Nyhetsarkiv Västernorrland

Invånarna i länet allt mer nöjda med telefonrådgivning på 1177

Innehållet gäller Västernorrland

Under hösten 2023 har en enkätundersökning gjorts för att ta reda på vad invånare i Sveriges 21 regioner tycker om telefonitjänsten 1177. Region Västernorrland hamnar på andra plats av alla regioner när det gäller kundnöjdhet, efter Jämtland Härjedalen.

Man tittar på mobiltelefon.

En stor del av invånarna i Västernorrland är mycket nöjda med den hjälp och det bemötande de har fått av telefonsjuksköterskorna på 1177 under 2023.

-  Enligt enkätundersökningen har vi näst högst Nöjd kundindex (NKI) (83) av alla regioner i Sverige när det gäller vår tjänst 1177 på telefon. Det känns glädjande att invånarna uppskattar vårt arbete hur vi bemöter och försöker hjälpa dem, säger Gunilla Öst, enhetschef 1177 på telefon.

Tid, Bemötande och kommunikation är de kvalitetsfaktorer som invånarna ger högst betyg (91) i Västernorrland. Ett NKI över 74 är högt och då är kunderna mycket nöjda.

De flesta (81 procent) följer dessutom de råd de får. Nöjdast är de äldsta västernorrlänningarna som har nått pensionsåldern. När det gäller trovärdighet och kommunikation så är betyget högst av alla regioner i landet.

-  Vi ska fortsätta att utveckla nya arbetssätt för att minska telefonkön och väntetider ytterligare. Det här är ett ständigt pågående arbete och självklart är det roligt för oss när vi ser faktiska förbättringar år från år, säger Gunilla Öst.

Gunilla och hennes team av 36 telefonsjuksköterskor och 6 timvikarier, avlastar hela tiden köerna till andra vårdinrättningar genom att många invånare annars skulle ha vänt sig till akuten direkt (27%) eller primärvårdsjouren (12%) uppger invånarna i enkätsvaren.

Fakta om undersökningen

Målgruppen var invånare som ringer 1177 på telefon. Urvalet togs fram genom att de som ringde 1177 fick en automatisk fråga i talsvaret om de ville delta i en undersökning. De som tackade ja ingick i urvalet.

Den digitala enkäten erbjöds som ett sms med länk och 216 svar inkom. En påminnelse skickades ut till de som inte svarade direkt.
Perioden då enkätundersökningen gjordes var 8 september-21 november 2023.

Till toppen av sidan