Vården i Kronoberg

Sök vård i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Om du blir sjuk eller skadar dig är du alltid välkommen till Region Kronoberg. På den här sidan kan du läsa om var du ska vända dig för att söka vård.

1177 på webben

Det är inte alla sjukdomar och besvär som kräver vård. Ofta finns det mycket du kan göra på egen hand för att må bättre. Här på webbplatsen hittar du information och råd om hur du kan behandla dig själv hemifrån.

Du kan läsa om symtom, sjukdomar, behandlingar, barns hälsa, tandvård och mycket mer. Du kan också logga in och exempelvis förnya recept, se personlig vårdinformation, kontakta vården samt boka, omboka eller avboka vissa tider.

Frågor om e-tjänsterna på 1177.se

Här hittar du svar på vanliga frågor och hjälp med hur du går vidare. Frågor om e-tjänsterna på 1177.se

1177 direkt

Du kan söka vård digitalt genom att logga in på 1177 direkt vardagar klockan 8-14.30. Du får en bedömning av dina symtom och besvär och får sedan chatta med vårdpersonal. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal. 1177 direkt är ett sätt att kontakta vården istället för att ringa till din vårdcentral.

Du kan också få hjälp med administrativa frågor, som till exempel:

 • Öppettider och kontaktuppgifter till mottagningar.
 • Vägledning vart ditt ärende ska hanteras.
 • Hjälp med hur du gör för att boka tid via webbplatsen 1177.se. Till exempel för vaccination eller besök hos fysioterapeut.
 • Frågor om 1177.se
 • Information om dina recept och hur mycket som finns kvar (ej förnya)
 • patientavgifter
 • frikort
 • fakturor
 • journalkopior. 

Läs mer om 1177 direkt

1177 på telefon

Du kan ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskan som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd om vad du kan göra själv och vart du ska vända dig om du behöver söka vård. OBS! 1177 på telefon kan inte boka, av/omboka tider, förnya recept eller skriva intyg. 

Vårdcentralen i första hand

Det är nästan alltid vårdcentralen du ska kontakta först när du blir sjuk eller skadar dig. Här kan du både få rådgivning på telefon och boka ett besök om det behövs.

På vårdcentralen arbetar olika yrkesgrupper som kan utreda och behandla allt från lättare besvär till allvarligare sjukdomar. Ibland räcker det med goda råd, i andra fall kan du få tid för läkarbesök.

Till vårdcentralen ska du vända dig med återkommande problem eller efter en längre tids sjukdom. På vårdcentralen kan du också få råd om hur du lever hälsosamt och förebygger sjukdom.

Om du behöver specialistvård på sjukhus hjälper din läkare på vårdcentralen dig att ordna detta. För att hitta kontaktuppgifter till din vårdcentral, sök upp vårdcentralen under hitta vård.

Här finns information om att välja vårdcentral

Jourläkarcentralen

När du behöver vård på kvällar och helger finns jourläkarcentralen tillgänglig för dig. I Kronoberg finns en jourläkarcentral i Växjö på vårdcentralen Skärvet och en i Ljungby på vårdcentralen Sländan. Här kan du få hjälp med sjukdom och skada som inte kan vänta till vårdcentralen är öppen. Jourläkarcentralerna har öppet vardagar 17-21 och helger 8-21. 

Du tar själv kontakt med jourläkarcentralen på telefonnummer 0470-58 78 00 för att få en medicinsk bedömning.

Eftersom det är en jourläkarcentral med akuta sjukdomsfall är det svårt att planera tiden och du får räkna med en viss väntetid.

Behöver du råd om vård kan du kontakta 1177 på telefon dygnet runt, ring 1177. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Akutmottagningen

Till akutmottagningen ska du vända dig vid allvarliga sjukdomstillstånd och olyckor. Patienter med störst behov av vård tas om hand först. Om dina besvär inte är akuta finns risk att du får vänta längre eller blir hänvisad vidare till en vårdcentral eller jourläkarcentral.

