Långa telefonköer till 1177.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Det är många som ringer 1177 på grund av förkylning.
Har du förkylningssymtom ska du stanna hemma. Det finns mycket du kan göra själv. Läs om förkylning på 1177.se.
Läs om vad du kan göra om du har covid-19

Cancer

Barncancer

Här kan du läsa om cancersjukdomar hos barn och hur de behandlas. Du får veta mer om hur tillvaron kan påverkas och vilket stöd ni kan få. Det är ovanligt att barn får cancer. De flesta blir av med sjukdomen.

Innehåll - Barncancer

Visa innehåll som:
Barn och cancer

Livet påverkas mycket när ett barn får cancer, både för barnet och för de närstående. Fyra av fem barn blir av med sjukdomen även om det kan ta tid.

mer på 1177.se om cancer som barn kan få

Hjärntumör

En hjärntumör innebär att man har fått någon form av tumörsjukdom i hjärnan. Den behandling du får beror på vilken typ av tumör det är och var i hjärnan den sitter.

Leukemi – blodcancer

Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen där blodet bildas. Det är olika hur sjukdomen kan behandlas och hur det går.

Levercancer

Levercancer som börjar i levern är ovanligt. Levercancer beror oftare på att cancer någon annanstans i kroppen har spridit sig till levern. Prognosen och behandlingarna skiljer sig åt.

Lymfom - lymfkörtelcancer

Lymfom eller lymfkörtelcancer är ett samlingsnamn på cancersjukdomar som uppstår i celler i kroppens lymfsystem. Det varierar hur det går att behandla lymfom, men många kan bli av med sjukdomen.

Neuroblastom hos barn

Neuroblastom är en ovanlig cancersjukdom som börjar i nervsystemet hos barn som oftast är under två år. Det är olika hur lätt eller svårt det är att bli av med sjukdomen.

Retinoblastom – ögoncancer hos barn

Retinoblastom är cancer i ögats näthinna hos barn under fem år. Sjukdomen är ovanlig. Ibland är den ärftlig. Det är olika hur mycket synen påverkas av sjukdomen och behandlingen.

Sarkom

Sarkom är samlingsnamnet för olika cancersjukdomar som kan uppstå i stödjevävnader, till exempel i skelettet eller i muskler. Sjukdomarna har olika prognos.

Wilms tumör – njurcancer hos barn

Wilms tumör kallas också nefroblastom. Det är främst barn som får denna ovanliga form av njurcancer. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling.

Till toppen av sidan