatperson.

19 juli: Boka tid och vaccinera dig nu!

Om du inte redan har vaccinerat dig så är det mycket hög tid att boka tid nu. Viljan att vaccinera sig är stor här i Västernorrland. Nära åtta av tio invånare har fått sin första spruta. Det finns en grupp som avviker i statistiken och det är män i åldern 20-24 år.

19 juli: Viktig information till dig som använder CPAP eller hemrespiratorbehandling från Philips

Tillverkaren Philips har meddelat Region Västernorrland att det är säkerhetsbrister med det polyuretan-skum som används som ljudisolerande material i deras CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) och hemrespiratorer. Skummet kan med ålder brytas ner till små partiklar och sedan andas in. Det kan orsaka slemhinneirritation, andningssvårigheter och huvudvärk.

15 juli: Du som är 16 och 17 år kan vaccinera dig från och med augusti

I augusti börjar vaccineringen av ungdomar som är 16 och 17 år. Syftet är att skydda ungdomarna själva mot covid-19 och att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

Ta hand om dig i värmen

När det är mycket varmt är det extra viktigt att dricka mycket och att du skyddar dig från solen. Det är särskilt viktigt för äldre, sjuka och barn. Ofta räcker det att följa några enkla råd om vätska och svalka för att må bättre. De flesta behöver inte söka vård.

6 juli: Vaccinera dig nu-i augusti prioriteras dos 2

Om du ännu inte har bokat tid för att vaccinera dig i sommar så är det hög tid nu. Det finns gott om lediga vaccinationstider för tillfället. Däremot blir det svårare i augusti att få sin första dos eftersom dos 2 är prioriterad då för de som fick sin första spruta på försommaren.

28 juni: Tidbokningen öppnar idag för dig som är 18 år och äldre

Nu kan du som är 18 år eller äldre boka tid för vaccination mot covid-19 från och med idag.

22 juni: Grattis till över 1200 chattar

Över 1 200 personer har valt att chatta med Hälsocentralen Centrum och 1177 Vårdguiden på telefon sedan e- tjänsten och pilotprojektet Primärvården online startade i början av april i år. Vårdärendena har varierat men de vanligaste frågorna har handlat om allergi, hudåkommor eller kroniska besvär. Att få berätta och beskriva sin smärta eller fråga hur till exempel allergin ska tas om hand, har fungerat mycket bra via chatten. Allt du behöver är en giltig e-legitimation.

17 juni: Många vill vaccinera sig snabbt

Det finns en mycket hög vaccinationsvilja i gruppen 35 år och äldre. I kombination med färre och fördröjda vaccinleveranser medför det att Region Västernorrland skjuter fram öppningen av nästa ålderskategori.

14 juni: Njut av sommaren – utan att du behöver oroa dig för fästingsmitta

I Västernorrland är risken för att smittas av fästingburna sjukdomar väldigt liten. Regionens smittskyddsläkare, Hans Boman, rekommenderar inte att de som rör sig inom länet behöver vaccinera sig mot TBE.

11 juni: Minskande smittspridning i nästan alla åldersgrupper

Smittspridningen av covid-19 i Västernorrland går ner för sjunde veckan i rad. Trots det är smittspridningen fortfarande hög och det är fortsatt lika viktigt att du följer rekommendationerna.

9 juni: Tidbokningen öppnar idag för de som är 35 år och äldre

Personer som är 35 år eller äldre kan boka tid för vaccination mot covid-19 i tidböckerna från och med idag. Redan nästa vecka finns några lediga tider. Vecka 25 och 26 finns gott om lediga tider.

8 juni: Nu finns appen Mitt Vaccin som alternativ när du ska boka din vaccinationstid

Nu har de enheter i länet som erbjuder vaccination mot covid-19 anslutits till appen Mitt Vaccin. Det innebär ytterligare ett sätt för dig att boka tid för vaccination. Mitt Vaccin-appen finns för både Android och Iphone iOS och kan laddas ned där appar finns. När du laddat ned appen loggar du in med e-legitimation och kan sedan hantera din bokning.

2 juni: Fira studenten enligt rekommendationerna

Smittspridningen av covid-19 i Västernorrland är fortsatt hög. Rådet om att hålla avstånd och att begränsa ditt umgänge gäller fortfarande och Folkhälsomyndigheten avråder från sociala sammankomster utanför din egna mindre krets.

