Nyhetsarkiv Västernorrland

Färre vårdplatser för barn under sommaren

Innehållet gäller Västernorrland

Under några veckor i sommar kommer vårdplatserna för barn att dras ned. På sjukhuset i Sollefteå gäller det den 24 juni - 29 juli, i Örnsköldsvik den 15 juli - 29 juli.

Pojke som blir behandlad av läkare sittande med vårdnadshavare bredvid.

- Tyvärr räcker inte våra resurser för att bemanna avdelningar för inneliggande barn på alla sjukhus i länet. Vi har därför valt att samla resurserna till sjukhuset i Sundsvall, säger Anne Thelander, verksamhetschef för länssjukvårdsområde barn- och ungdomsmedicin.

Behov av akut vård

Om ett barn behöver akut vård finns barnläkare i beredskap på alla sjukhusorterna under hela perioden. Akut vård ska alltså sökas vid närmsta sjukhus där barnläkare tar beslut om inneliggande vård krävs, vilken då kommer att ges vid sjukhuset i Sundsvall.

Till toppen av sidan