Aktuellt

Nyhetsarkiv Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Här hittar du nyhetsarkivet med nyheter som publicerats för dig som bor i Region Västernorrland.

Aktuella nyheter i Region Västernorrland

Visa innehåll som:

24 januari: Var med och utrota livmoderhalscancer

Du som är kvinna och är född mellan 1994 och 1999 har nu möjlighet att vaccinera dig kostnadsfritt mot humant papillomvirus, HPV. Det gäller även dig som redan är vaccinerad eftersom det nya vaccinet ger ett bredare skydd än det som gavs innan 2019.

Hur och när ska jag vaccinera mig mot covid-19 under 2023?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare en påfyllnadsdos mot covid-19 för äldre och boende på SÄBO från och med den 1 mars 2023.

19 december: Vissa patientavgifter höjs efter årsskiftet

Enhetstaxan höjs enligt indexuppräkning från och med 1 januari 2023 . Det innebär att du som patient får betala en höjning på patientavgiften med 30 kronor till 330 kronor, detsamma gäller vid jourbesök vid hälso- och vårdcentraler. Besök på akutmottagning eller hembesök av läkare höjs med 30 respektive 50 kronor.

13 december: Stor smittspridning – stanna hemma vid symtom

Nu är det stor spridning av covid-19 samtidigt som influensasäsongen har börjat, spridningen av RS-viruset ökar och fler drabbas av vinterkräksjukan.

17 november: Min vårdplan cancer underlättar för patienten

Kontaktsjuksköterskan Anna Melkerhed jobbar med en av de nya digitala vårdplanerna i programmet Stöd och behandling som finns på 1177.se. Vårdplanen heter ”Min vårdplan Cancer” och underlättar för bröstcancerpatienter under deras behandling.

27 oktober: Dags att vaccinera dig mot influensa

Influensasäsongen är snart här och för dig som är gravid, har fyllt 65 år eller tillhör en medicinsk riskgrupp är det viktigt att du vaccinerar dig.

Delta i fokusgrupp för att förbättra digitala vårdbesök

Vi vill gärna ha in dina synpunkter, tankar och idéer kring hur du tycker att det ska fungera som västernorrlänning när du har ett digitalt vårdmöte med oss samt hur vi kan förbättra de digitala vårdkontakter vi erbjuder i dag. Vi saknar nu några personer till Örnsköldsviks fokusgrupp den 25 oktober samt även till fokusgruppen i Sundsvall den 26 oktober.

10 oktober: Sjukreseservice byter telefonnummer

Den 10 oktober byts telefonnumret till den centrala bedömningsfunktionen, sjukreseservice.

30 september: Glöm inte att ta höstdosen

Du som är 65 år eller äldre, tillhör en riskgrupp, bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst/hemsjukvård, rekommenderas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Skyddet av vaccination sjunker med tiden hos äldre och personer med nedsatt immunförsvar, samtidigt som risken för smittspridning ökar under vinterhalvåret.

16 september: Uppdaterat vaccin införs successivt

Ett vaccin anpassat till omikronvarianten kommer successivt att börja användas vid vaccinationerna mot covid-19.

2 september: Prova att chatta med 1177 direkt Västernorrland

Antalet chattsamtal till 1177 direkt Västernorrland har successivt ökat under de över två månader tjänsten varit tillgänglig. Det är dock fortfarande många västernorrlänningar som inte vet att det går att välja chatt eller videomöte när du ringer till 1177.

19 augusti: Höstdos erbjuds till alla över 18 år- boka tid nu

Från och med den 1 september rekommenderas en höstdos mot covid-19 till alla från 65 års ålder, till personer som bor på särskilt boende för äldre eller har hemtjänst/hemsjukvård samt till alla från 18 års ålder som tillhör en riskgrupp. Dessutom erbjuds en höstdos till övriga invånare i åldern 18-64 år.

4 augusti: Är du förkyld – besök 1177.se innan du ringer hälsocentralen

Just nu ringer många till regionens hälsocentraler och vill veta vad de ska göra när de känner av olika symtom på förkylning. Det finns ibland osäkerhet och ett behov att få veta hur man bäst ska egenvårda sig vid förkylning. Långa telefonköer uppstår och i stället för att ringa kan du direkt hitta utförlig och bra information om förkylning på 1177.se.

3 augusti: Minska risken att bli magsjuk under rötmånaden

Nu är det rötmånad och det innebär en ökad risk för magsjuka. Rötmånaden är en period på året då många livsmedel inte håller sig färska så länge. Genom att tillaga mat och förvara den på rätt sätt så minskar risken för att du ska bli magsjuk.

15 juni: Inga medföljande på akuten om inte särskilda skäl finns

I normala fall får du som patient inte ta med dig medföljande in på regionens akutmottagningar. Endast när det finns särskilda skäl till att ha med en närstående eller när du som patient är under 18 år får dina anhöriga följa med in.

1177 direkt Västernorrland erbjuder läkarkontakt via chatt

Vet du att du kan chatta med läkare via 1177 direkt Västernorrland - även på kvällar och helger. Du når tjänsten via 1177.se eller appen "Min vård Västernorrland". Du kan få hjälp med enklare sjukintyg, intyg för vård av sjukt barn eller hjälp att förnya vissa recept.

7 juni: Barn-och ungdomsentrén- nu från 6 år

I dag den 7 juni öppnar Barn- och ungdomsentrén upp för barn från 6 år. Verksamheten tar nu emot barn och ungdomar mellan 6 och 12 år.

3 maj: Pollensäsongen på gång igen

Pollensäsongen är aktuell och du som har pollenallergi kan få röda kliande ögon, nästäppa, nysa mycket och drabbas av rinnsnuva. Besvären varierar beroende på hur känslig du är och vilka typer av pollen som finns i luften. Just nu är det låga till måttliga halter al, sälg och björk. Det finns nu en permanent pollenfälla på plats på Sundsvalls sjukhus. Den mäter pollenhalten och är en viktig indikator på hur mycket pollen som finns i omgivningen.

20 april: Lämna tillbaka din snarkmaskin (CPAP) om du inte använder den längre

Om du eller en anhörig har en snarkmaskin hemma som inte längre används ber vi dig att lämna tillbaka den till vården. Snarkmaskinerna kontrolleras och kan sedan användas av en ny patient.

4 april: Fjärde dos för dig som är 65 år eller äldre

Nu erbjuds du som är 65 år eller äldre en fjärde dos vaccin mot covid-19. Anledningen är den ökade smittspridningen i vissa delar av Europa och att vaccinets effekt avtar med tiden.

18 mars: Nytt vaccin på fyra orter i länet

Nu erbjuds det nya vaccinet Nuvaxovid mot covid-19 på fyra vaccinationsenheter i Region Västernorrland. Det kan ges såväl till dig som är ovaccinerad sedan tidigare, som till dig som fått en eller två doser med ett annat vaccin.

8 mars: Dos 4 kan bokas av dig som fyllt 80 år

Från och med i dag kan du som är 80 år eller äldre boka fjärde dosen vaccin mot covid-19. Innan det är möjligt att ta dosen måste det ha gått minst fyra månader sedan förra vaccinationstillfället.

24 februari: Dos 4 blir bokningsbar för 80-plussare

Flertalet kommuner i Västernorrland är nu i slutfasen av vaccineringen med den fjärde dosen mot covid-19 på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Om några veckor blir det troligtvis möjligt att du själv kan boka dos 4 om du har fyllt 80 år.

14 februari: Planering pågår för den fjärde dosen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en andra påfyllnadsdos (fjärde dos) vaccin mot covid-19 till dig som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt du som är 80 år och äldre. Berörda personer kommer att bli kontaktade när det är dags för en fjärde dos vaccin mot covid-19.

14 februari: Nu öppnar Barn- och ungdomsentrén för 10-12-åringar

Idag den 14 februari öppnar den nya verksamheten Barn- och ungdomsentrén i Västernorrland. Syftet med verksamheten är att möta barn och ungdomar i ett tidigt skede för att förebygga och motverka negativ utveckling av psykisk ohälsa.

Provtagning endast för dig som arbetar inom sjukvård, tandvård och äldreomsorg

Från och med den 9 februari är det endast personal som arbetar nära patienter inom hälso- och sjukvården och personal inom tandvård och äldreomsorgen som får provta sig för covid-19. Du som inte tillhör dessa grupper behöver inte längre provta dig. Den 9 februari upphör de flesta åtgärderna mot covid-19. I samband med förändringen rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården samt inom äldreomsorgen.

24 januari: 2021 rekordår för 1177 Vårdguiden i Västernorrland

Under 2021 gjordes över 5,5 miljoner besök på de regionala sidorna på webbplatsen 1177.se här i Västernorrland. Det är en ökning av antalet besök med hela 70 procent jämfört med 2020.

4 januari: Högkostnadsskyddet har höjts till 1200 kronor från och med 1 januari 2022

Högkostnadsskyddet har från och med 1 januari 2022 höjts från 1 150 kronor till 1 200 kronor.

1177 Vårdguiden på telefon i Västernorrland fyller 10 år

I dag den 26 oktober fyller 1177 Vårdguiden på telefon 10 år här i Västernorrland. Telefonnumret har i dag nått hög kännedom och 95 procent av västernorrlänningarna känner i dag till att det går att ringa 1177 för att få sjukvårdsrådgivning och råd om vård.

9 februari: Freja e-ID har ersatts av Freja e-IDplus

Från och med 5 februari upphörde Freja e-id som giltig e-legitimation för 1177 Vårdguiden. Det är en variant som många tonåringar har valt istället för BankID och nu behöver alla som haft Freja e-id därför uppgradera till Freja e-id plus. Det kan du göra genom att besöka ditt ATG-ombud men tänk på att du är symtomfri och inte har covid-19 när du gör uppgraderingen.

2 juni: Beställ hem gratis kondomer via 1177 Vårdguiden

Region Västernorrland erbjuder dig som är 15-26 år möjligheten att beställa gratis kondomer genom att logga in via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

10 februari: Nya råd för igångsättning av förlossning

Nu erbjuds alla gravida i Region Västernorrland igångsättning av förlossning under vecka 41 + (0-2 dagar).

27 november: Nu kan du se dina provsvar i journalen via nätet

Från och med den 27 november kan du även se dina blodprovsvar i journalen via nätet. Du kommer åt din journal genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med din e-legitimation.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan