Barnsäkerhet

Säkerhet för barn

Barn utvecklas snabbt och upptäcker världen omkring sig. Du behöver se till att det är säkert och att hen undviker olyckor. Här får du bland annat tips om vad du kan göra hemma, när barnet cyklar eller leker utomhus.

Den här texten handlar framför allt om saker du kan tänka på från att barnet är nyfödd upp till att hen är cirka sex år.

Kontakta en barnavårdscentral, BVC, om du har fler frågor om barnsäkerhet.

När barn upptäcker världen

Barn utvecklas genom att upptäcka allt som finns omkring dem. De rör sig, känner och smakar på saker, klättrar och springer.

Ibland går utvecklingen snabbt. Plötsligt kanske barnet kan röra sig på ett sätt som du inte har sett tidigare, eller gripa tag i saker som du trodde var utom räckhåll.

Det tar tid innan ditt barn har lärt sig att behärska sin kropp och förstå vad som kan hända. Du behöver finnas där, bedöma risker och förebygga olyckor så att hen kan pröva och lära sig i en trygg miljö.

Läs mer om barnets utveckling i olika åldrar.

Undvik fallolyckor

Den vanligaste olyckan bland små barn är att de faller ner från skötbord, sängar, soffor, barnvagnar eller andra höjder. Även nyfödda barn kan ibland röra sig när de skriker eller sprattlar så att de lyckas förflytta sig. Lämna därför aldrig barnet utan uppsikt på skötbordet, sängen eller andra höga ställen.

Läs mer om hur du tar hand om ett nyfött barn.

På skötbordet

Lämna aldrig barnet på skötbordet och gå i väg. Håll alltid en hand på ditt barn när hen ligger på skötbordet om du till exempel sträcker dig efter något. Då känner du om barnet rör sig och kan förhindra att hen faller.

Det säkraste är att byta blöja på ett mjukt liggunderlag på golvet.

Egen säng med höga kanter

Barn upp till tre månader sover säkrast i sin egen säng. Sängen bör ha tillräckligt höga sidor så att barnet inte kan ramla ur.

Sänk botten i spjälsängen när barnet börjar kunna resa sig. Det gör att barnet inte kan klättra över kanten och trilla ner.

Barn som ännu inte kan rulla runt själva ska sova på rygg. Detta eftersom risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om de sover på mage, och även på sidan. Läs mer och få råd om säkerhet när barn sover.

Ställ babysittern på golvet

Barn som ligger i en babysitter.
Babysittern behöver stå säkert.

Läs i bruksanvisningen till babysittern för vilka åldrar den kan användas. Där står det också hur mycket barnet får väga som mest.

Ställ babysittern på golvet när barnet sitter i den. Spänn fast skyddsbältet så att barnet inte kan trilla ur. Barnet kan skada sig om den välter. Ställ därför inte babysittern på mjuka och instabila underlag som en säng eller soffa. Ställ den inte heller på höga ställen, såsom bord eller stolar. Bär heller inte babysittern med barnet i den.

Barn som ännu inte kan sitta själva bör inte sitta i en babysitter mer än korta stunder. Deras ryggar inte är tillräckligt starka för att hålla uppe kroppen. I babysitters som kan ställas in så att barnet har en mer liggande ställning kan hen tillbringa lite mer tid.

Ställ in bärselen rätt

Följ produktanvisningarna om du använder en babysjal eller bärsele. Justera den så att barnet sitter bekvämt och inte riskerar att glida ur den.

Använd skyddsbältet i barnstolen

Ha uppsikt över barnet när hen sitter i barnstolen. Lyft ner barnet ur barnstolen om du inte har hen under uppsikt.

Använd skyddsbältet om barnstolen har ett sådant. Det hindrar barn som kan ställa sig upp från att ramla ner. Det är bra om barnstolen är trång, så att barnet inte kan resa sig upp och trilla ur.

Ibland kan barn ta spjärn mot bordet med fötterna och försöka tippa barnstolen. Är barnstolen ostadig kan den ramla bakåt. Många barnstolar har ett särskilt ankare som kan förankras i bordet, så att de inte kan välta.