1 juni: Du kan boka tid för vaccination även om du inte har ett svenskt personnummer

Du kan vaccinera dig även om du inte har ett svenskt personnummer. Du kontaktar telefonsupporten på 0611-804 00 och berättar att du vill vaccinera dig men att du inte har ett svenskt personnummer. De hjälper då dig med att få kontakt med en vaccinationslokal. Berätta vilken vaccinationslokal du vill komma till, ditt namn, telefonnummer och mejladress där du kan nås. Sedan kontaktar vaccinationslokalen dig.

28 maj: Stort tryck för att boka vaccin

Under torsdagen 27 maj släpptes cirka 3 000 nya tider i bokningssystemet för att kunna bokas av de som fyllt 50 år eller är äldre i Västernorrland. Tiderna blev snabbt uppbokade, på två timmar var alla tider slut. Cirka 30 tider per minut bokades i regionens bokningssystem.

28 maj: Från och med juni gäller nationella råd i Västernorrland

Smittskyddsläkaren har i samråd med länsstyrelsen beslutat att inte förlänga de regionala rekommendationer som gäller i Västernorrland fram till sista maj. En minskad smittspridning ligger bakom beslutet.

27 maj: Lättnader för idrotten i Västernorrland från 1 juni

Från och med den 1 juni blir det lättnader för idrotten i Västernorrland, meddelar smittskyddsläkare Hans Boman. Det gäller bland annat tävling, match och läger för barn, publiktak på upp till 500 personer utomhus och 150 utövare vid tävlingar i skog, på vatten och väg.

27 maj: Öppnar bokning för fas 4

Du som är 50 år eller äldre kan boka tid för vaccination mot covid-19 i tidböckerna från och med idag och få din första dos vaccin från och med vecka 23 (den 7 juni).

26 maj: Nya rekommendationer-gravida ska vaccineras

I går tisdag kom beslut från Folkhälsomyndigheten om nya rekommendationer för vaccination av gravida kvinnor. Nu kommer du som är gravid att efter graviditetsvecka tolv erbjudas vaccination mot covid-19 under fas fyra, på samma sätt som andra personer.

25 maj: Färre vaccinationslokaler och andra förändringar

Region Västernorrland har tidigare berättat att vaccineringen i sommar koncentreras till de större enheterna i länet.

24 maj: Förlängt intervall för dos 2

Folkhälsomyndigheten har gett nya rekommendationer kring intervallet mellan dos 1 och 2 för vaccin mot covid-19. Rekommenderat intervall ändras från sex till sju veckor för vaccinen från Pfizer Biontech och Moderna.

24 maj: Svår allergi och vaccination – kontakta din hälsocentral innan sommaren för råd

Om du tidigare har haft en så svår allergisk reaktion att du behövt uppsöka akut sjukhusvård ska du kontakta din hälsocentral innan du bokar tid för vaccinering mot covid-19. Tänk på att göra detta i god tid innan semestern.

21 maj: Fler och fler har fått bägge doserna av covid-19-vaccin i Västernorrland

Andelen som vaccinerats med första dosen vaccin är fortsatt betydligt större i Västernorrland än riksgenomsnittet. Nu sker även en kraftig ökning av de som vaccinerats med två doser.

20 maj: 50 år och äldre kan boka restdoser av vaccin

Du som är över 50 år och kan komma till vaccinationslokalen med kort varsel har nu möjlighet att boka tid för vaccination mot covid-19.

18 maj: Förändring till följd av nya villkor i vaccinationsarbetet

Vaccinationsarbetet i Region Västernorrland står inför ännu en förändring. För att hålla igång i oförminskad takt, samtidigt som 90 procent av all vaccinering ska ske med ett och samma sorts vaccin, krävs en anpassning av lokalerna. Vaccineringen koncentreras därför till de större enheterna.

Chatta med Primärvården online

Vill du chatta så erbjuds du nu enkel kontakt via vårdchatt. Du kan påbörja ditt digitala vårdbesök och svara på förberedande frågor om dina besvär när som helst under dygnet. Du får sedan hjälp av sjuksköterska eller annan yrkeskategori via chatt på din mobil, surfplatta eller dator.

