Välj region för att få mer information från 1177.se

Välj region för att få mer information från 1177.se
karta

Vanliga besvär och sjukdomar hos barn

Alla barn blir sjuka ibland. Läs om vanliga besvär och sjukdomar, vad du kan göra själv och när du behöver söka vård.

Barn blir matad med vatten på sked.

Innehåll - Vanliga besvär och sjukdomar hos barn