Nyhetsarkiv Västernorrland

2 november: Dags för vaccination mot influensa och covid-19

Innehållet gäller Västernorrland

Virussäsongen är snart här och för den som är gravid, över 65 år eller tillhör en medicinsk riskgrupp är det viktigt att vaccinera sig mot influensa och covid-19.

Kvinna sittande i kök med mobil inomhus.

Riskgrupper och personer från 65 års ålder erbjuds gratis vaccination från och med den 7 november. På äldreboenden påbörjas vaccinationerna två veckor tidigare. De som är yngre än 65 år och inte tillhör någon riskgrupp kan vaccinera sig från och med den 4 december.

– Vi kommer att vaccinera både mot säsongsinfluensa och covid-19. Man kan ta sprutorna vid samma tillfälle och det är ungefär samma grupper som rekommenderas båda vaccinationerna, säger Maria Tempé, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Vaccinationerna kommer att ske med tidsbokning på regionens vaccinationsenheter och på hälso- och vårdcentraler. Information om tillgängliga tider och vaccinationslokaler finns på sidan Boka tid för vaccination i Västernorrland. Du bokar din vaccination genom att klicka på den enhet du väljer för vaccination, appen "Mitt Vaccin" eller genom att ringa 0611-804 00.

Influensavaccin kan ges samtidigt med covid-19-vaccin eller vaccin mot pneumokockinfektion för de personer där detta är aktuellt.

Vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 rekommenderas till den som:

 • Är född 1958 eller tidigare
 • Är gravid efter graviditetsvecka 12
 • Har kronisk hjärt-kärlsjukdom, t.ex. kärlkramp, tidigare hjärtinfarkt eller stroke
 • Har kronisk lungsjukdom, t.ex. KOL eller svår/instabil astma
 • Har nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, t.ex. extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionsvariation
 • Har kronisk lever- eller njursvikt
 • Har diabetes mellitus typ 1 eller 2
 • Har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Har Downs syndrom
 • Har påtagligt nedsatt fysisk hälsa på grund av till exempel demens, psykiatrisk sjukdom eller missbruk

Vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas dessutom till den som:

 • Bor tillsammans med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Är vårdpersonal och arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Är personal inom vård och omsorg och arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa

För ytterligare information och frågor så kan du kontakta din hälso- eller vårdcentral eller vaccinationsbokningen telefon 0611-804 00 måndag-fredag klockan 08.00-16.00.

Är du vård- eller omsorgspersonal? Fråga din närmaste chef om din vaccination mot influensa.

Till toppen av sidan