Kontrollera barnvagnen regelbundet

Kontrollera regelbundet att barnvagnens bromsar fungerar. De kan slitas ut med tiden. Kontrollera också att alla delar av vagnens underdel är fästa på rätt sätt, så att vagnen inte fälls ihop. Liggdelen eller sittdelen ska vara ordentligt fäst på underdelen innan barnet läggs eller sätts i vagnen.

Innan barnet kan sitta upp själv ska du använda liggdelen. När barnets rygg är tillräckligt stark så att hen kan sitta upp själv kan du byta till sittdelen. Då är det bra att använda selen i barnvagnen, så att barnet inte trillar ur vagnen.

Fäst reflexer på barnvagnen, särskilt på vintern. Det gör att den syns bättre i trafiken.

Montera en grind vid trappor

Ett barn som står vid en säkerhetsgrind vid en trappa.
Sätt grind i trappan.

Finns det trappor hemma är det bra att montera en barngrind på båda våningsplanen. Känn efter regelbundet så att grinden sitter fast. Är trappstegen öppna behöver du kontrollera att avståndet mellan trappstegen inte är för högt. Annars kan barnet fastna eller ramla igenom trappan. Kontrollera också att barn inte kan klättra över trappans räcke.

Sätt spärrar på fönster och balkongdörrar

Se till att barn inte kan öppna fönster, balkongdörrar eller altandörrar själv. Ha även säkerhetsspärrar på när du vädrar. Håll dörrarna låsta eller ha särskilda spärrar så att barnet inte kan öppna dem själv.

Fäst tunga möbler i väggen

Möbler kan välta om barn klättrar på dem. För att undvika olyckor bör du förankra byråer, bokhyllor och tv-apparater i väggen. Det gör du med särskilda så kallade möbelankare.

Undvik kvävningsrisker

En av de största olycksriskerna för barn är att saker kan fastna i luftvägarna så att de inte får luft.

När små barn lär sig gripa stoppar de ofta sakerna i munnen. Det är ett sätt för dem att undersöka och förstå omvärlden. Det bästa sättet att förebygga kvävningsolyckor är att se till att barnet inte får tag i de små sakerna.

Här kan du läsa och se filmer hur du gör om barnet sätter något i halsen.

Små saker kan fastna i luftvägarna

Saker som är tillräckligt små för att fastna i barnets luftvägar är exempelvis följande:

 • större bitar av mat eller frukt
 • nötter
 • godis
 • små leksaker
 • små stenar
 • små runda batterier
 • hård djurmat.

Dra i nappar och nappflaskor

Dra i nappen för att kontrollera att den är hel.

Dra i nappen för att kontrollera att den är hel. Dra i gummiknoppen på nappar och nappflaskor då och då för att se att de inte släpper.

Kontrollera också att barnet inte har bitit sönder gummiknoppen. Lösa delar kan åka ner i halsen och fastna i luftvägarna. Släng trasiga nappar.

Låt barn sitta ner och äta

Mat som fastnar i luftvägarna kan orsaka allvarliga olyckor. Anpassa matens konsistens efter vad barnet kan tugga och svälja.

Barn bör sitta ner och äta för att inte sätta i halsen. Det gäller barn i alla åldrar. Låt aldrig barn springa omkring med mat i munnen.

Undvik att låta barn äta när de åker bil, eftersom de kan sätta i halsen när bilen rör sig. Detsamma gäller om du cyklar med barnet i en cykelstol eller cykelvagn.

Testa om sakerna är för små

För att kolla om något är för litet för barnet kan du använda en smådelscylinder. Den är ungefär lika stor som en treårings strupe. Ett föremål som får plats i cylindern kan fastna i barnets hals. Då bör du ta undan det. Små bollar, kulor och andra klotformade saker ska vara mer än fem centimeter i diameter för att inte kunna täppa till luftvägarna.

Du kan be om att få en smådelscylinder på BVC eller hos konsumentvägledaren i kommunen där du bor. Du kan också köpa cylinder på ett apotek eller i en butik som säljer barnprodukter.

Snören kan fastna runt halsen

Saker som barnet kan få runt halsen eller över ansiktet kan hindra dem från att andas.

Det kan exempelvis vara följande:

 • plastpåsar
 • halsdukar
 • rep och snaror
 • snören till persienner och gardiner.

Tröjor och jackor som har huvor kan utgöra en risk för kvävning, om barnet skulle fastna med huvan i något. Därför är det bra om huvan sitter fast med tryckknappar. Då lossnar den om barnet skulle fastna i exempelvis en klätterställning.

Välj leksaker efter ålder

Välj leksaker som är CE-märkta.

Leksaker ska vara CE-märkta och lämpliga för barnets ålder. Leksaker för barn under tre år får inte ha lösa smådelar som barnet kan sätta i halsen. Vilken ålder leksaken är lämplig för brukar stå på förpackningen.

Undersök då och då om ögon, nos och andra smådelar på mjukdjur sitter fast. Om de är lösa kan de trilla av och barnet kan sätta dem i halsen.

Leksaker får inte innehålla vissa hälsoskadliga ämnen som får finnas i andra saker. Barn ska därför inte leka med sådant som inte är leksaker då dessa kan läcka kemikalier. Det gäller särskilt när barn biter på saker eller stoppar saker i munnen.

Höga ljud kan skada hörseln

Kontrollera ljudet på leksaker som låter innan de används så att det inte är för högt. Höga ljud kan göra att barnet får hörselskador. Ha också uppsikt på ljudnivån om barnet använder hörlurar, så att ljudet inte är för högt.

Att tänka på i köket

Ett skydd för spisen.
Ett spisskydd gör att barnet inte når spisplattorna.

I köket finns många vassa och varma saker som är viktiga att hålla uppsikt över.

Gör så här:

 • Placera knivar och saxar så att barnet inte kommer åt dem.
 • Ställ diskmaskintabletter, diskmedel och andra rengöringsmedel så att barnen inte når eller ser dem.
 • Ha ett skydd på spisen så att barnet inte kan lägga händerna på plattorna eller få tag i kastruller.
 • Ha ett tippskydd på spisen så att barnet inte kan välta den.
 • Ha en barnspärr på ugnsluckan så att barnet inte kan öppna den och bränna sig.
 • Ställ kaffebryggare, strykjärn och andra heta apparater så att barnet inte kan nå dem. Både när de används och när de svalnar. Se till att sladdar inte hänger så att barnet kan dra ner apparater över sig.

Varm mat och dryck kan ge brännskador

Barn kan få brännskador av bland annat varm mat och varma drycker.

Tänk därför på följande:

 • Ställ varma drycker och varm mat så att barn inte når dem.
 • Drick inte varma drycker eller ät inte varm mat när barnet sitter i ditt knä.
 • Var uppmärksam så att barnet inte är nära dig när du bär vattenkokare eller kastruller med hett innehåll.

Även andra saker kan orsaka brännskador. Tänk därför på detta:

 • Placera tändstickor och tändare så att barnet inte kommer åt dem.
 • Känn efter så att element inte blir för varma.
 • Passa så att barn inte bränner sig på grillar eller kaminer.

Läs mer om brännskador och när du behöver söka vård.

Klämskydd på dörrar, kantskydd och petskydd i kontakter

Barn som står vid bord där det sitter ett kantskydd på bordets hörn.
Kantskydd för att inte barnet ska göra sig illa.

Det är lätt hänt att barns fingrar kläms. Risken är störst i dörrar, fönster, skåp och bildörrar. Det finns klämskydd som du kan köpa och montera på dörrar hemma.

Skydd mot vassa kanter

Sätt skydd på vassa kanter, till exempel på bord.

Eluttag ska ha petskydd

Sätt skydd på kontaktuttag.

Eluttag, väggkontakter och trasiga sladdar kan ge elektriska stötar.

Kontrollera att eluttagen i väggarna är petskyddade. Det innebär att barn inte kan peta in fingrarna eller andra saker i dem. Är uttagen inte säkrade kan du köpa särskilda petskydd och sätta i uttaget, så att hålen täcks helt.

