Hörsel

Välj audionommottagning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken mottagning du vill gå till för hörselrehabilitering. Du väljer mellan auktoriserade mottagningar som är godkända av Region Skåne.

Så här väljer du

Till audionommottagningen kan alla som är över 20 år och har en hörselnedsättning vända sig. Du behöver ingen remiss och kan välja bland alla mottagningar, var som helst i Skåne.

Du väljer audionommottagning genom att själv ta kontakt med mottagningen. Du kan enkelt byta mottagning efter det första besöket om du inte är nöjd. Men du kan inte byta efter det att rehabiliteringsprocessen har börjat.

Hitta audionommottagningar i Skåne

Läs mer om att välja audionommottagning på webbplatsen för habilitering och hjälpmedel i Region Skåne:

Att välja audionommottagning (vard.skane.se)

På audionommottagningen

På alla auktoriserade audionommottagningar finns en eller flera legitimerade audionomer. Audionomen hjälper dig med information om din hörselsituation och vid behov utprovning och anpassning av hörapparat.

Rehabiliteringen sker i två steg. Först görs en bedömning där audionomen mäter din hörsel och undersöker behovet av rehabilitering. Efter bedömningen inleds rehabiliteringsprocessen. Då kan det bli aktuellt med information och utprovning av hörapparat och andra hörhjälpmedel.

Audionomen bedömer också om du har behov av annan vård för din hörselrehabilitering och remitterar dig i så fall vidare.

Till toppen av sidan