Nyhetsarkiv Västernorrland

Barn och ungdomsentrén - vård för barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Innehållet gäller Västernorrland

Genom att använda digital vård kan du enkelt få kontakt med Barn- och ungdomsentrén, en verksamhet som nu tar emot barn i åldern 6-14 år från hela länet med mild till måttlig psykisk ohälsa. Barn- och ungdomsentrén är en länsövergripande verksamhet som erbjuder möjligheten till både digitala och fysiska besök.

Tjej som sitter och tittar i sidled med vuxen i förgrunden. Tjejen håller i mobiltelefon.

Hittills har över 1 200 barn mellan 6–14 år fått hjälp av Barn- och ungdomsentrén, och många har använt sig av drop-in chatten för en första bedömning.

Oavsett var i Västernorrland du bor är du välkommen att söka hjälp hos Barn-och ungdomsentrén, eftersom verksamheten sträcker sig över hela länet.

Du kan få hjälp med problem som påverkar vardagen såsom:

  • ångest
  • nedstämdhet
  • oro
  • sömnsvårigheter
  • stress

Vårdnadshavare kan få hjälp och stöd

Du behöver inte veta exakt varför du mår dåligt för att få hjälp.
Även du som vårdnadshavare kan ta kontakt med Barn- och ungdomsentrén (BUE) om du är orolig för ditt barns psykiska välbefinnande. BUE erbjuder stöd, rådgivning och behandling. Vid behov kan de även hänvisa er till rätt instans för att få den bästa hjälpen för ditt barn. Verksamheten har ett team bestående av psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter.

Kontakta oss 

För att komma i kontakt med Barn- och ungdomsentrén (BUE) kan du besöka sidan Barn- och ungdomsentrén - psykisk hälsa

Där hittar du också mer detaljerad information.

Du kan också ladda ner appen "Min vård Västernorrland".

Om du behöver råd när verksamheten är stängd kan du ringa 1177 på telefon för att tala med en sjuksköterska som kan göra en medicinsk bedömning och sedan vägleda dig vidare.

Till toppen av sidan