Operationer av könsorgan och urinvägar

Att operera bort prostatan vid prostatacancer – radikal prostatektomi

En del som har prostatacancer blir opererade. Då tas prostatan och sädesblåsorna bort. Det kallas radikal prostatektomi och kan göras på två olika sätt. Båda sätten ger samma resultat och har ungefär samma biverkningar.

Genomskärning av mannens underliv och prostatan. Illustration.

Nästan alla har ont efter en operation. Efter en titthålsoperation räcker det ofta att få tabletter eller stolpiller med smärtlindring.

Du som har opererats genom ett snitt har ryggbedövning i några timmar.

Du kan känna dig hes och skrovlig. Det beror på att du andades genom en slang som fördes ner i luftstrupen när du sov.

Det är vanligt att ha lite ont i axlarna några dagar efter en titthålsoperation. Det beror på att det finns rester kvar av koldioxiden som kirurgen använde för att underlätta operationen. Läs mer i artikeln om titthålsoperation.

När du ska lämna sjukhuset

Det är olika hur länge du behöver stanna på sjukhuset efter operationen. De flesta stannar en till två dagar efter en titthålsoperation, och två till tre dagar efter en operation genom ett snitt.

Innan du lämnar sjukhuset får du veta hur operationssåret och urinkatetern ska skötas, och vem du kan kontakta om det behövs. Du får med dig recept på smärtstillande läkemedel som du tar om du får ont.

Urinkatetern behövs för läkningen

Urinkatetern som du fick när du opererades ska sitta kvar i cirka sju till tio dagar. Sedan tar en sjuksköterska bort den.

Katetern kan vara obekväm och obehaglig. Men det är viktigt att den är ordentligt fixerad. Då läker förbindelsen mellan urinblåsan och urinröret snabbare.

Sjukskrivning

Det är vanligt att behöva vara sjukskriven upp till fyra veckor, eller kortare om du har opererats med titthålsteknik. Du kan behöva vara sjukskriven längre om du har ett arbete med tunga lyft.

Efterkontroller och annan behandling

Du kallas till regelbundna efterkontroller efter operationen för att se hur du mår och om du behöver mer behandling mot cancern.

Du kan också få till exempel hjälpmedel eller läkemedel för att förbättra ståndet.

Rör på dig

Det är vanligt att du känner dig trött den första tiden efter operationen. Det är viktigt att du vilar men det är också viktigt att du rör på dig och att du kommer igång med att äta och dricka som vanligt.

Du kan till exempel promenera i lagom takt. Undvik tunga lyft och att träna hårt i fyra till sex veckor. Prata med kontaktsjuksköterskan om du behöver råd om vad du kan göra. 

Till toppen av sidan