Sök vård på rätt mottagning

Skriv ut (ca 10 sidor)

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Om du vet mer om vilka olika mottagningar som finns blir det lättare för dig att söka vård där du får bäst hjälp. Den här texten beskriver olika slags vårdmottagningar. Den beskriver också vilken mottagning som passar bäst beroende på vad du har för besvär eller behov.

Skriv ut

Vilka mottagningar som finns och vad de kallas kan vara olika på olika ställen i landet. I tjänsten Hitta vård finns kontaktuppgifter till vårdmottagningar i hela landet.

Ibland behöver du inte söka vård

Ibland behöver du inte söka vård

Det är inte alla sjukdomar och besvär som kräver sjukvård. Ibland kan du behandla dig själv hemma. Här på 1177.se kan du söka och läsa mer om många sjukdomar och symtom och vad du kan göra själv.

Fäll ihop

Du kan alltid ringa 1177

Du kan alltid ringa 1177

Om du är osäker på var och när du ska söka vård, ring telefonnummer 1177. Då hjälper en sjuksköterska till med att bedöma dina besvär. Du kan också få rådgivning och information om var du ska söka hjälp.

Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt.

Fäll ihop

Vårdcentralen

Vårdcentralen

En vårdcentral kallas ibland husläkarmottagning, familjeläkarmottagning, hälsocentral, hälsovårdscentral, distriktsläkarmottagning eller liknande.

Det är nästan alltid på vårdcentralen du ska söka vård när du är sjuk eller har något besvär. Ofta har vårdcentralen en egen sjukvårdsrådgivning som du kan ringa till.

På vårdcentralen kan du till exempel få hjälp med:

 • Akuta sjukdomar, skador och besvär.
 • Kontroll av kroniska sjukdomar.
 • Fysioterapi och rehabilitering.

På vårdcentralen kan du även få hjälp med att förebygga sjukdom. Du kan till exempel få hjälp med:

 • Vaccinationer.
 • Hälsokontroller.
 • Kostrådgivning och hjälp med att gå ner i vikt.
 • Fysisk aktivitet på recept.
 • Att sluta röka eller dricka alkohol.

Om det behövs får du en remiss till en specialistmottagning.

Öppettider och kontakt

En vårdcentral har öppet på dagtid under vardagar. Om det är bråttom kan du söka direkt, till exempel om du har ett sår som blöder. Annars är det oftast bäst att ringa först.

Hos många vårdcentraler kan du boka tid genom att logga in. Ibland finns det en öppen mottagning vissa tider. Då kan du komma utan att boka tid.

Det brukar även gå att få rådgivning på telefon eller genom att logga in. I vissa fall kan vårdcentralen ordna med hembesök.

Här hittar du vårdcentraler.

Jönköpings län

Sjuk och behöver råd eller vård?

Rådgivning och egenvård 

1177 Vårdguiden - för rådgivning och egenvårdsråd dygnet runt. Besök 1177.se för råd om hälsa, vård och tandvård. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt, var du än är i landet. Erfarna sjuksköterskor bedömer ditt behov av vård, ger dig råd om vad du kan göra själv och vart du kan vända dig om du behöver vård.

Skada eller sjukdom 

Om du skadat dig eller inte mår bra är det till vårdcentralen du ska vända dig. På vårdcentralen finns närakut där du kan få snabb hjälp. Använd vårdcentralens e-tjänster eller ring vårdcentralen för att boka tid, förnya recept eller fråga om din pågående behandling.När vårdcentralen är stängd, och ditt vårdbehov inte kan vänta, når du länets tre kvälls- och helgöppna närakuter genom att ringa 1177 eller boka tid direkt via närakutens e-tjänst.

Akut vård i allvarliga och livshotande situationer 

Akutmottagningen tar emot dig om du har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka. Ring 112 vid nödsituation som kräver omedelbar hjälp.

