LEVER, GALLA OCH BUKSPOTTKÖRTEL

Inflammation i bukspottkörteln

Vid inflammation i bukspottkörteln har du ont i övre delen av magen, mår illa och har feber. Inflammationen orsakas ofta av gallsten eller alkohol, men kan även bero på andra saker. Du kan själv påverka risken för att få en ny inflammation.

En inflammation i bukspottkörteln kan vara akut eller kronisk:

 • Akut inflammation innebär att du blir sjuk snabbt. Inflammationen läker oftast efter några dagar.
 • Kronisk inflammation innebär att inflammationen inte går över och att bukspottkörteln så småningom inte längre kommer att fungera som den ska.

Risken för att inflammationen ska bli kronisk ökar om du har haft fler akuta inflammationer.

Inflammation i bukspottkörteln kallas även för pankreatit.

Symtom

Vid akut inflammation i bukspottkörteln får du ett eller flera av följande symtom:

 • Du får ont högt upp i mitten av magen, eller ut mot ryggen mellan skulderbladen. Du kan också ha ont på båda ställena samtidigt. Det kan göra mycket ont, men du kan också ha mindre ont.
 • Du mår illa och kan kräkas.
 • Du kan få feber, runt 38 grader.

Symtomen kommer ofta snabbt och du känner dig ordentligt sjuk.

Att ha ont i magen är ett symtom som kan förekomma vid andra sjukdomar och tillstånd, och behöver inte bero på en inflammation i bukspottkörteln. Här kan du läsa om fler orsaker till att ha ont i magen.

Kronisk inflammation utvecklas efter några år

Symtomen vid kronisk inflammation i bukspottkörteln utvecklas ofta under några år. Du har då ont på samma ställe och på liknande sätt som vid en akut inflammation. Ofta gör det mer ont när du har ätit eller druckit alkohol.

Du kan också få ett eller flera av följande symtom:

 • Du minskar i vikt.
 • Du får diarré. Efter några månader kan diarrén vara grå och likna gröt, och vara svår att spola ner i toaletten.
 • Du får förhöjt blodsockervärde. Det kan utvecklas till typ 2-diabetes efter några år.
 • Du får gulaktig hud och gulaktiga ögonvitor, så kallad gulsot.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har inflammation i bukspottkörteln. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har mycket ont i magen och det inte går över. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Undersökningar och utredningar

Du får börja med att berätta om dina symtom när du är hos läkaren. Därefter undersöker läkaren dig, hen känner till exempel försiktigt på din mage. Du får också lämna blodprov.

Du kan behöva bli undersökt med ultraljud eller med datortomografi, om läkaren är osäker på varför du har ont eller om hen misstänker att inflammationen är kronisk.

Behandling

Behandlingen beror på om det är en akut eller kronisk inflammation.

Vård på sjukhus vid akut inflammation

Du får vård på sjukhus om du har en akut inflammationen i bukspottkörteln.

Du får inte äta eller dricka förrän inflammationen har läkt. Det brukar ta några dagar. Under tiden får du näring och vätska direkt i blodet, så kallat dropp. Du får också smärtstillande läkemedel om det behövs.

Ibland kan sjukdomen bli allvarlig. Då behöver du få intensivvård.

Symtomen behandlas vid kronisk inflammation

Behandlingen av kronisk inflammation består av att lindra symtomen. De läkemedel du får är följande:

Du behöver läkemedlen hela livet eftersom kronisk bukspottkörtelinflammation är en sjukdom som inte går över. Det finns inte heller någon behandling som läker skadorna i bukspottkörteln.

Viktigt att inte dricka alkohol

Alkohol skadar bukspottkörteln. Att sluta dricka alkohol helt och hållet är därför en viktig del i behandlingen av kronisk inflammation. Fråga din läkare om du behöver hjälp att sluta dricka. Det finns behandling och stöd att få.

Vad kan jag göra själv?

Undvik att dricka alkohol. Det minskar risken för att få fler akuta inflammationer.

Undvik att röka. Rökning skadar bukspottkörteln, särskild om du även dricker alkohol. Fråga din läkare om du vill ha hjälp att sluta röka.

Ät mindre mängd av fet mat om du har problem med gallsten. Ibland kan gallblåsan behöva opereras bort, om du ofta har gallsten.

Vad händer i kroppen?

Genomskärning av matsmältningsorganen med gallgången. Illustration.
Bukspottkörteln bildar ämnen som bryter ner mat i tarmen, så kallade enzymer. De kommer ut i tarmen genom gallgången.

Bukspottkörteln finns i övre delen av magen, bakom magsäcken och framför ryggraden.

Bukspottkörteln bildar så kallat bukspott som innehåller enzymer. Det är ämnen som behövs för att bryta ner mat i tarmen, så att kroppen kan ta upp näringen som finns i maten. Enzymerna kommer till tarmen genom gallgången.

Bukspottkörteln bildar även insulin som behövs för att ha en bra blodsockernivå.

Läs mer om matsmältningsorganen här.

Enzymer bryter ner vävnader

En akut inflammation börjar ofta med att cellerna i bukspottkörteln skadas och att enzymerna läcker ut ur cellerna. Enzymerna skapar en inflammation som bryter ned och förstör vävnaden. Kroppen reagerar med en inflammation.

Vid en kronisk inflammation skadas cellerna mer och mer

Inflammationen får svårare att läka när större delar av bukspottkörteln är skadad. Risken ökar då för att inflammationen inte går över, utan att den blir kronisk. Oftast har bukspottkörteln varit inflammerad flera gånger innan. Det tar det flera år innan inflammationen blir kronisk.

Bukspottkörteln fungerar allt sämre när fler och fler celler skadas. Till slut kan kroppen inte bryta ner maten som du äter.

När bukspottkörteln skadas kan den inte heller tillverka tillräckligt med hormonet insulin. Då stiger halten av blodsocker och du får så småningom typ 2-diabetes.

Vad beror det på?

De vanligaste orsakerna till akut inflammation i bukspottkörteln är följande:

 • En gallsten har täppt till gallgången så att bukspottet inte kan komma ut i tarmen. Det gör bland annat att trycket ökar i bukspottkörteln, vilket i sin tur skadar cellerna.
 • Alkohol ökar risken för inflammation. Alkoholen gör bland annat att bukspottet blir segare. Då stiger trycket i bukspottkörteln.

Akut inflammation i bukspottkörteln kan även bero på andra saker, även om det är ovanligt. Det kan till exempel vara höga halter av blodfetter eller att bukspottkörteln har skadats vid en undersökning eller behandling av gallgången.

Alkohol är den vanligaste orsaken till kronisk inflammation

Den vanligaste orsaken till kronisk inflammation är att man har druckit mycket alkohol i flera år. Men sjukdomen verkar även bero på gener som du ärver. Du kan lättare få sjukdomen om du har vissa gener.

Rökning ökar risken för sjukdomen. Det gäller särskilt om du även dricker stora mängder alkohol.

Det finns andra saker som kan orsaka kronisk inflammation i bukspottkörteln. Det kan till exempel vara gallsten, höga blodfetter eller vissa läkemedel.

Ibland går det inte att avgöra vad inflammationen beror på. Det gäller både för den akuta och för den kroniska inflammationen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få tolkhjälp om du till exempel har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan