Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Råd och stöd vid cancer

Bra att veta om du blir sjuk i cancer

Innehållet gäller Västra Götaland

Att få cancer innebär en trygghetsförlust, ibland för resten av livet. När vi får veta att vi har cancer är det också lätt att tappa fotfästet. När framtiden blir oviss och allt blir kaos behöver vi något att hålla oss till – att veta vad nästa steg är.

Barn och ungdomar som är anhöriga till någon som är sjuk är särskilt sårbara. De behöver bli sedda, få saklig information och kan även behöva professionell hjälp i sin situation. Barn har laglig rätt att få information, råd och stöd när en vårdnadshavare är allvarligt sjuk eller skadad (kap.5 paragraf 7) Hälso- och sjukvårdslagen). Ofta är det kuratorn som axlar rollen att se till att barnet får anpassad information. Kuratorn kan hjälpa vårdnadshavare att prata om svåra saker med barnen.

Barn kan också få stöd från annat håll än sjukvården. Två exempel är Bräcke diakoni och Bröstcancerföreningen Johanna har också stödgrupper för barn till cancersjuka föräldrar.

Broschyr: Hur känns det? När någon nära dig har cancer. 

Barns och föräldrars rättigheter i vården

Vård och stöd för barn

Cancer hos barn

Hur vården ska hjälpa dig som är barn

Prata med barn om cancer, Cancerfonden

Om den vuxne inte blir frisk, Cancerfonden

Barnkonventionen - om barnets rättigheter

Till toppen av sidan