17 maj: Region Västernorrland behåller samma tid mellan dos ett och dos två

Så snabbt som möjligt ska så många som möjligt få sin första vaccindos, det är Region Västernorrlands hållning. Därför är tidsintervallen för vaccindos ett och två oförändrad i länet.

14 maj: Hög vaccinationstäckning i länet – nu är det dags för dos två

Vaccinationstakten i Västernorrland är fortsatt hög. Andelen invånare som fått vaccin är betydligt större än i Sverige som helhet. De närmaste veckorna kommer majoriteten av vaccinleveranserna gå till dos två, vilket medför ett tillfälligt uppehåll för nya vaccinationer med första dosen. Det kommer att finnas viss tillgång till restdoser denna period.

14 maj: Pollensäsongen är i gång i Västernorrland

Nu är det dags för pollensäsong igen. Vissa av symtomen är likartade med covid-19 och andra infektioner. Här kommer några tips för att du ska kunna se skillnaden.

12 maj: Stoppet för enstaka tävlingar och matcher förlängs till 4 juni

Smittspridningen är fortsatt mycket hög i Västernorrland och därför avråder smittskyddsläkaren Hans Boman fortsatt från enstaka tävlingar och matcher för barn och unga. Tidigast efter den 4 juni kan det bli möjligt att tävla.

7 maj: Högt tryck på provtagningen för covid-19 i Västernorrland

Över 70 procent av den provtagningskapacitet som Region Västernorrland har för egenprovtagning av covid-19 har nyttjats i länet den senaste månaden. Flera av provtagningsstationerna, med så kallad drive-in, har nått upp till 97-99 procent av sin kapacitet i dagsläget.

5 maj: Belastning hög på vården- vi kan inte tillåta oss att slarva

Smittspridningen i Västernorrland av covid-19 är fortfarande en av de högsta i Sverige, men har minskat något de senaste två veckorna. Belastningen på länets sjukhus är hög och beräknas fortsätta vara det ett tag till.

5 maj: Gravida i riskgrupp erbjuds vaccination

Du som är gravid och i riskgrupp har enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer möjlighet att få vaccin mot covid-19. Om du är blivande mamma kan du själv ha en dialog med mödravården på de ordinarie besök som görs under graviditeten.

4 maj: Öppnar för riskgrupper 18 år och äldre

Från och med i dag välkomnar Region Västernorrland du som är i riskgrupp 18 år och äldre att boka tid för vaccination mot covid-19.

3 maj: LSS kan boka vaccinationstid själva

Nu förbättras möjligheten för personer som har stöd enligt LSS och assistansersättning samt den personal som arbetar vårdnära med denna grupp. De kan nu själva boka tid digitalt för vaccin mot covid-19 via 1177.se. E-legitimation är inte nödvändig.

30 april: Mer än åtta av tio 65-plussare är vaccinerade

Förra veckan hade 35,1 procent av västernorrlänningarna fått sin första dos vaccin mot covid-19. Västernorrland var därmed en av de fyra regioner i Sverige som hade högst vaccinationstäckning. Det visar den senaste vaccinationsstatistiken från Folkhälsomyndigheten.

29 april: Inga tävlingar och matcher än i Västernorrland

På grund av den höga smittspridningen av covid-19 avråder smittskyddsläkare Hans Boman även fortsatt från att barn och unga tävlar och spelar matcher.

29 april: Ny provtagningsstation öppnar i Bjästa den 30 april

I morgon på Valborgsmässoafton 30 april öppnar ytterligare en ny provtagningsstation för egenprovtagning, denna gång i Bjästa utanför Örnsköldsvik. Provtagningsstationen ligger vid Alpina klubbhuset.

29 april: Fler och skärpta regionala rekommendationer i Västernorrland

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västernorrland och smittskyddsläkaren har därför i samråd med länsstyrelsen nu beslutat att skärpa de regionala rekommendationerna.

28 april: Högt betyg för 1177 Vårdguiden i Västernorrland

Både antalet besök och förtroendet för 1177 Vårdguiden i Västernorrland ökade kraftigt under 2020. Totalt gjorde invånarna i länet närmare 3.6 miljoner besök på webbplatsen. Under årets första fyra månader är besöken hittills 400 000 fler jämfört med samma period förra året.

