VÅRDEN I KRONOBERG

Patientavgifter i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Här finns information om patientavgifter på mottagning, vid vaccination med mera. Det finns också information om högkostnadsskydd och mycket annat.

Covid-19 vård utan kostnad

Under Covid-19 tider omfattas tillfälligt alla som befinner sig i länet, även de som inte är folkbokförda här, av kostnadsfrihet för provtagning, vård och behandling för Covid-19. Det gäller alltså även studerande, arbetskraftsinvandrare, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, turister samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet.

Avgiftsfria vaccinationer mot Covid-19 för personer som vistas i Kronoberg

Avgiftsfria vaccinationergäller för invånare i Kronoberg, för de målgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination under 2021 som är:

  • 65 år och äldre
  • riskgrupper
  • vård- och omsorgspersonal
  • resterande 18 år och äldre.

Avgiftsfri vaccination omfattar även personer bosatta i andra regioner, men som tillfälligt arbetar eller studerar inom Kronoberg eller personer från andra länder som av liknande skäl eller asylskäl uppehåller sig i Kronoberg. Vaccinationerna är även avgiftsfria för personer som är tillståndslösa.

Boka av eller boka om om du inte kan komma

Om du inte kan komma till din provtagning, för att hämta ditt provtagningskit eller för vaccination - boka om eller boka av din tid för att inte debiteras avgift för uteblivet besök som är 200 kronor.

Obs! Ingen uteblivande avgift tas ut om du avbokar ditt besök sent. Däremot tas avgift ut om du inte hör av sig alls och inte kommer på ditt planerade besök.

 

Barn och unga

Barn och unga har avgiftsfri vård till det år de fyller 20. Det gäller inte intyg och vaccinationer utanför det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vid sjukvårdsbesök/behandling

Läkarbesök

Typ av läkarbesök

Avgift (kr)

Läkarbesök på vårdcentral*

150

Tillägg vid hembesök

0

Läkarbesök på jourcentral och akutmottagning*

300

Läkarbesök på sjukhusmottagning eller hos specialist*

300

Första besök hos specialist efter remiss från läkare på vårdcentral

150

Distanskontakt telefon/video/skriftlig

100

Utprovning hjälpmedel av läkare

100

Läkarbesök barnmorskemottagningen (600 kr om du uteblir från din bokade tid)

0

Läkarbesök barnhälsovård (300/600 kr om du uteblir från din bokade tid)

0

* Om din läkare i öppenvården bedömer att du ska skrivas in på sjukhus inom samma dygn, betalar du ändå patientavgift för besöket på vårdcentralen/motsvarande.

Vid akuta återbesök inom 24 timmar och för samma sjukdom tas ingen avgift för återbesöket. Det gäller även då återbesöket sker på annan enhet, förutsatt att det gäller samma åkomma.

övriga besök i sjukvården

Typ av besök

Avgift (kr)

Besök hos sjuksköterska på vårdcentral, sjukhus och inom psykiatrin 100
Besök barnhälsovård (200 kr om du uteblir från din bokade tid) 0
Besök barnmorskemottagningen (200 kr om du uteblir från din bokade tid) 0
Mammografi (200kr om du inte bokar av eller bokar om din tid) 0
Besök hos sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut, psykolog m fl 100
Utprovning av hjälpmedel av annan vårdpersonal än läkare 100
Distanskontakt telefon/video/skriftlig 100
Behandling i grupp, t ex bassängträning, hjärtgymnastik 50
Röntgenundersökning samma dag som annat sjukhusbesök för samma åkomma  0
Röntgenundersökning efter remiss från vårdcentral 150
Röntgenundersökning efter remiss från specialist, inte samma dag 300
Provtagning, som inte är del av annat besök 100

Dagsjukvård

Typ av sjukvårdande behandling

Avgift (kr)

Dagsjukvård 300

Åtgärder/behandlingar utan samband med sjukdom

Typ av åtgärd/behandling

Avgift (kr)

Covid-19 vaccin 0
Mammografi 0
Gynekologisk cellprovskontroll, efter kallelse (100 kr om du inte bokar av eller bokar om din tid) 0
Gynekologisk cellprovskontroll, på egen begäran 200
Allmän hälsoundersökning + intyg 1 125 inkl moms
Influensa- och pneumokockvaccin som tas vid samma tillfälle 300
Influensavaccin 220
Pneumokockvaccin 220
Influensa- och pneumokockvaccin för särskilda riskgrupper

0

TBE-vaccin 300 kr plus+ självkostnad för vaccin

Vid vaccinationer, intyg med mera är avgiften olika beroende på vilken slags vaccination och intyg det handlar om. För flertalet vaccinationer är det en fast avgift på 300 kronor plus självkostnad för vaccinet.

Kopior av din journal

Färre än tio sidor kostar ingenting. Vill du ha fler än tio sidor kostar det 6 kronor per sida, även de tio första. Du betalar aldrig mer än 500 kronor per utskrift.

Avgifter för kost vid dagsjukvård

Typ av kost

Avgift (kr)

Lunch 82

Om man behöver läggas in på sjukhus i Kronobergs län

Det kostar 100 kronor per vårddag på sjukhus. Detta gäller under det kalenderår man fyller 20 år och därefter.

Man kan få nedsatt avgift om

  • man har en inkomst eller pension som är lägre än 99 000 kr per år
  • man är under 40 år och har hel aktivitetsersättning eller sjukersättning, då kan man få avgiften minskad de första 30 dagarna vid varje vårdtillfälle

Man måste själv ansöka om nedsatt avgift hos kundtjänst.

Betalning

Betala med kort eller mot faktura

Betala gärna med betalkort eller via faktura. 
För de patienter som önskar att betala kontant finns möjligheten att göra detta på samtliga vårdcentraler samt vid informationsdisken i entréhallen på Centrallasarettet i Växjö och i centralkassan Lasarettet Ljungby. Det går också att betala kontant i psykiatrins reception på Sigfridområdet.

På akutmottagningen i Ljungby och Växjö och på jourläkarcentralen är faktura det enda betalningssättet. 

Frågor och kontakt: Ring till kundtjänst så får du svar på dina frågor om avgifter, 
tel 0470 58 96 50, Öppet mån-fre 09.00-15.00. E-post: kundtjänst

Faktura - ett smidigt betalsätt

Istället för att betala avgiften i receptionen på sjukhuset eller vårdcentralen får du en faktura hemskickad efter besöket. Fakturan har 30 dagars kredittid och det tillkommer ingen fakturaavgift. Däremot kan banken eller bankombudet ta ut en avgift i samband med betalning, något som vi inte kan påverka.

E-faktura

Region Kronoberg kan erbjuda dig betalning via internetbanksfaktura. Med e-faktura får du dina fakturor samlade på ett smidigt sätt i din internetbank. Kontakta din bank för anmälan av e-faktura.

Betala med Autogiro

Du kan välja att betala med Autogiro. Läs mer om hur du gör i dokumentet nedan.

Med autogiro dras fakturabeloppet automatiskt från ditt konto och förs över till mottagaren, med fördelen att du inte behöver hålla reda på räkningar och förfallodagar.

Så här skaffar du Autogiro

Du anmäler dig till Autogiro genom att göra ett medgivande till Region Kronoberg via din internetbank, eller genom att skicka in en ifylld blankett till regionen. Kontakta kundtjänst för att få en autogiroblankett hemskickad.

Om du anmäler dig till Autogiro via din internetbank behöver du inte beställa, underteckna eller posta en blankett – allt sköts automatiskt.

Blankett för autogiro

Avbetalning

Du kan få hjälp med att upprätta en avbetalningsplan för dina patientavgifter mot en viss kostnad.

Kontakta kundtjänst, tel 0470 58 96 50.

Om man får vänta

Ibland inträffar något akut som påverkar planeringen. Om man får vänta mer än 30 minuter efter överenskommen tid har man rätt att få tillbaka betald patientavgift. Du måste kontakta personalen i direkt anslutning till besöket om detta inträffar. Rättigheten gäller inte vid akutbesök, dagkirurgiska operationer, undersökningar under narkos samt vid besök utan samband med sjukdom.

Om man blir utan vård

Om en planerad operation, undersökning eller behandling ställs in kan man få ersättning för de utlägg man haft med max 800 kronor per tillfälle. En förutsättning för att få ersättning är att vården uteblivit till följd av ”omständigheter som borde ha kunnat förutses av vårdpersonalen”. Om det sker en större olycka med oväntade akutfall får man inte ersättning.

