Nyhetsarkiv Västernorrland

26 juni: Fall av mässling i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

En patient med mässling har nyligen vårdats på sjukhuset i Sundsvall. Innan diagnosen konstaterades hade patienten sökt akutmottagningen vid flera tillfällen.

Ungdomar som ska ut på tågresa.

Ett stort antal medpatienter och personal på sjukhuset har utsatts för möjlig smitta. Smittspårning har utförts och berörda medpatienter och personal har informerats. Ett mindre antal personer har efter läkarbedömning erbjudits förebyggande behandling mot sjukdomen.

Smittsam infektionssjukdom

Mässling är en mycket smittsam infektionssjukdom som sprids via luften från den som är sjuk. De första symtomen på sjukdomen är hosta, feber och röda ögon. Efter 3-4 dagar uppträder röda utslag i ansiktet och på kroppen. I Sverige har de allra flesta ett gott skydd mot mässling efter tidigare genomgången infektion eller genom vaccination. Barn under 18 månader som inte hunnit få sin första vaccindos och ovaccinerade vuxna löper särskild risk att smittas, främst vid resor till länder där det finns pågående spridning av mässling. Spridning av mässling i samhället förekommer för närvarande i flera europeiska länder

Se över ditt skydd före utlandsresa

I Sverige har i år hittills 14 fall av mässling rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det aktuella fallet i Sundsvall är det första i Västernorrland på över 20 år. Smittan var förvärvad utomlands och patienten är nu under tillfrisknande.

- Inför utlandsresor är det bra att se över sitt skydd mot mässling och vid behov vaccinera sig, säger Maria Tempé, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Den som misstänker mässling bör kontakta vården, i första hand via 1177 på telefon för att få rådgivning. Sök inte direkt till en hälso-/vårdcentral, akut- eller jourmottagning utan ring 1177 först. Undvik allmänna väntrum och kollektivtrafik.

Mässling är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Mer information

Information om mässling
Vaccination mot mässling

Till toppen av sidan