28 april: Ny provtagningsstation i Kramfors öppnar 28 april

I dag öppnar en ny provtagningsstation i centrala Kramfors. Den kommer att bemannas helgfria vardagar klockan 08.30-16.00 och du bokar din tid för egenprovtagning genom att logga in på 1177.se i e-tjänsterna. Där hittar du de aktuella provtagningstider som du kan välja mellan. 28 april öppnar stationen klockan 09.00.

27 april: Bokningen öppnar för riskgrupper 50 år och äldre

Idag öppnar vaccinationstidbokningen för dig som tillhör en riskgrupp och är i åldern 50 år och äldre. Vi öppnar för fler och yngre åldersgrupper allt eftersom.

26 april: Nu kan du som tillhör riskgrupp snart boka vaccintid

Personer i riskgrupp kan börja boka sin vaccinationstid inom kort. Bokningssystemet öppnar i åldersordning med de äldsta först. Om planeringen går som det ska så öppnas bokningsmöjligheten måndag 3 maj.

23 april: Västernorrland har högt vaccinationstempo – och många lediga tider

32 procent av alla västernorrlänningar är nu vaccinerade. Förra veckan accelererade vaccinationstakten och Region Västernorrland höjde sig rejält över riksgenomsnittet.

21 april: Många ska få andra sprutan – undvik att boka om din tid

Vaccinationstakten har de senaste veckorna ökat markant i Västernorrland. 30 procent av länsborna har fått sin första spruta och en av tio har fått sin andra dos. Nu har regionen också öppnat vaccineringen för de som är 60 år och äldre.

22 april: Provtagningsstationen i Sollefteå flyttar till kommunhusets parkering

Provtagningsstationen i Sollefteå behöver inom kort flytta till ny plats eftersom Nipvallen inte är lämplig för att ta emot många personer samtidigt för provtagning. Den 26 april öppnar Provtagningsstationen istället på kommunhusets parkering i centrala Sollefteå.

20 april: Öppnar bokning för 60 år och äldre

I eftermiddag är det möjligt för dig som har fyllt 60 år och äldre att boka tid för vaccination mot covid-19. Det innebär att vaccineringen för delar av fas 3 öppnar parallellt med att fas 2 fortsätter att vaccineras.

16 april: Smittskyddsläkaren: Nya rekommendationer bör vänta i Västernorrland – smittspridningen för hög för större socialt umgänge

Region Västernorrland hade förra veckan (vecka 14) den högsta smittspridningen i Sverige. Därför uppmanar smittskyddsläkaren Hans Boman invånarna att fortsätta avstå från kontakter utanför sin familj och närmaste krets – trots att Folkhälsomyndigheten i dag kom med nya rekommendationer som tillåter fler sociala kontakter.

12 april: Fler än var femte länsbo har nu fått sin första vaccindos

Förra veckan slogs ett vaccinrekord mot covid-19 i Region Västernorrland. Totalt gavs över 10 000 vaccindoser under fyra vardagar. Fler än var femte invånare har nu fått sin första vaccinspruta.

12 april: Allergier och vaccination mot covid-19

De allra flesta personer med allergier och tidigare allergiska reaktioner kan vaccinera sig utan risk för att få en svår allergisk reaktion. När någon har fått sin vaccination övervakar vi den vaccinerade i minst 15 minuter.

9 april: Regionala rekommendationer införs i Västernorrland

Detta innebär att du bör använda munskydd i offentliga inomhusmiljöer och i kollektivtrafik och att inga onödiga resor bör göras från och med måndag 12 april. De regionala rekommendationerna har smittskyddsläkaren i Region Västernorrland i samråd med länsstyrelsen tagit beslut om på grund av den snabbt ökande smittspridningen av covid-19 i länet.

8 april: Stort tryck när bokningen öppnade för 65 plussare

I går öppnade tidbokningen för alla över 65 år, till stor glädje för många invånare. Det gjorde dock att trycket på bokningssystemet inledningsvis blev hårt. Tider finns inte till alla direkt och många hörde av sig med frågor och kommentarer.

7 april: Nu ökar vaccinleveranserna till länet - öppnar för 65 plussare

Nu ökar vaccinleveranserna till länet rejält, vilket gör att fler tider finns tillgängliga. Därför sänker Region Västernorrland åldersgränsen för vaccinering mot covid-19 från 75 till 65 år och äldre.

