Läs andras frågor

Jag fick en strömstöt från min elvisp. Är det farligt?

Fråga

Jag fick en strömstöt från min elvisp för några dagar sedan. Jag hade precis dragit ut stickproppen från vägguttaget och höll i piggarna som man stoppar in i uttaget, när min dotter tryckte på knappen på elvispen så att visparna lossnade. Sladden är alltså inte i uttaget då, men jag får ändå en strömstöt som känns tydligt. Jag tyckte det kändes som att hjärtat höll på att stanna och att hjärtat kändes varmt.

Jag undrar om jag kan ha tagit någon skada av detta? Bör jag söka läkare och bli undersökt nu i efterhand?

Svar

Jag förstår att du blev skrämd. Det känns väldigt obehagligt med elstötar och alla vet ju också att det kan vara farligt. Men jag kan lugna dig. Det är inte någon fara för dig, och jag tycker inte att du behöver söka läkarhjälp.

Elektriska apparater består bland annat av något som kallas en kondensator. Det är i korthet en elektronisk komponent som lagrar ström en kort stund, för att utjämna små skillnader i strömtillförsel. Det som hände var att du fick en stöt från den lilla ström som var lagrad i kondensatorn. Jag vet inte om det har någon betydelse att din dotter tryckte på knapparna eller inte.

Det som händer när du får en elektrisk stöt är att det går ström igenom kroppen. Hur stora skador du får beror på vilken spänning strömmen har, hur stor yta som utsätts för strömmen och under hur lång tid. I ditt fall är det som sagt låg spänning, och liten yta under kort tid, så det är inte någon fara.

Läs gärna vår text om elolyckor, för att få veta mer om detta.

Kerstin Hörnsten, läkare, specialist i invärtesmedicin

Till toppen av sidan