Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Välj mottagning för psykoterapi i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken mottagning du vill gå till för kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) eller psykodynamisk terapi (PDT). Du väljer mellan mottagningar som har avtal med Region Skåne.

I vissa fall finns det möjlighet till behandling på den vårdcentral som du har valt och är listad på, men inte alltid. Du har rätt att välja mottagning var som helst i Skåne. 

Du som är 16 år eller äldre och som har lättare till medelsvår depression, ångest eller stress kan få behandling.

Så här väljer du

En läkare eller psykolog på din vårdcentral skriver en remiss när ni tillsammans har bestämt vilken form av behandling du behöver. Sedan kan du välja vilken terapeut du vill gå till. Kontakta den mottagning som du har valt och boka en tid för besök. 

Du kan välja mellan tre behandlingsformer:

  • kognitiv beteendeterapi, KBT
  • interpersonell psykoterapi, IPT
  • psykodynamisk terapi, PDT

Kognitiv beteendeterapi, KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar vikten av självhjälp och din egen förmåga att handskas med dina problem.

KBT utförs av legitimerad psykolog eller psykoterapeut och du erbjuds upp till 20 besök. Tre till fyra månader efter avslutad behandling får du en tid för ett uppföljningsbesök.

Välj mottagning 

Traumafokuserad KBT vid posttraumatiskt stressyndrom

En del mottagningar som arbetar med KBT erbjuder en särskild behandling mot posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Behandlingen kallas för traumafokuserad kognitiv beteendeterapi.

Du får i behandlingen stöd att närma dig dina svåra minnen eller situationer som påminner om svåra händelser som du har upplevt.

Du som har PTSD och behöver denna KBT-behandling kan välja en sådan mottagning. Du erbjuds då upp till 23 besök. Tre till fyra månader efter avslutad behandling får du en tid för ett uppföljningsbesök.

Välj mottagning för posttraumatiskt stressyndrom

Interpersonell psykoterapi, IPT

Interpersonell psykoterapi är en terapeutisk behandling där relationer med andra människor står i fokus. IPT är en metod för att förstå och hantera dina sociala sammanhang.

Behandling med IPT utförs av legitimerad psykoterapeut, psykolog eller av exempelvis en socionom med grundläggande utbildning i interpersonell psykoterapi.

Vid behandlingsformen IPT erbjuds du upp till 20 besök. Tre till fyra månader efter avslutad behandling får du en tid för ett uppföljningsbesök.

Välj mottagning

Sök upp de mottagningar som erbjuder IPT och som du kan välja mellan:

Psykodynamisk terapi, PDT

Psykodynamisk psykoterapi utgår från att dina besvär beror på inre svårigheter som du själv inte alltid är medveten om. Genom att bli medveten om orsaken till att du gör som du gör, kan du förstå och förändra ditt nuläge.

Behandling av psykodynamisk terapi utförs av legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Vid behandlingsformen PDT erbjuds du upp till 20 besök. Tre till fyra månader efter avslutad behandling får du en tid för ett uppföljningsbesök.

Välj mottagning

Sök upp de mottagningar som erbjuder PDT och som du kan välja mellan: 

Har du glömt vilken vårdcentral du valt?

Logga in i e-tjänsterna så kan du se vilken som är din vårdcentral. Du kan när som helst byta vårdcentral i e-tjänsterna. 

Logga in i 1177.se

Till toppen av sidan