6 april: Provtagningsstationen i Sollefteå flyttar till Nipvallen den 7 april

Provtagningsstationen Risön i Sollefteå flyttar i morgon till Nipvallen. Skälet är att den tidigare platsen på Risön ska användas som camping under vår och sommarmånaderna.

7 april: Projekt Primärvården online

Nu kan du istället för att ringa till hälsocentralen, komma i kontakt med oss via chatt. Du som är listad på Hälsocentralen Centrum kan i stället för att besöka oss fysiskt få hjälp via nätet. Du kommer i kontakt med oss via nätet, genom att logga in på 1177.se och välja ”Chatta med oss – primärvården online” under våra e-tjänster.

26 mars: Vaccinationstakten ökar

Nästa vecka ökar takten på vaccinationerna efter Folkhälsomyndighetens besked under torsdagen att vaccinationerna återupptas med Astra Zenecas vaccin och kan ges till personer över 65 år.

25 mars: Vaccinering med Astra Zenecas covidvaccin återupptas

Folkhälsomyndigheten gav i dag besked om att regionerna kan fortsätta att vaccinera med covidvaccinet  från Astra Zeneca. Vaccinet ska ges enbart till personer över 65 år eftersom de ovanliga biverkningarna med blodpropp och låga nivåer av blodplättar har drabbat yngre personer.

16 mars: Uppehåll i vaccinationer med Astra Zeneca – patientsäkerheten viktigast

På tisdagsmorgonen pausades vaccineringen mot covid-19 med Astra Zenecas vaccin i Västernorrland. Detta sedan Folkhälsomyndigheten beslutat om att tillfälligt stoppa vaccinet till dess att misstänkta biverkningar är utredda.

10 mars: De äldre prioriteras i vaccinationsarbetet

Ålder ska prioriteras i vaccinationsarbetet, vilket innebär att fokus nu läggs på dig som är 70 år och äldre. Detta enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer. I vår region träder förändringarna i kraft måndag 15 mars.

9 mars: Provtagningsstation öppnar i Sundsvall 10 mars

Den femte provtagningsstationen i vår region öppnar den 10 mars i Sundsvall. Hit kan du ta dig i egen bil om du behöver provta dig för symtom covid-19. Drive-in-provtagningsstationen ligger i Gärdehov vid Nordichallen och är öppen alla vardagar klockan 08.30-16.00. Det är viktigt att du bokar en tid innan du åker dit och det gör du genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

9 mars: Telefonsupport för vaccinationsfrågor på finska

För att du som länsinvånare ska få ett bättre stöd finns sedan en tid tillbaka en telefonsupport för vaccinationsfrågor. Från och med torsdag 11 mars kommer du även kunna få hjälp på finska under vardagar klockan 08.00-18.00.

3 mars: Regionen väljer att kontakta invånarna

På grund av ett stort tryck i bokningen av vaccinationer mot covid-19 väljer Region Västernorrland att stänga ner bokningen. Det gäller tills vidare både för bokningssystemet och telefonsupporten.

2 mars: Fel i nytt bokningssystem

Många personer 75 år och äldre har fått brev med erbjudande om att boka sin tid idag. Tyvärr har vi fått fel i systemet för online-bokningen.

25 februari: Ny provtagningsstation öppnar i Timrå 26 februari

Fredag 26 februari öppnar en ny provtagningsstation i Timrå där du kan provta dig om du har symtom covid-19. Provtagningsstationen ligger vid IFK Timrås kansli i närheten av NHC Arena.

18 februari: Antikroppsprovtagning pausas

Från och med måndag 22 februari är det inte möjligt att provta dig för antikroppar.

10 februari: Telefonsupport startar för att svara på vaccinationsfrågor

För att ge länets invånare bättre stöd startar Region Västernorrland en telefonsupport för vaccinationsfrågor. Där kan allmänheten ställa frågor kring vaccinationsarbetet i Västernorrland. Telefonsupporten nås via nummer: 0611- 804 00 och nås från och med i dag 10 februari. Här besvaras inte medicinska frågor utan då får du vända dig till din behandlande läkare. Öppettider: måndag-fredag 08.00-18.00, helger 10.00-16.00

10 februari: Lokaler klara för vaccination senare i vår

Under april månad beräknar Region Västernorrland få de stora leveranserna av vaccin till länet. De lokaler som kommer att användas när de flesta invånarna ska vaccineras är:

9 februari: Freja e-ID har ersatts av Freja e-IDplus

Från och med 5 februari upphörde Freja e-id som giltig e-legitimation för 1177 Vårdguiden. Det är en variant som många tonåringar har valt istället för BankID och nu behöver alla som haft Freja e-id därför uppgradera till Freja e-id plus. Det kan du göra genom att besöka ditt ATG-ombud men tänk på att du är symtomfri och inte har covid-19 när du gör uppgraderingen.