Akutmottagningar finns på Centrallasarettet i Växjö och Lasarettet i Ljungby, de är öppna dygnet runt. I Växjö finns även en barnakut för barn och ungdomar upp till 18 år.

Vänd dig till akuten vid exempelvis:

 • Allvarligt olycksfall
 • Andningsbesvär
 • Bröstsmärta
 • Misstänkt benbrott
 • Svår blödning

Vid akut livshotande tillstånd, ring 112.

Specialistvård på sjukhuset

Behöver du specialistvård är du välkommen till Centrallasarettet i Växjö eller Lasarettet i Ljungby, efter det att din läkare på vårdcentralen skrivit en remiss. För kontaktuppgifter till en specifik mottagning, sök på mottagningens namn under hitta vård.

Sjukhusen i Kronoberg

Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Vissa specialistvårdsmottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök. 

Om ditt barn blir sjukt

Om ditt barn är svårt sjukt och behöver sjukhusvård, vänd dig till barnakuten Växjö. Vid livshotande tillstånd ring 112.

Rådgivning

För rådgivning och vård av sjuka barn hör du av dig till din vårdcentral eller 1177.

Vid matproblem och andra späd- och småbarnsproblem, kontakta din barnavårdscentral. Sök upp din barnavårdscentral under hitta vård.

Sök psykiatrisk vård

Läs mer här om var du söker psykiatrisk vård

Lätta psykiska problem – sök vård på vårdcentralen

Vid lättare psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Läkaren på vårdcentralen kan remittera dig vidare till psykiatrin om det behövs.

Här kan du läsa om hur barn och ungdomar kan söka vård vid psykisk ohälsa.

Allvarliga psykiska problem – sök vård i psykiatrin

Vid allvarligare psykiska problem ska du vända dig till psykiatrin.

Här kan du läsa om hur barn och ungdomar kan söka vård vid psykisk ohälsa.

Akuta psykiska problem – sök vård på akutpsykiatriska mottagningen

Har du akuta psykiska problem ska du söka vård på akutpsykiatriska mottagningen i Växjö. Den akutpsykiatriska mottagningen är öppen dygnet runt. 

Vad gäller när du söker vård i Kronobergs län

Undvik att smitta andra

På våra mottagningar och sjukhus finns patienter som behöver skyddas från infektioner. Därför ber vi dig vara uppmärksam på följande symtom som kan vara tecken på smittsam sjukdom:

 • förkylningssymtom, exempelvis hosta, feber, halsont eller andningsbesvär
 • utslag eller prickar
 • diarré eller kräkningar.

Har du något av dessa symtom ska du kontakta vårdenheten så att ditt vårdbesök kan ske utan risk för att sprida smitta.

Om du har symtom på smittsam sjukdom och ska besöka vården, gör så här:

 • Besök på mottagning, till exempel vårdcentral eller specialistvårdsmottagning: Kontakta mottagningen innan ditt besök. Vi bedömer då om ditt besök kan genomföras, behöver ombokas eller göras om till besök via video eller telefon.
 • Besök på akutmottagning: Följ instruktionerna vid mottagningens entré och berätta att du har symtom på smittsam sjukdom.
 • Besök hos patient på vårdavdelning: Kontakta avdelningen innan ditt besök. För att skydda patienterna på avdelningen tillåts besök bara i undantagsfall.

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom 90 dagar. Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga.

Patientavgifter

Läs om vilka patientavgifter som gäller i Kronoberg.

Om du har frågor

Om du har frågor om vårdval, kontakta vårdvalsservice på telefonnummer 0470 58 96 50.

Din delaktighet är viktig

 • Var aktiv i diskussioner och planering när det gäller din vård och behandling.
 • Vill du avboka en tid för besök eller behandling, gör det i god tid.
 • Meddela om du inte längre behöver vård. Då kanske någon annan kan få din plats.
Till toppen av sidan