Vården i Kronoberg

E-tjänster i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Genom att logga in på 1177.se kan du nå din mottagning när du själv vill. Du kan till exempel välja vårdcentral, boka en tid direkt, avboka eller boka om en tid, förnya recept eller ställa frågor. Det finns också gemensamma tjänster som inte är knutna till någon särskild mottagning.

1177 direkt

Med 1177 direkt kan du söka vård digitalt. Du kan få behandling för många symtom och besvär lika bra genom att kontakta vården digitalt. Du får en bedömning av dina symtom och får sedan chatta med vårdpersonal. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal.

Läs mer om tjänsten 1177 direkt

Vilka e-tjänster finns det?

Vilka tjänster som erbjuds skiljer sig åt mellan mottagningarna. Men på de flesta mottagningarna i Kronoberg kan du:

 • avboka tid
 • förnya recept
 • förnya hjälpmedel
 • ställa frågor
 • få rådgivning
 • få påminnelse om bokad tid via e-post eller sms

Exakt vilka tjänster din mottagning har kan du se när du söker upp den i Hitta vård.

Oavsett vilken mottagning du går till kan du också använda gemensamma tjänster, som till exempel:

 • läsa dina journalanteckningar i journalen via nätet
 • se dina recept
 • se dina uthämtade läkemedel
 • se ditt högkostnadsskydd för läkemedel

Ombokning av mammografiundersökning

I Kronoberg kan du som fått en kallelse till hälsoundersökning med mammografi själv boka om din tid. Logga in och sök upp mammografisektionen i Ljungby eller Växjö (beroende på vilken sektion du kallats till). 

I Kronoberg kan du beställa ett klamydiatest via e-tjänsterna på 1177. Logga in och klicka på Beställ klamydia provtagningsset. Provsvaret får du via webben.

Välj vårdcentral via webben

Via e-tjänsterna kan du välja/byta vårdcentral i Kronoberg. Logga in och klicka på Vårdmottagningar. Klicka därefter på länken Välj/ändra vårdval.

Nå patientnämnden

Via e-tjänsterna kan du kontakta patientnämnden för synpunkter och klagomål på vården.

Logga in och klicka på länken Patientnämnden.

Mottagningar som har e-tjänster

Nästan alla mottagningar i Kronoberg har e-tjänster via webbplatsen 1177. Ditt konto är inte knutet till en speciell mottagning. Om du har loggat in  och är folkbokförd i Kronoberg kan du kontakta samtliga mottagingar i länet med e-tjänster. Du kan också använda de gemensamma tjänsterna.

Mina intyg

Med Mina intyg kan du snabbt, enkelt och säkert kan hantera dina läkarintyg. I Mina intyg kan du läsa, skriva ut och spara dina intyg i din dator och du kan skicka dina intyg till Försäkringskassan.

Bli ombud för ditt barn

Nu kan du som vårdnadshavare vara ombud för ditt barn i kontakter med vården via 1177 på webben. Det innebär att du kan utföra barnets ärenden via din egen inloggning.

Boka tid via webben

Hos ett antal vårdcentraler och specialistmottagningar i länet kan du själv boka din tid på webben, direkt i mottagningens tidbok. Du kan också boka om eller boka av din tid.

Skriv egenremiss

Du kan skicka en egenremiss till din mottagning med hjälp av ett formulär. Logga in och skriv en kortfattad beskrivning av de besvär du söker för.

Begära logglista

Du har möjlighet att begära utdrag av loggar från journalsystemet i Kronoberg för att se vilka som varit inne i din journal.

Begära spärr av journalanteckningar

Om du har uppgifter i din journal som du inte vill ska vara tillgängliga för andra än den mottagning eller klinik du blir behandlad på, kan du begära att dessa anteckningar spärras.

Du kan när som helst begära att spärrarna tas bort. Anteckningarna blir då tillgängliga för de som du har en vårdrelation till.

Videomöte med vården i Kronoberg

Påminnelse via sms eller e-post

Ett meddelande via sms eller e-post om att ditt bokade besök eller om att dina recept är skickade till apoteket är ett smidigt sätt att bli påmind. Sms-påminnelse är kostnadsfritt och fungerar både på vårdcentral, sjukhus och inom tandvården. Du kan aktivera tre mobilnummer för sms-påminnelser. Du kan blockera de avdelningar du inte vill ha sms ifrån 

SMS-påminnelser för barn

Som vårdnadshavare kan du få sms-påminnelse till barnet är 13 år. Barn som fyllt 13 år bestämmer själv om vårdnadshavare ska få sms-påminnelse inför vårdbesöket. Tänk på att när du fyller 18 år försvinner inte vårdnadshavarens mobilnummer automatiskt. Prata med personalen i receptionen på din vårdmottagning för ändringar. 

Så funkar det

 • Påminnelse e-recept: När ditt recept skickas till apoteket får du en påminnelse via sms eller e-post.
 • Påminnelse bokat besök: Om du uteblir från ett besök måste du ändå betala för det, även om du av någon anledning inte fått någon sms- och eller e-postpåminnelse.

Ändring av telefonnummer

Om du byter mobilnummer eller inte längre vill ha sms-påminnelser kan du prata med personalen i receptionen vid ditt vårdbesök. Vill du veta mer eller har frågor om sms-påminnelser kan prata med vårdpersonalen på din mottagning.

Se dina vaccinationer i journalen

Logga in på 1177, välj journalen. Där finns vaccinationer som en egen rubrik. Här kan du se och göra en utskrift av de vaccinationer som du fått sedan 2016.

I vissa fall visas inte dina vaccinationer ännu, beroende på vilken vårdgivare (kommun) som har gett vaccinationen, fler kommuner ansluts efterhand.

Läs mer om din journal via nätet.

Till toppen av sidan