8 februari: Bär munskydd när du besöker sjukhus, tandläkare eller din hälsocentral

Från och med 8 februari rekommenderas du som fyllt 16 år att bära munskydd när du är patient, besökare eller ledsagare i de lokaler som tillhör avdelningar och mottagningar på regionens sjukhus. Det här gäller också när du besöker hälsocentraler eller tandvården. Rekommendationen kommer även gälla när du ska vaccineras mot covid-19.

1 februari: Förbättrade möjligheter att provta sig för de som saknar e-legitimation

Nu finns det möjlighet även för dig som saknar e-legitimation att testa dig för pågående covid-19 infektion. Bokning av tid gör du då via din hälso- eller vårdcentral, men du testar dig på samma sätt som egenprovtagning.

14 januari: Ny provtagningsstation i Sollefteå i gång

Nu har provtagningsstationen för självtest via drive-in varit i gång i en dag på Risöns camping i Sollefteå. Den öppnade klockan 08.00 i morse och flera hade bokat tid för att självtesta sig för covid-19 sittande i bilen.

21 december: Drive-in för att göra ditt självtest covid-19

Från och med i morgon den 22 december är det möjligt att göra ditt självtest covid-19 när du sitter i din egen bil. Region Västernorrland öppnar nu två självprovtagningsstationer i Örnsköldsvik (Skyttis IP) och Härnösand (Högslätten).

21 december: Apoteket i Nyland öppnar som utlämningsställe för självtester covid-19

I dag den 21 december öppnar Apoteket i Nyland som nytt utlämningsställe för självtester covid-19. Om du har ett utsett symtomfritt ombud kan den personen även hämta och lämna in provtagningsmaterial på Apoteket Myran i Nyland.

9 december: Smittspårning effektivare med smittspårningsenkät

Covid-19 är klassificerad som en allmänfarlig sjukdom och är därmed smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen. Region Västernorrland har nu totalt tio heltidstjänster som jobbar med smittspårning. Smittspårarna jobbar i tre olika team.

1 december: Nya regler att symtomfria barn bör stanna hemma om någon i hushållet har covid-19

Från och med i dag den 1 december gäller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kring att även yngre barn och elever rekommenderas att stanna hemma om de bor hemma med någon som har covid-19.

27 november: Sjukhus ställer in vissa planerade operationer - berörda patienter kontaktas

Sjukhusen i Sundsvall och i Örnsköldsvik har ställt in vissa operationer på grund av pandemin. Detta gäller planerade (elektiva) operationer som kräver inneliggande vård.

Nu prioriteras vem som får vaccineras mot influensa

Nu kommer influensavaccin att prioriteras till personer som riskerar att bli svårt sjuka av influensa och därför rekommenderas vaccination. I Region Västernorrland följer vi nu den prioriteringsordning som gäller vid vaccinbrist.

18 november: Skaffa e-legitimation i god tid till tonåringen inför egenprovtagning covid-19

När din tonåring eller den som du är vårdnadshavare för har fyllt tretton år så behöver hen en egen e-legitimation för att kunna logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och göra egenprovtagning covid-19. Den e-legitimationen ska beställas hos den bank du har så därför är det viktigt att kontakta banken och tillsammans med tonåringen gå in på banken för att skaffa en giltig e-legitimation.

11 november: Hälsocentralen Ramsele nytt utlämningsställe om du vill göra provtagning covid-19

Från och med onsdag 11 november får du som bor i Ramsele, Junsele eller Näsåker ett nytt utlämningsställe där du kan låta ett symtomfritt ombud hämta och lämna in ditt självtest covid-19. Du ska själv ha pågående symtom covid-19 sedan minst ett dygn och ha fyllt 6 år för att få göra ett självtest covid-19.