Faktura för inställt besök skickas inte ut. I efterhand kan man begära ersättning för verifierade utlägg med högst 800 kronor. Man kan dessutom begära ersättning om man har betalat egenavgift för sjukresa.

För att få ersättning för egenavgift eller andra utlägg, skriver man till den vårdenhet där man skulle ha fått vård. Man ska bifoga kvitto eller liknande som styrker kostnaderna.

Om man inte kan komma

Om man inte kan utnyttja sin beställda tid ska man avboka den minst ett dygn i förväg, så tiden kan ges till någon annan.

Obs! Om man har uteblivit utan att avboka sitt besök debiteras man en uteblivande avgift. Uteblivandeavgiften är dubbel patientavgift som kan vara 200 kr, 300 kr, 400 kr eller 600 kr beroende på typ av besök. Det gäller även vid avgiftsbefriade besök.

Ingen avgift vid sen avbokning

Region Kronoberg har tillfälligt tagit bort avgiften för sena avbokningar till besök i vården. Har du förkylnings- eller influensasymtom, även lindriga, ska du kontakta din mottagning innan besöket. Ni diskuterar då om du kan komma på din tid, om besöket går att genomföra via video eller telefon eller om besöket ska ombokas. Om ditt besök ombokas med kort varsel behöver du inte betala för det uteblivna besöket.

Om du däremot varken hör av dig eller kommer till ditt besök får du fortfarande betala.

Högkostnadsskydd

Man behöver aldrig betala mer än 1 150 kronor för sjukvård under en tolvmånadersperiod.

Köp ett frikort. Om man vill kan man köpa ett frikort. Du betalar då 1 150 kronor, eller den summa som återstår tills hela summan, 1 150 kronor, är betald.

För läkemedel är högkostnadsskyddet 2 300 kronor under en tolvmånadersperiod.

När det gäller sjukresor träder högkostnadsskyddet in när man har betalat egenavgifter på 1800 kronor.

Kundtjänst

Har du frågor om din faktura? Hos kundtjänst kan du få svar på frågor som rör avgifter, ekonomi- och faktureringsärenden.

Vi svarar på frågor om högkostnadskort, frikort, taxor, avgifter, fakturor, avbetalningsplaner med mera. Mån - fre kl 9-15, tel 0470 589650, e-post kundtjänst

Elektroniskt frikort

I Region Kronoberg har vi elektroniska frikort. Med så kallade e-frikort behöver du inte längre samla stämplar på en pappersremsa för att få högkostnadsskydd. Istället registreras vårdbesöket i ett elektroniskt system som håller reda på när gränsen för fri vård är uppnådd.

Så här går det till:

  • Frikortet är inte längre ett utskrivet laminerat kort, utan systemet håller reda på patientens saldon.
  • Vid varje nytt besök registreras patientavgifter som ingår i högkostnadsskyddet automatiskt i systemet.
  •  När du kommer upp i 1 150 kronor nås gränsen för frikort i Kronoberg. Det gäller i tolv månader, räknat från första besöket. Frikortet gäller vid öppenvårdsbesök i den offentligt finansierade vården.

Personer med skyddad identitet eller som av annan anledning inte önskar vara en del av e-frikortssystemet kan kontakta Region Kronoberg för att begära utträde. Om man väljer att gå ur e-frikortssystemet får man själv bevaka sitt högkostnadsskydd.

Privata vårdgivare och vård i andra län

Om du besöker vården i en annan region, spara dina kvitton och skicka in dem till oss så att vi kan efterregistrera dessa besök. Du kan också besöka en kassa och be dem regsitrera besöket istället för att skicka in dina kvitton.

Andra regioner kan inte se om du som Kronobergspatient är nära frikortsgränsen. Du som vet med dig att du ska göra besök i annan region kan få hjälp med att skriva ut ett "bevis" på ditt frikort som du kan ta med dig vid besöket.

Om du besöker en privat vårdgivare, till exempel en läkare eller sjukgymnast, som inte är ansluten till systemet behöver du spara besökskvittot och ta med dig det nästa gång du besöker en vårdgivare som är ansluten och kan registrera kvittot. Det är frivilligt för vårdgivaren att ansluta sig, fråga din privata vårdgivare om hur det fungerar hos dem.

Relaterade länkar:

Om högkostnadsskydd 
Nationell text om patientavgifter 
Frågor och svar om e-frikort

Till toppen av sidan