Lever, galla och bukspottkörtel

Inflammation i bukspottkörteln

Vid inflammation i bukspottkörteln har du ont i övre delen av magen, mår illa och har feber. Inflammationen orsakas ofta av gallsten eller alkohol, men kan även bero på andra saker. Det finns saker du kan göra för att minska risken för att få en ny inflammation.

En inflammation i bukspottkörteln kan vara akut eller kronisk. Här beskrivs de båda typerna kortfattat:

  • Akut inflammation innebär att du blir sjuk snabbt. Inflammationen läker oftast efter några dagar.
  • Kronisk inflammation innebär att inflammationen inte går över och att bukspottkörteln så småningom inte längre kommer att fungera som den ska.

Risken för att inflammationen ska bli kronisk ökar om du har haft fler akuta inflammationer.

Inflammation i bukspottkörteln kallas även för pankreatit.

Till toppen av sidan