Bra att veta om vården i Västra Götaland

Kommuner i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

En kommun kan erbjuda olika former av hjälp. Barn och ungdomar ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden. Kommunen kan erbjuda stöd och individanpassade insatser. Arbetet styrs av socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Till toppen av sidan