Välj region för att få mer information från 1177.se

Välj region för att få mer information från 1177.se
karta

Lever, galla och bukspottkörtel

Här kan du läsa om symtom och behandling vid sjukdomar i levern, gallan eller i bukspottskörteln. Det finns också information om när och var du ska söka vård.