Läs mer på 1177 Vårdguiden:

Hit vänder du dig när du behöver vård

Jönköpings län

I Jönköpings län görs hembesök av distriktssköterskor och undersköterskor som arbetar inom kommunernas hemsjukvård.

Fäll ihop

Jouröppen mottagning

Jouröppen mottagning

Jönköpings län

Närakut - när vårdcentralen har stängt

När vårdcentralen är stängd, och ditt vårdbehov inte kan vänta, når du länets tre kvälls- och helgöppna närakuter genom att ringa 1177 eller boka tid direkt via närakutens e-tjänst. Patienterna får hjälp i den ordningen som tillståndet kräver.

En del vårdcentraler har en jouröppen mottagning för att ta emot akuta besvär även på kvällar, helger och i vissa fall nätter. Oftast måste du ringa först och boka tid. På en del håll i landet finns jourverksamheten på särskilda jourmottagningar, närakuter eller på sjukhusets akutmottagning.

Du söker till den jouröppna mottagningen om du har besvär som inte kan vänta. Gäller det livshotande tillstånd ska du istället åka till en akutmottagning på sjukhus eller ringa 112.

Här kan du söka efter jouröppna mottagningar.

Fäll ihop

Akutmottagning

Akutmottagning

Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom behöver du söka på en akutmottagning. Akutmottagningen finns på ett sjukhus och den är alltid öppen, dygnet runt.

Ring 112

Ring telefonnummer 112 vid en nödsituation. Om det behövs kommer en ambulans som kör till akutmottagningen.

Att själv ta sig till akutmottagningen

Ibland kan det gå snabbare att själv ta sig till akutmottagningen. Alla sjukhus har tydlig skyltning till akutmottagningen.

När ska jag inte åka till akutmottagningen?

Åk inte till akutmottagningen med lättare besvär. Akutmottagningen måste prioritera allvarliga sjukdomstillstånd och olyckor. Om du har lättare besvär får du oftast vänta länge. Du kan också bli hänvisad till en jourmottagning eller vårdcentral. Är du osäker på hur allvarligt ditt sjukdomstillstånd är, ring telefonnummer 1177 för att rådgöra med sjuksköterska.

Fäll ihop

Du väljer själv var du vill söka vård

Du väljer själv var du vill söka vård

Du kan själv välja mottagning för öppenvård. Öppenvård är all vård där du inte blir inlagd. Du kan alltså söka vård på vilken vårdcentral eller mottagning du vill i hela landet.

När du söker vård i ett annat landsting eller i en annan region är det dina medicinska behov som avgör när du får vård. Du ska få öppenvård på samma villkor som alla de som är folkbokförda i det landstinget. Du som kommer från ett annat landsting omfattas inte av vårdgarantin i det landsting du väljer.

Du får själv betala resor och uppehälle när du väljer vård i ett annat landsting.

När du behöver specialiserad öppenvård kan du ibland behöva remiss.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter

Fäll ihop

Barnmorskemottagning

Barnmorskemottagning

En barnmorskemottagning kan också kallas mödravårdscentral, MVC eller kvinnohälsovård. Där kan du få hjälp med till exempel:  

 • Rådgivning eller recept på preventivmedel.

 • Besök och kontroller under en graviditet.

 • Testning för olika könssjukdomar.

 • Gynekologisk cellprovtagning.

Mottagningen ligger ofta vid eller i närheten av vårdcentralen, eller i en familjecentral.

Här kan du hitta barnmorskemottagningar.

Fäll ihop

Barnhälsovården (BVC)

Jönköpings län

Barnhälsovården (BVC)

Till barnhälsovården kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Här arbetar barnsjuksköterskor, distriktssköterskor och läkare. Det finns också psykologer finns knutna till barnhälsovården.

Barnhälsovården erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under sex år. Som förälder får du råd och stöd, individuellt eller i grupp.

Är du förstagångsförälder erbjuds du ett hälsosamtal.

Fäll ihop

Barnavårdscentral

Barnavårdscentral

Barnavårdscentralen är till för alla barn upp till 6 år. Du går dit med barnet för till exempel:

 • Hälsokontroller.

 • Vaccinationer.

 • Samtal om barns behov och utveckling.

 • Stöd och information om bland annat amning, mat, sömn, föräldrarollen och barnsäkerhet.

Oftast får du och barnet komma på en bokad tid. En del barnvårdscentraler har öppen mottagning vissa tider. Då kan du komma utan att beställa tid.

Barnavårdscentralen ligger ofta i närheten av vårdcentralen, eller i en familjecentral. Ibland kallas barnavårdscentralen för bvc.

Om ditt barn är sjukt ska du istället söka vård på en vårdcentral, eller en akutmottagning om det är allvarligt.

Här kan du hitta barnavårdscentraler.

Fäll ihop

Familjecentral

Jönköpings län

Familjecentral

Familjecentralen är verksamhet som finns till för er som blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Här finns mottagningar för barnhälsovård och kvinnohälsovård, socialtjänst och öppen förskola. Familjecentralen är en mötesplats där du kan knyta kontakter, hämta kunskap och få råd och stöd i din föräldraroll.

Här erbjuds du förebyggande hälsovård och stöd, hälsoundersökningar, familjeplanering och föräldraträffar som leds av specialistutbildad personal under graviditet och barnets första sex år.

På öppna förskolan kan du som är hemma med dina barn träffa andra föräldrar och barn. Här kan barnen leka och utvecklas och föräldrarna kan umgås och utbyta erfarenheter.

Fäll ihop

Kvinnohälsovården

Jönköpings län

Kvinnohälsovården

Kvinnohälsovården erbjuder mödrahälsovård, det vill säga kontroller och undersökningar under graviditeten.

Hos kvinnohälsovården kan du också få hjälp med graviditetstest, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning.

Stöd till blivande föräldrar

Som blivande mamma erbjuds du regelbundna hälsoundersökningar av barnmorska.

Ni som blivande föräldrar får också ett allsidigt stöd i föräldraskapet genom enskilda samtal, hälsosamtal och information om kvinnors hälsa, sex och samlevnad.

Kvinnohälsovården erbjuder blivande föräldrar att delta i föräldraträffar som en förberedelse inför förlossningen och föräldraskapet. En del mottagningar erbjuder även föreläsningar om förlossning, smärtlindring och amning.

Fäll ihop

Förlossningsavdelning

Förlossningsavdelning

När du ska föda barn får du komma till en förlossningsavdelning. De har öppet dygnet runt. På barnmorskemottagningen brukar de informera om vilken förlossningsavdelning du bör åka till. När det är dags att föda ringer du till förlossningsavdelningen och pratar om när du ska åka in.

Förlossningsavdelning brukar finnas på ett sjukhus. När barnet är fött flyttar en del över till BB, en sjukhusavdelning för nyfödda. En del åker hem.

Här kan du hitta förlossningsavdelningar

Fäll ihop

Barn- och ungdomspsykiatrin, bup

Barn- och ungdomspsykiatrin, bup

Barn- och ungdomspsykiatrin, bup, är till för barn och unga upp till 18 år som mår psykiskt dåligt och behöver stöd eller vård. På de flesta ställen kan du kontakta bup direkt, men i vissa landsting och regioner behövs en remiss.

Det enklaste sättet att kontakta bup är oftast att ringa. Ibland kan du fylla i ett kontaktformulär på mottagningens hemsida. I vissa landsting och regioner kan du kontakta bup genom att logga in. Hos många mottagningar kan du få rådgivning på telefon.

Barn och unga som behöver psykiatriskt stöd eller vård kan också få hjälp på vårdcentralen. På en del ställen finns en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning där du kan söka i första hand.

Här kan du söka fram bup-mottagningar.

Fäll ihop

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen finns för dig som är ung. Exakt vilka åldrar som är välkomna kan vara olika på olika mottagningar. På ungdomsmottagningen kan du få råd och samtal. Till exempel om du mår psykiskt dåligt och behöver hjälp och stöd. När det gäller frågor om sex kan du få hjälp med till exempel preventivmedel, graviditetstest, könssjukdomar eller samtal och rådgivning.

Ungdomsmottagningen kan också kallas för ungdomshälsan.

Om du har lättare psykiska besvär kan du börja med att ta kontakt med en vårdcentral. Om du har svårare besvär kan du söka vård direkt på en psykiatrisk mottagning.

Läs mer på umo.se, ungdomsmottagningen på nätet.

Här hittar du ungdomsmottagningar.

Fäll ihop

Specialistvård

Specialistvård

En specialistmottagning är anpassad för vård inom särskilda områden, till exempel hud, ögon, gynekologi eller öron-näsa-hals.

I vissa fall kan du kontakta mottagningarna direkt. I andra fall behöver du en remiss från en läkare på vårdcentralen. Du kan också skriva en egenanmälan, läs mer under remiss.

Du kan söka efter specialistmottagningar i Hitta vård.

Jönköpings län
Fäll ihop

Psykiatrisk mottagning

Psykiatrisk mottagning

Om du har lättare psykiska besvär kan du börja med att ta kontakt med en vårdcentral. Om du har svårare besvär kan du söka vård direkt på en psykiatrisk mottagning.

Läs mer på Tema psykisk hälsa.

Fäll ihop

Psykiatrisk akutmottagning

Psykiatrisk akutmottagning

Om du mår mycket psykiskt dåligt och behöver hjälp omgående ska du söka hjälp direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112. 

Här hittar du psykiatriska akutmottagningar.

Fäll ihop

Barnläkarmottagning

Barnläkarmottagning

De som arbetar på en barnläkarmottagning är specialister på barn och barnsjukdomar. Om ditt barn är sjukt eller har besvär bör du först kontakta en vårdcentral. Om det behövs kan ditt barn remitteras till en barnläkarmottagning. Du kan också kontakta en barnläkarmottagning direkt, till exempel om barnet har en kronisk sjukdom.

En barnläkarmottagning kan också kallas barnmottagning eller barn- och ungdomsmottagning.

Alla landsting och regioner har inte barnläkarmottagningar. Då är barnsjukvården organiserad på något annat sätt. Kontakta i så fall en vårdcentral.

På en del ställen är barnläkarmottagningen bara för barn i vissa åldrar.

Här hittar du barnläkarmottagningar.

Fäll ihop

Tandvårdsmottagning

Tandvårdsmottagning

Om du har besvär med tänderna kan du söka vård på en tandvårdsmottagning. Läs mer om tänder och tandvård under Tema tänder.

Här kan du hitta tandvård.

Fäll ihop

Hur mycket kostar det?

Hur mycket kostar det?

Det är olika hur mycket det kostar att få vård på olika mottagningar. Här kan du läsa mer om patientavgifter.

Jönköpings län

Privata vårdgivare i Jönköpings län

Här hittar du kontaktuppgifter till privata vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län:

Fäll ihop

Ställ din fråga via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Jönköpings län

Ställ din fråga via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Om du inte kan eller vill ringa 1177 på telefon kan du logga in och skriva din fråga till en erfaren sjuksköterska. Tjänsten är öppen kl. 6.30 - 22.00 och du får svar inom en timme. Sjukvårdsrådgivningen via denna digitala tjänst hanteras av legitimerade sjuksköterskor på Medhelp AB. 

Logga in på 1177.se

Fäll ihop
Skriv ut (ca 10 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-02-07
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bertil Marklund, läkare, professor i allmänmedicin, Vänersborg

Greger Jonsson, avtalshandläggare, region Gävleborg

Fotograf:

Juliana Wiklund


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2018-10-30
Redaktör:
Anna Franzén Ekros, kommunikatör, Region Jönköpings län
Granskare:
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län