Tandvård

Välj tandvårdsenhet för barn och unga vuxna i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du som är förälder kan välja tandvårdsenhet åt ditt barn fram tills barnet fyller 13 år. Sedan kan ni göra valet tillsammans. Du som fyllt 18 år väljer själv.

Allmän tandvård för barn och unga vuxna kostar inget upp till och med 23 år. Vilken tandvårdsenhet du vill gå till väljer du utifrån dina önskemål. Om specialisttandvård behövs, väljer du en enhet tillsammans med din tandläkare.

Allmän tandvård för barn och unga vuxna

Allmän tandvård innebär att du kallas regelbundet för att undersöka tänderna. Tandläkaren ger dig råd och hjälp för att du ska slippa problem i framtiden. Du får också hjälp när du har akuta problem som tandvärk eller en tand som har gått sönder. När det behövs får du hjälp med att laga eller ta bort en tand.

Om tandläkaren bedömer att du behöver specialisttandvård får du hjälp att komma till en specialist.

Att välja tandvårdsenhet

Du som förälder väljer tandvårdsenhet åt ditt barn fram tills barnet fyller 13 år. Sedan kan ni göra valet tillsammans. Du som fyllt 18 år väljer själv.

Den tandvårdsenhet du väljer behöver inte vara den som ligger närmast hemmet. Det kan vara en som rekommenderats eller ligger nära jobb eller skola.

Välj tandvårdsenhet genom att logga in på 1177.se och välj Hälso- och vårdval. Du kan också välja en tandvårdsenhet genom att fylla i en blankett. Hämta blanketten på en tandvårdsenhet eller skriv ut den här.

Blankett: Välj eller byt tandvårdsenhet

Logga in

Vilken tandvårdsenhet kan jag välja?

Region Skåne har avtal med många tandvårdsenheter inom allmän tandvård för barn och unga vuxna. I listan hittar du vilka du kan välja mellan.

Lista över valbara tandvårdsenheter för allmän tandvård 0-23 år

Hitta kontaktuppgifter till tandvårdsenheter

Om du inte gör ett aktivt val, listas du automatiskt på den enhet inom folktandvården som ligger närmast din folkbokföringsadress. 

Byta tandvårdsenhet

Du kan byta tandvårdsenhet när du vill. Du byter på samma sätt som när du väljer tandvårdsenhet. Logga in och byt eller lämna in en valblankett till den nya tandvårdsenheten.

Om du flyttar inom Skåne finns alltid möjligheten att gå kvar på den tandvårdsenhet du haft innan, men du kan också byta till en annan närmare ditt hem.

Hur väljer jag specialisttandvårdsenhet?

Om specialisttandvård behövs skickar din tandläkare en remiss. Då väljer du en specialisttandvårdsenhet för specialisttandvård tillsammans med din tandläkare och det är dit remissen skickas.

Lista över enheter för specialisttandvård 0-23 år

Olika typer av specialisttandvård

  • Bettfysiologi utreder och behandlar störningar i bett- och tuggsystemet, till exempel käkledsbesvär.
  • Endodonti utför svårare rotbehandlingar.
  • Käkkirurgi kirurgisk tandvård, till exempel svårare tandborttagningar och operationer.
  • Oral protetik – behandlar svåra tandskador och förlorade tänder, till exempel med kronor och broar.
  • Ortodonti – utför tandreglering med tandställning. 
  • Parodontologi utreder och behandlar tandlossningssjukdomar.
  • Pedodonti utreder och behandlar barn upp till och med 19 år som har stor tandvårdsrädsla eller funktionsnedsättning som kräver att vården anpassas.
  • Orofacial medicin utreder och behandlar unga vuxna 2023 år som har stor tandvårdsrädsla eller funktionsnedsättning som kräver att vården anpassas.

Om du behöver tandställning

Du kan behöva en tandställning när tänderna är vridna, sitter för tätt eller när något annat i bettet behöver förbättras. En sådan behandling kallas tandreglering.

Din tandläkare gör en bedömning om ditt bett behöver rättas till med hjälp av tandställning. Då skickas en remiss till en specialist inom tandreglering. Specialisten bedömer om din tandreglering kommer att kosta något för dig eller inte. 

Om det beslutas att du behöver tandreglering kan du välja bland Region Skånes avtalade enheter för specialisttandvård för barn och unga vuxna.

Så loggar du in

Barn under 13 år

Du som är förälder till ett barn under 13 år kan välja tandvårdsenhet genom att agera ombud för ditt barn. Då loggar du in med din egen e-legitimation, antingen ett bank-id, mobilt bank-id eller Freja e-id plus, och går in i ditt barns konto som du hittar på din startsida. Sedan kan du utföra ärenden åt ditt barn.

Gör ditt barns vårdärenden via nätet

Barn och unga vuxna över 13 år

Barn och unga vuxna över 13 år kan logga in och med e-legitimationen bank-id, mobilt bank-id eller Freja e-id plus. Inloggning med mobilt säkerhets-id fungerar inte. Välj en tandvårdsenhet tillsammans med en förälder. Du som fyllt 18 år väljer själv.

Läs mer om att logga in med e-legitimation

Aktuella artiklar

Rocka munnen - gör tandborstning roligare

Folktandvårdens app Rocka munnen ger dig som förälder stöd och hjälp att göra tandborstningen roligare för dina barn. Rocka munnen är både ett spel och timer i samma app och utgår från tandborstningens gyllene regel: två minuter och två gånger om dagen. Läs mer här.

Vad gäller när du söker vård i Skåne

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte.

Om du inte är nöjd med tandvården - lämna synpunkter

Den mottagning där du har fått behandlingen ska utreda vad som har hänt om du har klagomål. I de flesta fall kan klagomål och eventuella missförstånd redas ut genom kontakt med den som har utfört tandvården.

Till toppen av sidan