Att söka stöd och hjälp

Sök vård för psykisk ohälsa i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Den här texten riktar sig till dig som är över 18 år och mår psykiskt dåligt. Du kan alltid ringa 1177 för rådgivning.

Om du är ung och mår dåligt

Om du är ung och mår dåligt hittar du stöd och hjälp här.

Börja med vårdcentralen eller ring 1177

Du kan alltid ringa 1177 för råd och stöd. Kontakta din vårdcentral om du har varit mycket nedstämd i mer än två veckor. Kontakta också din vårdcentral om du mår så dåligt att du har svårt att klara av din vardag.

Om du behöver mer hjälp

Om du har kvar dina besvär trots behandling på vårdcentralen kan du behöva vård på en psykiatrisk mottagning.

Du kan få en remiss till specialistpsykiatrin av din läkare på vårdcentralen. Du kan också skicka en egenremiss genom att logga in på 1177.se. Det innebär att du skriver och berättar om ditt tillstånd och varför du söker vård. 

Till den specialiserade psykiatrin hör:

Om det är akut

Om det är akut kan du vända dig till den akutspykiatriska mottagningen i Växjö. Den har öppet dygnet runt och du kan få kontakt med en sjuksköterska på telefon 0470-58 61 00.

Ring 112 om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har allvarliga planer eller tankar på att ta ditt liv.

Du som känner någon som har tankar eller planer på att ta sitt liv ska försöka hjälpa den personen att kontakta vården.

Behandling på en psykiatrisk mottagning

Behandlingen på en psykiatrisk mottagning innebär ofta olika former av stöd, som psykoterapi, psykologisk behandling, psykopedagogisk behandling eller behandling med läkemedel. Andra insatser kan vara råd och stöd om levnadsvanor och insatser som involverar dina närstående eller andra samhällsaktörer.

Innan du får behandling behöver du få en bedömning, och ibland även en utredning för att få svar på vad du kan behöva för hjälp och stöd. Utredningen kan ta olika lång tid beroende på dina besvär.

Behandling via nätet

Region Kronoberg erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet, till exempel vid depression och ångest. En professionell behandlare bedömer först om du är lämplig för den typen av behandling, för iKBT passar inte alla.

iKBT innebär att man får ta del av filmer, bilder, texter och animeringar via dator, surfplatta eller smartphone. Man loggar in på behandlingsplattformen via e-tjänster och kan arbeta med materialet var och när man vill. Man har regelbunden kontakt med sin behandlare för avstämning och stöd.

Möjlighet att få iKBT finns på vårdcentralen, specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna och barn- och ungdomshälsan.

Symtom och diagnoser

Det kan finnas många anledningar till varför man mår psykiskt dåligt. Här finns olika typer av problematik beskrivna.

Du kan alltid ringa till 1177 för att få råd och stöd.

Kommunalt stöd

Du som har psykiska funktionsnedsättningar och/eller mer omfattande psykiska problem kan få hjälp av din kommun. Det kan till exempel handla om att få stöd för att klara av boende, ekonomi, sysslolöshet eller för att bryta allvarlig isolering.

Kommunerna i Kronobergs län har också ha så kallade personliga ombud. Du har möjlighet att få ett personligt ombud om du är över 18 år och har omfattande psykiska funktionsnedsättningar som innebär behov av vård, stöd och service.

Länk till Personliga ombud i Kronoberg

Till toppen av sidan