Nyhetsarkiv Västernorrland

Så söker du vård i sommar i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Sommaren är här och då har många semester. Färre vårdpersonal jobbar. Om du blir sjuk eller är med om en olycka ska du få den hjälp du behöver. Ibland räcker det med egenvård i hemmet. Öppettiderna i hälso- och sjukvården kan skilja sig.

Man med fot som ses över under vandring

1177 – råd om hälsa på webb och via telefon 

Här på 1177.se finns information om hälsa och vård, kontaktuppgifter till vården, tips kring egenvård och personliga e-tjänster när du loggar in.

Du som behöver ytterligare råd eller stöd kan alltid ringa till 1177. Telefonsjuksköterskorna som svarar kan hjälpa dig att bedöma dina symtom och vid behov hänvisa dig vidare till rätt vårdnivå eller hälsocentral. När söktrycket är som störst under sommaren kan det periodvis bli längre svarstider.
 

1177 direkt - digital vårdkontakt

Du kan även välja att söka vård digitalt via 1177 direkt där du kan chatta med telefonsjuksköterskor och läkare vid behov samt skicka bildmeddelande.

Kontakta hälsocentralen när egenvård inte räcker 

Vänd dig till din hälsocentral om du är sjuk eller har skadat dig. Kontaktuppgifter finns här på 1177.se.

Om du är turist i länet så hittar d
u hittar information om vilken hälsocentral som är närmast under funktionen Hitta vård på 1177.se. Du kan även ringa 1177 för att få veta vilken hälsocentral du kan gå till. 

Kallad till undersökning i sommar

Du kan behöva resa till annan ort i ditt län än din hemort för din undersökning eller sjukhusvård. Det kommer att framgå när du blir kallad. Det beror på att vi tar emot där vi har bäst möjlighet att ta hand om dig. Sjukhusvården i Region Västernorrland leds och planeras gemensamt för Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.
Vårt beslut om att just du behöver resa sker alltid efter en medicinsk bedömning. Du får alltid information om eventuell resa av behandlande sjukvårdspersonal. Vi ser till att resan planeras och genomförs utifrån just dina förutsättningar-

Akut vård och ambulans – sök till akutmottagning eller ring 112 

Vid livshotande tillstånd, ring nödnummer 112.    

Akut tandvård 

Om du behöver akut tandvård kan du vända dig till Tandakuten Folktandvården Sundsvall
Övriga tandkliniker om ditt ärende inte är brådskande hittar du också under Hitta vård

Till toppen av sidan