Hälso- och vårdval i Skåne

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

I Skåne finns flera olika hälso- och vårdval, som innebär att du kan välja den vårdgivare eller mottagning du vill gå till.

När det gäller vårdcentral, BVC (barnavårdscentral), barnmorskemottagning samt barn- och ungdomstandvård listar du dig där du vill gå – och tillhör sedan den mottagningen tills du gör ett nytt val.

När det gäller övriga vårdval får du ofta först en diagnos hos en läkare eller optiker (för gråstarr). Sedan kan du själv välja vilken behandlare du vill gå till. För några av vårdvalen behöver du ingen remiss utan kan själv kontakta mottagningen direkt. 

Hälso- och vårdval där du listar dig:

Hälso- och vårdval där du väljer mottagning efter remiss:

Hälso- och vårdval där du väljer och kontaktar mottagning utan remiss:

Visa mer

Så här väljer du

Så här väljer du

Du listar dig enklast på vårdcentral och BVC genom att logga in i e-tjänsterna. Du kan också göra ditt val på en valblankett, som du skriver ut, undertecknar och lämnar till den mottagning du väljer. Blanketterna hittar du i rutan ”Så gör du ditt val”.

Du väljer:

  • mottagning för gråstarrsoperation genom att själv ta kontakt med mottagningen, eller be din läkare eller optiker att skicka en remiss dit
  • audionom-, ögonsjukvård-, hudsjukvård- och LARO-mottagning genom att själv ta kontakt med mottagningen
  • KBT-, IPT-, PDT- och smärtmottagning efter att ha fått remiss från läkare på din vårdcentral
  • mottagning för specialisttandvård för barn och ungdom 0-23 år efter att ha fått remiss från ordinarie, behandlande tandläkare.
Fäll ihop

Hitta och jämför vård på 1177.se

Hitta och jämför vård på 1177.se

I tjänsten Hitta vård här på 1177.se hittar du de vårdgivare eller mottagningar som du du kan välja mellan.

Välj en vårdgivare som passar dina behov och önskemål. Du kan till exempel välja en som ligger nära jobbet, har öppettider som passar dig, som någon har rekommenderat, som har hög tillgänglighet på telefon och för besök eller som har specialiserat utbud (till exempel vård för diabetiker eller äldre).

Du kan också jämföra vårdcentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem. Du kan se hur stor andel telefonsamtal som mottagningarna besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar. På så sätt blir det enklare för dig att välja vårdcentral. I framtiden kommer du att kunna jämföra fler typer av vård.

Hitta och jämför vård 

Fäll ihop

Kvalitetsstämpel på hälso- och vårdval

Kvalitetsstämpel på hälso- och vårdval

Alla mottagningar och behandlare inom hälso- och vårdvalen måste uppfylla vissa krav och får därmed en kvalitetsstämpel från Region Skåne. Vårdvalen är ett sätt att stärka din ställning som patient, eftersom du inte kan bli nekad att välja en viss mottagning. Ditt val gör skillnad, eftersom mottagningen får mer pengar ju fler som väljer den.

Region Skåne mäter kontinuerligt de skånska vårdcentralernas kvalitet. Fyra av de områden som undersöks är:

  • förskrivning av läkemedel till äldre 
  • demensutredningar
  • kontinuitet gällande läkarbesök
  • användande av diabetesregister

Mer på 1177 Vårdguiden

Nationella kvalitetsregister

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-10-15
Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef, Region Skåne