Vården i Kronoberg

Patientavgifter i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Här finns information om patientavgifter på mottagning, vid vaccination med mera. Det finns också information om högkostnadsskydd och mycket annat.

Covid-19 vård utan kostnad

Under covid-19 tider omfattas tillfälligt alla som befinner sig i länet, även de som inte är folkbokförda här, av kostnadsfrihet för provtagning, vård och behandling för covid-19. Det gäller alltså även studerande, arbetskraftsinvandrare, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, turister samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet.

Avgiftsfria vaccinationer mot covid-19 för personer som vistas i Kronoberg

Avgiftsfria vaccinationergäller för invånare i Kronoberg, för de målgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination under 2021 som är:

  • 65 år och äldre
  • riskgrupper
  • vård- och omsorgspersonal
  • resterande 18 år och äldre.

Avgiftsfri vaccination omfattar även personer bosatta i andra regioner, men som tillfälligt arbetar eller studerar inom Kronoberg eller personer från andra länder som av liknande skäl eller asylskäl uppehåller sig i Kronoberg. Vaccinationerna är även avgiftsfria för personer som är tillståndslösa.

Boka av eller boka om om du inte kan komma

Om du inte kan komma till din provtagning, för att hämta ditt provtagningskit eller för vaccination - boka om eller boka av din tid för att inte debiteras avgift för uteblivet besök som är 200 kronor.

Obs! Ingen uteblivande avgift tas ut om du avbokar ditt besök sent. Däremot tas avgift ut om du inte hör av sig alls och inte kommer på ditt planerade besök.

Till toppen av sidan