Aktuellt i Västernorrland

Innehållet gäller VästernorrlandAKTUELLT

Här hittar du nyheter och aktuella ämnen för dig som bor i Region Västernorrland.

Aktuella nyheter i Region Västernorrland

20 maj: Mammografiscreening återupptas igen vecka 22

I dialog med Region Västernorrlands smittskyddsenhet samt avdelningen för vårdhygien har nu beslut tagits att öppna den tillfälligt stängda mammografiscreeningen igen.

10 maj: Besöksrekord på 1177.se

Webbplatsen 1177.se har aldrig varit så välbesökt som i dessa coronatider. Under årets fyra första månader har 1177.se haft drygt 970 000 besök i Västernorrland.

30 april: Patientavgift för digitala vårdmöten börjar gälla från 1 maj

Den pågående coronapandemin har lett till högt tryck på nya lösningar, som att kunna erbjuda digitala alternativ till fysiska möten där det är möjligt. Flera verksamheter inom Region Västernorrland tar steg för att erbjuda digitala vårdmöten. Nu har beslut fattats om nivå på patientavgift som ska tas ut, och dessa börjar gälla från 1 maj.

27 april: Inga gynekologiska cellprovtagningar i Västernorrland från och med 1 maj

Gynekologisk cellprovtagning pausas från och med 1 maj fram till över sommaren. Detta sker för att personalen behövs på andra håll i vården nu. Enligt prognoserna kan vi under maj förvänta en ökning av antal fall av covid-19 i Västernorrland.

21 april: 100 prov om dagen analyseras genom ny diagnostikmetod för covid-19

Nu är en ny diagnostikmetod för covid-19 i bruk på Sundsvalls sjukhus. Det innebär att laboratoriemedicin kan ge svar på cirka 100 prover per dygn, istället för 40 stycken som var antalet tidigare.

15 april: Vänta inte med akuta vårdbesök

Färre personer än normalt söker sig till länets akutmottagningar. Det gäller även personer med allvarliga akuta sjukdomar vilket inte är bra.

14 april: Nya regler för sjukresor under covid-19

Från och med 14 april gäller nya regler för sjukresor under covid-19.

14 april: Förändrade öppettider för Primärvårdsjouren i Härnösand

Primärvårdsjouren i Härnösand kommer att stänga vardagar kvällstid från och med den 14 april. I resten av länet kan öppettiderna komma att förändras utifrån behov.

7 april: Ungdomsmottagningars journalinformation nu på journal via nätet

Från och med 6 april kan ungdomar som fyllt 16 år ta del av sin journalinformation från länets ungdomsmottagningar i Journal via nätet.

7 april: Tillfällig stängning av mammografi-screeningen

Från och med 14 april stänger mammografienheten i Sundsvall tillfälligt sin mammografiscreening. Du kommer att meddelas om du är en av de som har en tid som kommer avbokas. Regionen behöver pausa bröstcancerscreeningen på grund av smittorisken av covid-19 och det stora behovet av personal i andra delar av hälso-och sjukvården.

3 april: Primärvårdsjouren i Sundsvall flyttar till Hälsocentralen Centrum

Fredag 3 april flyttar primärvårdsjouren i Sundsvall sin verksamhet, från lokaler på sjukhuset, till Hälsocentralen Centrum för att bättre kunna ta emot förväntat flöde av patienter.

2 april: Nya riktlinjer för sjukresor

Nya riktlinjer för sjukresor gäller från 1 april. Inga resor med taxi får göras om patienten har symtom på covid-19.

31 mars: Nu kan du ställa din allmänna fråga om coronaviruset via chatbot

Nu har 1177.se en chatbot, som Västra Götalandsregionen har tagit fram. Här kan du chatta och ställa allmänna frågor om coronaviruset.

Självskatta dina symtom med självskattningstest

Coronavirus/covid-19: Ska jag kontakta vården eller räcker det med att stanna hemma med mina symtom? Nu har Region Västernorrland en egen version av självskattningstestet.

20 mars: Kom till ditt bokade besök!

Om du har bokat tid för att besöka någon av våra mottagningar på våra sjukhus och inte har fått besked om någon förändring så är det viktigt att du kommer till ditt besök!