Kontrollera regelbundet lampor, sladdar, laddare till mobil och dator och andra elektriska produkter så att de inte är trasiga och kan ge stötar.

Läs mer om elolyckor och hur du kan skydda ditt barn.

Minska risken för förgiftning

En vuxen person ställer undan en flaska med kemikalier.
Ställ medlen högt så att inte barnet kan nå.

Barn kan bli förgiftade och mycket sjuka om de får i sig farliga kemikalier.

Det är bland annat viktigt att förvara maskindiskmedel, rengöringsmedel, tvättmedel och tändvätska högt upp där barn inte ser eller kommer åt dem. Det gäller även läkemedel.

Vissa kemikalier är så farliga att det är bra att undvika att ha dem hemma. Till exempel kaustiksoda, propplösare och starka syror.  

När ni är på besök hos andra, tänk på att de kan ha farliga kemikalier och läkemedel där barn kan komma åt dem. Tänk också på att de som kommer hem till er kan ha medicin och annat i väskor som de ställer på golvet där barnet kommer åt.

Läs mer om förgiftning. Du får bland annat information om vad du kan göra för att skydda barnet och vad du kan göra om något händer.

Ring Giftinformationscentralen först

Ring alltid 112 och be att bli kopplad till Giftinformationscentralen om ett barn får i sig eller om du tror att hen har fått i sig skadliga ämnen och situationen är akut. Ha produkten framför dig när du ringer, om det är möjligt. Då kan du lätt berätta vad barnet har fått i sig.

Du kan även ringa om du vill ha råd om farliga ämnen, när situationen inte är akut. Telefonnumret är 010-456 6700. Läs mer om förgiftning på Giftinformationscentralens webbplats.

Undvik risk för drunkning

Ha alltid barnet under uppsikt när hen badar. Det gäller oavsett om barnet badar i en badbalja, i ett badkar, på en strand, i en pool, från en brygga eller vid en damm.

Var med barnet när hen badar eller är vid vatten

Du behöver vara så nära att du kan gripa tag i barnet om hen tappar balansen.

Även några centimeter djupt vatten kan innebära en risk att drunkna. Barn kan ha svårt att ta sig upp om de skulle ramla och kan drunkna även i exempelvis stora vattenpölar eller vattenfyllda diken. Töm alltid uppblåsbara småbarnspooler på vatten när de inte används.

Lämna aldrig barnet utan uppsikt även om du har dragit ur proppen i badkaret. När någon drunknar händer det fort och tyst.

Använd räddningsväst

Barn behöver använda flytväst eller räddningsväst när de åker båt, leker vid eller nära vatten och på bryggor. Små barn behöver ha en räddningsväst med krage. Kragen gör att barnet vänds på rygg om hen hamnar i vattnet med ansiktet och magen neråt. Räddningsvästens storlek ska vara anpassad efter barnets vikt och vara CE-märkt.

Här kan du läsa mer om barn och vattensäkerhet.

Bada i badkar eller badbalja

Känn alltid på vattnet först. Är vattnet för varmt kan barnet få brännskador. Känn med din armbåge eller använd en badtermometer. Vattnet ska vara ungefär 37 grader Celsius. Tänk på att vattnet i varmvattenkranen kan bli väldigt varmt.

Använd en halkmatta i badkaret eller duschen. Det hindrar att barnet halkar och slår sig.

Bebisar kan bada i en badbalja. Du behöver ha ett stadigt tag om barnet. Här kan du läsa mer och se en film om att bada ett litet barn.

Skydda barn i trafiken

Använd reflexer eller kläder med reflextyg under vinterhalvåret. Det gör att bilförare och cyklister kan se barnen mycket bättre när det är mörkt. Det minskar risken för olyckor.

Här följer några råd om reflexer:

 • Köp CE-märkta reflexer. CE är en märkning inom EU och innebär att en produkt håller vissa krav om bland annat säkerhet.
 • Ha tillräckligt stora reflexer så att de syns tillräckligt. Ha flera små reflexer om du inte har någon stor.
 • Använd inte repiga eller nötta reflexer.
 • Sätt gärna reflexer längst ut på armarna och benen. Då ser bilförare hur du rör dig och förstår om du går, springer eller cyklar.