9 november: Stor efterfrågan på provtagning för covid-19

Nu är det stor efterfrågan på provtagning för covid-19 i Västernorrland.

20 oktober: Besöksförbud återinförs igen vid länets sjukhus onsdag 21/10

Nu införs besöksförbud igen på våra sjukhus i länet. Besöksförbudet införs onsdag 21 oktober.

Är du patient eller närstående och önskar mer kunskap om cancer?

Då erbjuds du eller anhörig att delta i Region Västernorrlands cancerskola. Anmäl dig via telefon- se nedan och det finns även möjlighet att delta på distans via länk. Det är 6 träffar med olika teman där du/ni får faktainformation om cancer. Föreläsningarna sänds från Sundsvall men hela länet är välkomna att delta.

5 oktober: Nytt telefonnummer när du bokar remitterad vård utanför länet

Nu är det ett nytt telefonnummer som gäller om du ska boka resa och hotell när du fått en remiss för vård utanför länet. Du bokar via Big Travel liksom tidigare men telefonnumret är 040-625 08 30.

6 oktober: Apoteket Själevad nytt utlämningsställe för egenprovtagning covid-19

Apoteket i Själevad startar i dag 6 oktober som ytterligare ett utlämningsställe för egenprovtagning covid-19.

18 september: Viktigt att personer med symtom inte hämtar ut självtest på Apotekets utlämningsställen

För att utlämningen av självtest ska fungera så effektivt som möjligt och med minsta möjliga risk för smittspridning av covid-19, vädjar apoteken nu till kunderna som behöver testa sig att ta ansvar och följa rekommendationerna.

9 september: Egen provtagning för barn från 6 år

Nu är det möjligt att beställa självtest covid-19 för ditt barn om det har fyllt 6 år. Barnet ska ha pågående symtom covid-19. Då kan du som vuxen hjälpa till att provta ditt barn. Om barnet har fyllt 13 år kan det beställa provtagningsmaterialet själv.

23 september: Nu ska du få ditt provsvar för ditt självtest inom 48 timmar

Labbet som analyserar proverna från egenprovtagning har nu uppgraderat för att öka kapaciteten och installerat ny teknik. Det dröjer nu 48 timmar innan du får ditt provsvar när du loggar in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

26 augusti: Gynekologisk cellprovtagning återupptas

Nu återupptas gynekologisk cellprovtagning igen i Region Västernorrland.

25 augusti: 28 personer kan ha fått felaktigt besked om att de har covid-19 efter Egen provtagning

Två laboratorier som analyserar tester för covid-19 åt nio regioner i landet har på grund av tekniska problem lämnat felaktiga provsvar. Det meddelade Folkhälsomyndigheten idag.

24 augusti: Nattjour för covid-19 transporter

Nu blir det enklare för dig som vårdats för covid-19 att åka hem från sjukhuset. Från och med idag den 24 augusti går det att beställa transport även på natten.

10 augusti: Beställ hem gratis kondomer via 1177 Vårdguiden

Region Västernorrland erbjuder nu dig som är 15-26 år möjlighet att beställa gratis kondomer genom att logga in via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Även elevhälsan, Mittuniversitetet och fritidsgårdar runtom i länet kommer ha kondomer som de kan dela ut vid efterfrågan i höst.

24 juli: Ådalshälsan blir utlämningsställe i Kramfors om du vill göra egen provtagning covid-19

Från och med tisdag 28 juli kan du som bor i Kramfors med omnejd utse ett symtomfritt ombud som hämtar och lämnar in ditt självtest covid-19 på Ådalshälsan. Du ska ha pågående symtom covid-19, vara folkbokförd i Västernorrland och ha fyllt 15 år för att få testa dig.

1 juli: Självtesta dig via 1177 Vårdguiden för att se om du har covid-19

Nu kan du som har någon form av covid-19-symtom och som är folkbokförd i Västernorrland ta ett prov på dig själv för att se om du har covid-19

24 juni: Covid-19-transporter för barn

Region Västernorrlands covid-19-transporter kan nu även användas för att transportera barn. Fordonen är utrustade med en fastsättningsanordning som heter Pedi-mate som gör det möjligt att barn som väger mellan 4,5-18 kilo kan spännas fast sittande eller liggande på fordonets bår.

18 augusti: Förändrade patientavgifter från och med 1 september

Från 1 september 2020 ändras vissa patientavgifter inom Region Västernorrland.

