Cancer

Råd och stöd vid cancer

Det finns olika sorters råd och stöd som du kan få om du har en cancersjukdom eller är närstående. Här kan du läsa om kontaktsjuksköterskor, hitta patientföreningar och få veta mer om hur du kan få olika sorters råd och stöd.

Innehåll - Råd och stöd vid cancer

Visa innehåll som:
 • Patientöversikter i cancervården

  Patientöversikten används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten och ger då snabbt en översikt av patientens historik och situation.

 • Bra att veta om du blir sjuk i cancer

  Samlad information som är bra att känna till om du blir sjuk i cancer.

 • Råd och stöd vid cancer

  Det finns olika sorters hjälp du kan få från andra personer vid cancer. Du kan ringa eller skriva för att få svar eller stöd anonymt av vårdpersonal. Du kan också kontakta en patientförening.

 • Kontaktsjuksköterskan – ditt stöd i vården vid cancer

  Kontaktsjuksköterskan är ditt särskilda stöd i cancervården. Även närstående kan få stöd av kontaktsjuksköterskan.

 • Min vårdplan – ditt stöd för delaktighet och trygghet i cancervården

  Du kan få en skriftlig plan som kallas Min vårdplan om du har cancer eller utreds för cancer. Planen innehåller det du vill och behöver veta om din vård, behandling, rehabilitering och uppföljning. Det är för att du ska få vara så delaktig som du önskar och kunna påverka sådant som är viktigt för dig.

 • Praktiskt stöd vid cancer

  Praktiskt stöd vid cancer är sådant som gör att du kan fungera i din tillvaro. Exempel är olika hjälpmedel, anpassning av bostaden eller färdtjänst.

 • Ensam och rädd med ett cancerbesked

  Patricia Tudor-Sandahl berättar i den här filmen om hur hon gjorde när cancern fick henne att känna sig rädd, ensam och utlämnad.

mer på 1177.se

Hjälp med tankar och känslor vid cancer

Det är vanligt med olika känslor som oro, ilska och sorg vid cancer. Man kan få tankar om livet och döden. Det finns hjälp att få, om du behöver.

Vad är cancerrehabilitering?

Cancerrehabilitering är allt som kan göra att livet kännas så bra som möjligt under och efter behandlingen. Närstående kan också behöva cancerrehabilitering.

Cancer och sexualitet

Cancer kan påverka din sexualitet på olika sätt. Tankar och känslor eller biverkningar av behandlingen kan förändra hur du trivs med dig själv eller med andra. Du kan också få svårare att ha sex på samma sätt som förut. Ofta går det att stärka lusten och förmågan att ha sex.

Anhörig – närstående

Här finns information för dig som är närstående eller anhörig.

Till toppen av sidan