För att testa hur bra reflexen fungerar kan du gå in i ett mörkt rum och lysa på den med ficklampa. Jämför mot en ny.

Säkerhet i bilen

Det är mycket viktigt att du kopplar ur krockkudden vid passagerarsätet när du monterar dit ett babyskydd eller en bilbarnstol.

När barn åker bil ska de sitta fastspända i en godkänd bilbarnstol. Det gäller alla barn som är kortare än 135-140 centimeter. Det är livsviktigt för att skydda barnet vid en eventuell olycka. 

Vilken sorts bilbarnstol du ska ha beror på barnets vikt och storlek. Detta gäller:

 • De första 6-9 månaderna ska barn sitta i ett så kallat babyskydd, som monteras bakåtvänt.
 • Från cirka 7 månaders ålder och upp till minst 4-5 år ska barn sitta i en bakåtvänd bilbarnstol.
 • Barn från 4-5 år upp till 10-12 år ska använda en bältesstol eller bälteskudde.

Montera bakåtvänt

Babyskydd och bilbarnstolar ska monteras bakåtvända i baksätet eller i framsätet. Det är viktigt eftersom ett litet barns huvud är stort i förhållande till kroppen. Skulle barnet sitta framåtvänd vid en krock kan hen inte hålla emot den starka kraften och riskerar att få allvarliga skador i nacke och huvud.

En del barnavårdscentraler, sjukhus eller kommuner har babyskydd som du kan låna gratis eller hyra billigt. Kontakta barnavårdscentralen eller din hemkommun för mer information.

Byt till bakåtvänd bilbarnstol när barnet kan sitta själv utan stöd eller när barnet har vuxit ur babyskyddet.

Bältesstol eller bälteskudde

Byt till bältesstol eller bälteskudde när barnet har växt ur bilbarnstolen.

Bältesstol är en kudde med rygg som hjälper till att leda bältet rätt över axeln och bröstet. Den har också skydd vid huvudet. Bälteskudde är en sittdel som gör att barnet kommer högre upp och gör att den nedre delen av trepunktsbältet vilar mot höften och inte mot magens mjuka delar. Det övre bältet ligger över barnets axel.

Först när barnet är ungefär tio till tolv år kan hen åka säkert i bilen utan bältesstol eller bälteskudde på samma sätt som en vuxen.

Byt ut bilbarnstolen och bältet om bilen är med om en krock

Om bilen har varit med om en krock ska både bälte och bilbarnstol bytas ut.

Koppla ur krockkudden på passagerarplatsen

De flesta bilar har en krockkudde vid passagerarsätet i framsätet. Krockkudden är byggd för att skydda personer som är över 140 centimeter vid en kollision.

Det är mycket viktigt att du kopplar ur krockkudden vid passagerarsätet när du monterar dit ett babyskydd eller en bilbarnstol. Annars kan barnet skadas allvarligt om krockkudden löses ut vid en krock.

Även om ditt barn är stor nog att sitta i en bältesstol men är under 140 centimeter lång ska du koppla ur krockkudden. Sidokrockkuddar är däremot ingen fara.

Läs mer om säkerhet för barn i bil på Transportstyrelsens webbplats och på Ntf:s webbplats.

Cykla säkert

Enligt lagen ska barn under 15 år ha hjälm när de färdas på en tvåhjulig cykel. Använd hjälm också om barnet sitter i en cykelsits eller en cykelkärra.

Barn är inte mogna att cykla i trafiken själva förrän de är cirka tolv år. Innan dess är hjärnan inte tillräckligt mogen och barn kan inte kontrollera och styra kroppen så som det skulle behövas. Barn kan ha svårt att bedöma avstånd och hur snabbt bilar och andra cyklar rör sig. Det kan också vara svårt att fokusera på något annat än det egna cyklandet.

Läs mer på Ntf:s webbplats om barn och cykling.

Använd en hjälm med grönt hakspänne

Hjälmen ska vara CE-märkt. CE är en märkning inom EU och innebär att en produkt håller vissa krav om bland annat säkerhet.

Godkända småbarnshjälmar har ett grönt spänne under hakan. Dessa hjälmar är lämpliga upp till sju år. Spännet håller kvar hjälmen på huvudet, men öppnas automatiskt om barnet skulle fastna i något och bandet sträcks ut. Det hindrar att barnet kan strypas av spännet.

På Konsumentverkets webbplats kan du få fler råd om cykelhjälmar.

Springcykel och sparkcykel

Barn kan komma upp i hög fart även på sparkcyklar och så kallade springcyklar, som har en sadel men inga pedaler. På springcykeln får barnet upp farten med benen. För att stanna sätter de ner fötterna i marken. Det kan vara svårt för barn som är yngre än tre år.

Tvåhjulig cykel

Vänta med att låta barnet cykla på en tvåhjuling till att hen är cirka 5-6 år. De flesta barn kan inte hantera en tvåhjulig cykel och farten förrän då.

Välj en cykel som är oväxlad, har fotbroms och är lagom stor för barnet. Små barn kan inte hantera en handbroms.

Använd inte stödhjul

Stödhjul hjälper oftast inte barnet att lära sig cykla snabbare. Däremot kan stödhjul göra att barnet kommer upp i en högre fart än hen kan hantera och risken att ramla med cykeln ökar. Det är bättre att använda en cykelstång, som monteras bak på cykeln. Du som är vuxen håller i stången när barnet cyklar.

Använd hjälm vid olika sporter

Barnet behöver ha hjälm om hen åker pulka, skridskor, skidor, inlines eller skateboard.

När barn åker inlines och skateboard är det också bra att ha handledsskydd, knäskydd och armbågsskydd.

Hoppa studsmatta säkert

Barn som hoppar studsmatta.
Ha nät runt studsmattan.

Studsmattan ska vara CE-märkt. Ha ett skyddsnät runt studsmattan om den är större än 1,5 meter i diameter. Låt studsmattan stå på ett plant och mjukt underlag, till exempel en gräsmatta.

Se till att det är minst två meter till stenar, träd, byggnader och andra fasta föremål. Se också till att inga andra barn står nära studsmattan när ett barn hoppar. Kontrollera att studsmattan är torr innan något barn hoppar, så att hen inte halkar.

Låt sedan barn hoppa en i taget och håll uppsikt. Barn som är yngre än fem år kan ha svårt att kontrollera sin balans och hur de rör sig.

Om en olycka inträffar

Ring 112 direkt om en olycka har inträffat och det finns en fara för barnets eller någon annans liv.

Ring alltid 112 och be att bli kopplad till Giftinformationscentralen om ett barn får i sig skadliga ämnen och situationen är akut. Ring även om du inte är säkert på om barnet fått i sig det skadliga ämnet. Ha produkten framför dig när du ringer, om det är möjligt. Då kan du lätt berätta vad barnet har fått i sig.

Mer tips och råd om barnsäkerhet

På Konsumentverkets webbplats Hallå konsument kan du få råd och tips om säkra produkter och leksaker för barn, bilbarnstolar, skyddsvästar, studsmattor och annat.

Råd om säkerhet i bilen finns på Transportstyrelsens webbplats.

Läs mer om förgiftning på Giftinformationscentralens webbplats.

Mer på 1177.se om viktiga råd för barn

På 1177.se finns mer information om hur du gör tillvaron hälsosam och säker för barn. Du kan bland annat läsa om detta:

Läs mer

Barns sömn i olika åldrar

Läs om hur mycket sömn ett barn behöver och hur du kan hjälpa barnet att komma till ro.

Ta hand om ett nyfött barn

Här finns information om den allra första tiden i barnets liv. Läs om allt från hur du bär och lyfter, byter blöja och sköter barnets naglar till hur du skyddar ditt barn på olika sätt.

Att klä barn för att vara ute

Klä barnet efter vad det är för väder, hur gammal barnet är och hur mycket hen rör sig. De yngsta barnen har svårast att styra temperaturen i kroppen. Var därför försiktig med att vara ute både i hög värme och i stark kyla.

Till toppen av sidan