12 juni: Tre tusen prover i veckan ska analyseras

Det pågår nu ett intensivt arbete inom Region Västernorrland för att på olika sätt öka provtagningskapaciteten för covid-19 från och med måndag den 15 juni. Främsta syftet med provtagning är att personer med lindriga symtom ska kunna återgå till arbete.

10 juni: Provtagning för covid-19 erbjuds alla invånare med symtom från och med 15 juni

Region Västernorrland ökar provtagningskapaciteten. Från och med 15 juni får alla invånare med symtom provtas i Västernorrland. Målet är att öka antalet provtagningar från drygt 1 000 per vecka till 3 000 per vecka i enlighet med nationellt satta mål.

4 juni: Ny nationell telefonlinje med information om covid-19 på olika språk

Nu finns en nationell telefonlinje dit man kan ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset covid-19 på olika språk. Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna. De talar arabiska, engelska, somaliska,persiska/dari, tigrinja/amarinja och ryska.

3 juni: Nytt om sjukresor

Från och med 1 juni 2020 finns en ny typ av sjukresetransporter som är ett mellanting mellan vanlig sjuktransport och ambulans. Transportformen kompletterar de varianter som redan funnits sedan april. Transportformen är till för dig som har misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19.

30 april: Patientavgift för digitala vårdmöten börjar gälla från 1 maj

Den pågående coronapandemin har lett till högt tryck på nya lösningar, som att kunna erbjuda digitala alternativ till fysiska möten där det är möjligt. Flera verksamheter inom Region Västernorrland tar steg för att erbjuda digitala vårdmöten. Nu har beslut fattats om nivå på patientavgift som ska tas ut, och dessa börjar gälla från 1 maj.

15 april: Vänta inte med akuta vårdbesök

Färre personer än normalt söker sig till länets akutmottagningar. Det gäller även personer med allvarliga akuta sjukdomar vilket inte är bra.

7 april: Ungdomsmottagningars journalinformation nu på journal via nätet

Från och med 6 april kan ungdomar som fyllt 16 år ta del av sin journalinformation från länets ungdomsmottagningar i Journal via nätet.

Nu kan du ställa din allmänna fråga om coronaviruset via chatbot

Nu har 1177.se en chatbot, som Västra Götalandsregionen har tagit fram. Här kan du chatta och ställa allmänna frågor om coronaviruset.

Självskatta dina symtom med självskattningstest

Coronavirus/covid-19: Ska jag kontakta vården eller räcker det med att stanna hemma med mina symtom? Nu har Region Västernorrland en egen version av självskattningstestet.

20 mars: Kom till ditt bokade besök!

Om du har bokat tid för att besöka någon av våra mottagningar på våra sjukhus och inte har fått besked om någon förändring så är det viktigt att du kommer till ditt besök!

Aktuellt om coronavirus i Västernorrland

Här hittar du kortfattad aktuell information om coronavirusinfektion, covid-19 och vaccination covid-19 i Region Västernorrland samt annat som är aktuellt.

10 februari: Nya råd för igångsättning av förlossning

Nu erbjuds alla gravida i Region Västernorrland igångsättning av förlossning under vecka 41 + (0-2 dagar).

27 januari: Information till dig som har fått brev från BUP om neuropsykiatrisk utredning

Region Västernorrland har beslutat att införa remisskrav för neuropsykiatriska utredningar från och med den 1 mars 2020. Det här betyder att du som fått ett brev där det står att du kan söka på egenvårdsremiss inte längre kan göra det.

1 januari: Höjt högkostnadsskydd och nya egenavgifter för sjukresa i Västernorrland

Från och med 1 januari 2020 gäller nya egenavgifter för sjukresa och högkostnadsskyddet för sjukresa har höjts.

2 december: Från och med 10 december behöver du ha e-legitimation för att logga in på 1177.se

Från och med den 10 december 2019 kommer du inte längre kunna logga in på 1177.se med lösenord och sms utan du behöver ha BankID eller Freja eID Plus. Orsaken är att säkerhetskraven på digitala tjänster har ökat.

27 november: Nu kan du se dina provsvar i journalen via nätet

Från och med den 27 november kan du även se dina blodprovsvar i journalen via nätet. Du kommer åt din journal genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med din e-legitimation.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan