Vanliga besvär och sjukdomar hos barn

Kräkningar hos barn över ett år

Barn över ett år kan kräkas av flera anledningar. Vanligast är att barnet har fått en magsjuka. Barn kan också kräkas om de har en förkylning, hosta, lunginflammation, matallergi eller gastroesofageal reflux.

Den här texten handlar om kräkningar hos barn som är äldre än ett år. Kräkningar hos barn under ett år kan ha andra orsaker.

Kräkningarna kan se olika ut, beroende på orsaken. Barnet kan också ha andra symtom än bara kräkningar, till exempel kan hen ha feber, ha ont i magen eller vara trött.

När och var ska jag söka vård?

Om du ska söka vård beror på hur barnet mår i övrigt, hur mycket och hur länge barnet har kräkts, samt om barnet får i sig någon vätska.

Kontakta en vårdcentral eller ring telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om barnet kräks och samtidigt har ett eller flera av följande kännetecken eller symtom:

 • Barnet har en kronisk sjukdom och du är osäker om hen behöver vård.
 • Barnet har opererats i mag- och tarmkanalen eller i öron-näsa-halsområdet.
 • Barnet använder läkemedel, till exempel antibiotika.
 • Kräkningarna inte har minskat inom ett dygn.
 • Kräkningarna kommer tillbaka i perioder.
 • Kräkningarna kommer i samband med en viss sorts mat.

Risken för vätskebrist ökar om barnet inte kan behålla någon vätska alls. Det kan göra att hen blir uttorkad, som är ett allvarligt tillstånd. Ju yngre barnet är, desto större är risken för vätskebrist och uttorkning.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om barnet kräks och samtidigt har ett eller flera av följande symtom:

 • Barnet får inte behålla någon vätska och kissar mycket mindre än vanligt.
 • Barnet har feber eller är trött, orkar inte leka eller intressera sig för omgivningen.
 • Barnet har mycket ont i magen och det inte går över eller blir värre.
 • Det finns blod i kräkningarna eller i bajset.
 • Barnet har diabetes, kräkningarna kan då vara ett tecken på ketoacidos.
 • Barnet kissar stora mängder och är mycket törstig.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om barnet har andra symtom eller om du är osäker om du ska söka vård.

Ring 112 och be att bli kopplad till Giftinformationscentralen om du misstänker att barnet har ätit något giftigt. Ha gärna det du tror att barnet har ätit av framför dig när du ringer.

Varför kräks barnet?

Barn kan kräkas av många olika anledningar. Därför skiljer det sig också åt vad du kan göra själv och hur kräkningarna behandlas. Här är de vanligaste orsakerna till att barn över ett år kräks:

 • magsjuka
 • andra infektioner
 • förgiftning och matförgiftning
 • sjukdomar i matstrupe och magsäck
 • förstoppning
 • födoämnesallergier
 • cykliska kräkningar
 • blindtarmsinflammation eller hinder i magen
 • diabetes typ 1
 • migrän
 • hjärnskakning
 • hjärnhinneinflammation
 • hjärntumör.

Magsjuka

Den vanligaste orsaken till att ett barn över ett år kräks är att hen har en magsjuka. Kräkningarna kommer ofta snabbt och barnet kan känna sig trött, få feber och må illa. Efter ungefär en dag kan barnet få diarré.

Magsjukan beror oftast på en virusinfektion, men kan också ibland orsakas av bakterier eller parasiter.

Försök att få i barnet vätska redan från de första kräkningarna. Då minskar risken för att barnet får vätskebrist och att bli uttorkad. Det bästa är att ge barnet vätskeersättning.

Tvätta händerna regelbundet om barnet har en infektion. Att tvätta händerna är effektivt för att få bort både virus och bakterier.

Andra infektioner

Barn kan kräkas vid olika typer av infektioner. Det är vanligare att barn under cirka sex år kräks av en infektion, än att barn över sex år gör det. Ofta har barnet andra symtom, som hosta, feber och att hen är trött och ointresserad av omgivningen. 

Här är exempel på infektioner som kan göra att barnet kräks:

Förgiftning och matförgiftning

Barn kan kräkas och må illa vid matförgiftning eller av att ha ätit ett giftigt ämne eller läkemedel.

Matförgiftning kan uppstå om barnet äter mat som innehåller gift från vanliga bakterier. Sådant gift kan bildas om maten inte lagas eller tas omhand på rätt sätt, eftersom bakterier då kan växa till sig och bilda gift.

Sjukdomar i matstrupe och magsäck

Maginnehållet kan komma upp i matstrupen om den övre magmunnen inte sluter helt tätt. Det kallas för gastroesofageal reflux.

Gastroesofageal refluxsjukdom är när barnet får symtom av reflux, till exempel att barnet kräks eller får ont i bröstet. Barnet kan då behöva få behandling.

Det är ovanligt att barn får magsår, men ett symtom kan då vara att barnet kräks.

Kräkningar och att ha svårt att svälja kan vara tecken på en sjukdom som heter akalasi. Det är en sällsynt sjukdom i matstrupen och i den övre delen av magsäcken som gör att barnet har svårt att svälja.

Förstoppning

Ett barn som är förstoppad en längre tid kan tappa matlusten, må illa och till och med kräkas. Ett annat symtom på förstoppning är att barnet får löst bajs i underkläderna. Det beror på att löst bajs rinner förbi den hårda klump av bajs som finns i ändtarmen.

Födoämnesallergi

Kräkningar kan vara ett tecken på att barnet är allergisk mot något födoämne i maten. Ibland får barnet också ont i magen eller att det kliar i munnen och halsen.

Till exempel kan barnet ha komjölksallergi eller inte tåla proteinet gluten, så kallad celiaki. Ett annat namn för celiaki är glutenintolerans.

Cykliska kräkningar

En ganska ovanlig orsak till kräkningar hos barn över fem år är så kallade cykliska kräkningar. Oftast kommer perioderna med några månaders mellanrum.

Kräkningarna kommer plötsligt, utan att barnet har haft feber eller visat några tecken på att må dåligt innan. Barnet blir oftast väldigt trött och orkar inte leka. Händelseförloppet ser likadant ut vid varje tillfälle.

Barnet kan behöva läggas in på sjukhus under ett eller ett par dygn för att få vätska och behandling mot illamåendet, oftast direkt in i blodet via dropp. Illamåendet och kräkningarna slutar inom ett par dygn, ofta snabbare än så.

Cykliska kräkningar kallas också för periodiska kräkningar.

Blindtarmsinflammation eller hinder i magen

Tecken på blindtarmsinflammation är att barnet har ont i magen. Hen kan också ha feber och kan ibland kräkas.

Kräks barnet gulfärgat kräks och har ordentligt ont i magen kan hen ha ett stopp i tarmen. Barnet kan då inte heller bajsa eller prutta.

Hinder i tarmen kan bero på att barnet har något av följande:

Barnet har en ökad risk för att få hinder i tarmen om hen har opererats i mag- och tarmkanalen.

Diabetes typ 1

Tecken på diabetes typ 1 kan bland annat vara att barnet mår illa och kräks. Oftast är barnet också mycket trött och väldigt törstig, och behöver kissa ofta.

Om barnet redan har diagnosen typ 1-diabetes

Kräkningar kan vara ett tecken på att barnet har ketoacidos. Ketoacidos kan inträffa om barnet har höga blodsockervärden på grund av att hen inte får tillräckligt med insulin.

Migrän

Barnet kan kräkas om hen har migrän. Andra symtom på migrän är att barnet får ont i huvudet och vill ha lugn och ro i ett mörkt och tyst rum.

Hjärnskakning

Kräkningarna kan bero på en hjärnskakning om barnet kräks efter att ha slagit i huvudet. Andra symtom på hjärnskakning är att barnet är trött och inte orkar leka. Ibland kan kräkningarna komma flera timmar efter att barnet har slagit i huvudet.

Hjärnhinneinflammation

En hjärnhinneinflammation kan göra att barnet kräks. Andra tecken är att barnet har feber, är stel i nacken och ibland är känslig för ljus och ljud.

Till toppen av sidan