17 mars: Region Västernorrland ställer in planerade operationer

För att spara på skyddsutrustning kommer från och med onsdag 18 mars bara akuta operationer att utföras i Region Västernorrland. Beslutet togs på den regionala särskilda sjukvårdsledningens möte på måndag eftermiddag.

Aktuellt om coronavirus i Västernorrland

Här hittar du aktuell information om coronavirusinfektion, covid-19 i Region Västernorrland.

12 mars: Inga besökare till våra vårdavdelningar

Region Västernorrland har nu infört besöksförbud på alla sjukhusens vårdavdelningar för att minska risken för smittspridning av olika sjukdomar. För att inte få in smitta som ger exempelvis influensa, vinterkräksjuka, förkylningar och covid-19 tillåts nu inga besökare på vårdavdelningarna på regionens tre sjukhus.

6 mars: Smittskyddsläkaren svarar på frågor om coronaviruset

Rapporteringen om coronaviruset är intensiv, och många känner sig oroliga och har frågor. Hans Boman är smittskyddsläkare i Västernorrland. Här ger han svar på några funderingar:

12 februari: Information till dig som använt 1177 Vårdguidens e-tjänster under januari 2020

Under januari 2020 har utloggningsfunktionen för 1177 Vårdguidens e-tjänster inte fungerat korrekt för dem som använt webbläsaren Internet Explorer.

10 februari: Nya råd för igångsättning av förlossning

Nu erbjuds alla gravida i Region Västernorrland igångsättning av förlossning under vecka 41 + (0-2 dagar).

7 februari: God beredskap inför coronavirus i Region Västernorrland

Vid regionen har en arbetsgrupp bildats som följer utvecklingen av coronaviruset 2019-nCoV. Skulle bekräftade fall av coronavirus upptäckas i länet är beredskapen god för att kunna hantera dem.

27 januari: Information till dig som har fått brev från BUP om neuropsykiatrisk utredning

Region Västernorrland har beslutat att införa remisskrav för neuropsykiatriska utredningar från och med den 1 mars 2020. Det här betyder att du som fått ett brev där det står att du kan söka på egenvårdsremiss inte längre kan göra det.

24 januari: Nytt coronavirus i Kina

Just nu pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, 2019-nCoV, med koppling till staden Wuhan i provinsen Hubei, som ligger i centrala Kina. Coronavirus orsakar allt från lindriga luftvägssymtom till allvarlig lunginflammation.

13 januari: Nu återupptas operationer vid Sundsvalls sjukhus efter vinterkräksjukan

I dag den 13 januari har operationerna på ortopedavdelning 14 vid Sundsvalls sjukhus återupptagits.

10 januari: Fem operationer inställda på grund av vinterkräksjuka på Sundsvalls sjukhus

Vid den ortopediska avdelningen 14 på Sundsvalls sjukhus har patienter och personal drabbats av vinterkräksjuka. Detta gör att avdelningen inte kan ta emot nya patienter just nu.

1 januari: Höjt högkostnadsskydd och nya egenavgifter för sjukresa i Västernorrland

Från och med 1 januari 2020 gäller nya egenavgifter för sjukresa och högkostnadsskyddet för sjukresa har höjts.

6 december: Kom ihåg att förnya dina recept innan jul och nyår

Börjar din medicin ta slut? Då kan du förnya ditt recept via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

2 december: Från och med 10 december behöver du ha e-legitimation för att logga in på 1177.se

Från och med den 10 december 2019 kommer du inte längre kunna logga in på 1177.se med lösenord och sms utan du behöver ha BankID eller Freja eID Plus. Orsaken är att säkerhetskraven på digitala tjänster har ökat.

27 november: Nu kan du se dina provsvar i journalen via nätet

Från och med den 27 november kan du även se dina blodprovsvar i journalen via nätet. Du kommer åt din journal genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med din e-legitimation.

19 november: Dags att vaccinera dig inför säsongsinfluensan

Är du över 65 år? Gravid eller kroniskt sjuk? För att undvika att få influensa och för att bidra till att sjukdomen inte sprids är vaccination den viktigaste åtgärden. Årets vaccination mot säsongsinfluensa drar igång den 19 november.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan