Vården i Kronoberg

Sjukhus i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

I Region Kronoberg finns två sjukhus, Ljungby lasarett och Centrallasarettet Växjö. Båda våra sjukhus är akutsjukhus. Sjukhuset i Växjö har dessutom en barnakut. På Sigfridsområdet i Växjö ligger bland annat specialistpsykiatrin, rättspsykiatriska regionkliniken och rehabkliniken.

Bra att veta när du besöker sjukhusen

Dofter

Kom utan blommor, starka parfymer och röklukt. Starka dofter kan orsaka problem för personer med astma, allergi och annan överkänslighet.

Fotografering och filmning

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma andra människor i Region Kronobergs lokaler utan att personen i fråga godkänt det. Det gäller personal, patienter och närstående. I vårdlokaler ska även avdelningschef eller verksamhetschef godkänna fotografering eller filmning. I övriga lokaler ska pressekreterare eller kommunikationsdirektör tillfrågas.

Patienter och andra besökare har rätt att få vara i Region Kronobergs lokaler utan att någon utomstående intervjuar, filmar eller på annat sätt dokumenterar besöket. Detta för att värna om patientsekretessen och inte kränka personers integritet.

Minska risken för smittspridning

Du kan hjälpa till att minska risken för smittspridning av bakterier genom att tvätta händerna noga och använda handsprit som finns på mottagningar och vårdavdelningar.

Rökning och snusning

Region Kronobergs lokaler är tobaksfria. Rökning är endast tillåten på anvisade platser utomhus. Patienter som vårdas hos oss erbjuds hjälp med att sluta röka och snusa.

Wifi

På stora delar av Centrallasarettet Växjö, Ljungby lasarett och Sigfridsområdet kan vi erbjuda gratis trådlöst wifi. För att få tillgång till gästnätet behöver du en wifi-kod.

Centrallasarettet Växjö

Se vad som gäller för ankomstregistrering, parkering och vilket serviceutbud som finns på Centrallasarettet Växjö

Lasarettet i Ljungby

Se vad som gäller för ankomstregistrering, parkering och vilket serviceutbud som finns på Lasarettet i Ljungby.

Sigfridsområdet Växjö

Parkering

Gratis parkering finns bland annat framför specialistpsykiatrin.

Buss

Busshållplats finns på Teleborgsvägen.

Sjukresor

Du som bor i Kronobergs län har i vissa fall rätt till ersättning för resor i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. En viss del av resekostnaden måste du dock alltid stå för själv. Läs om sjukresor i Kronoberg.

Serviceutbud

Wifi

Vi erbjuder gratis trådlöst wifi på stora delar av Sigfridsområdet. För att få tillgång till gästnätet behöver du en wifikod. Koden hittar du på respektive vårdavdelning.

För att få tillgång till nätet öppnar du din webbläsare som automatiskt öppnar en sida där du fyller i uppgifterna. Koden ger tillgång till det trådlösa gästnätet under sju dagar för en eller flera enheter.

Brevlåda

I centrumhallen finns brevlåda. Sista tömning är vardagar kl. 14.30.

Bibliotek 

Hälsobiblioteket finns i entréhallen i centrumbyggnaden. Hälsobiblioteket är öppet för patienter, närstående, personal och studerande. Här kan du få hjälp att söka information och det finns böcker, tidningar, tidskrifter, ljudböcker, musik och film att läsa på plats eller låna. Dessutom kan du söka information via internet samt koppla av i en lugn miljö. Biblioteket är i huvudsak specialiserat på ämnen som rör hälsa och sjukdom.

Sjukhuskyrkan

I sjukhuskyrkan arbetar präster och diakon som finns till tjänst för patienter, anhöriga och personal. Alla i sjukhuskyrkan har tystnadsplikt. Du kan själv ta kontakt med dem via växeln 0470-58 80 00 eller med hjälp av sjukhusets personal.

Äta och handla

Matautomat

I centrumhallen finns en matautomat. 

Butik

Det finns en butik vid södra infarten till Sigfridsområdet.

Restaurang Helgonet

Restaurangen är öppen måndag-fredag kl. 11.40-14.00. Externa besökare är välkomnatill restaurangen. Antalet platser i restaurangen är fortfarande begränsade men kommer successivt att öka.

Besöka en patient

Besökstider

Besökstiderna kan variera mellan de olika vårdavdelningarna. Fråga personalen vilka tider som gäller.

Till toppen av sidan