Vården i Kronoberg

Bra att veta för dig som patient

Innehållet gäller Kronoberg

Inför ditt besök

Ta med giltig legitimation. Undvik att ta med dig värdesaker som inte behövs för ditt besök. Eventuella värdesaker du tar med dig ansvarar du själv för.

Avgifter

Betala gärna med betalkort eller via faktura. Vill du betala kontant kan du göra det vid sjukhusreceptionerna på Centrallasarettet i Växjö, Lasarettet Ljungby och i psykiatrins reception på Sigfridsområdet i Växjö. Inom primärvården betalar du, eller får en faktura, där du är bokad.

Patientavgifter i Kronoberg

Om du inte kan komma

Om du inte kan komma kan någon annan få din tid. Omboka eller avboka din tid senast 24 timmar före besöket. Du får annars betala en uteblivandeavgift, det gäller även för avgiftsbefriade besök.

Patientavgifter i Kronoberg

Sjukresor

Du åker gratis buss till vårdbesök om du visar din kallelse på ditresan och ditt vårdgivarkvitto på hemresan. Om du inte vill visa din kallelse, eller om du åker tåg, kan du få ersättning i efterhand.

Om det finns medicinska skäl kan du få en servicebil. Detta ska i så fall godkännas av vårdgivaren innan du kan boka servicebil. (Patienter med giltigt färdtjänstintyg eller som är äldre än 85 år, bedöms alltid har rätt till servicebil inom Kronobergs län.)

Sjukresor i Kronoberg

Tystnadsplikt

All personal inom vården har tystnadsplikt.

Biobankslagen och kvalitetsregister

Ibland behöver prover sparas för en god och säker vård och för forskning. Inga prover får sparas utan ditt medgivande. Din medverkan i kvalitetsregister är också frivillig.

Vårdgarantin

Du har rätt till en medicinsk bedömning, besök hos specialist samt behandling inom vissa tidsramar, enligt vård- och behandlingsgarantin. Detta gäller förutsatt att legitimerad vårdpersonal har bedömt att du har behov av det. Om vi inte kan erbjuda dig detta har du rätt till ett besök hos en annan vårdgivare än Region Kronoberg.

Din patientjournal och sammanhållen journalföring

Vi dokumenterar uppgifter om din vård i din journal. Sammanhållen journalföring innebär att flera vårdgivare kan få ta del av uppgifter från din journal om det behövs för din vård.

Om du inte är nöjd med vården

Om du har synpunkter på vård och bemötande kan du kontakta
verksamhetschefen. Du kan också vända dig till patientnämnden i Region Kronoberg.

Om du inte är nöjd med vården

Till toppen av sidan