Att söka stöd och hjälp

En väg in, barn och unga, psykisk hälsa

Innehållet gäller Jönköpings län

En väg in, barn och unga psykisk hälsa är en gemensam kontaktväg till barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin för barn upp till 18 år. Hit vänder du dig också om du är i behov av akut kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin dygnet runt.

Hur kontaktar jag?

Du som förälder kan kontakta oss för att få stöd i ditt föräldraskap kopplat till psykisk hälsa. Är du ungdom är du välkommen att ringa själv.

Du kan kontakta En väg in, barn och unga, psykisk hälsa genom att ringa: 

Telefonnummer 010–241 10 30 

Telefonnumret är även ett akutnummer för att komma i kontakt med akutverksamheten inom barn- och ungdomspsykiatrin dygnet runt.

Du kan också kontakta "En väg in, barn och unga, psykisk hälsa" via e-tjänst:

Råd och bedömning

Erfarna sjuksköterskor och kuratorer ger dig råd och bedömning av ditt vårdbehov. Det kan till exempel handla om oro, ångest, kriser, nedstämdhet, relationsproblem, misstanke om psykisk sjukdom eller psykiskt funktionsnedsättning. Det kan också vara huvudvärk eller magont där vården inte hittar några kroppsliga orsaker.

Bedömningen görs på telefon och kan ta upp till 60 minuter. Ibland kan vården inte tillgodose ditt behov och då lotsas du vidare eller hänvisas att kontakta exempelvis socialtjänst, skolans elevhälsa eller barnhälsovården.

Att få stöd

Om bedömningen visar att barn- och ungdomshälsan kan vara rätt stöd så är målet att erbjuda en tid inom 14 dagar. Om behovet istället är ett bedömningssamtal på barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning så strävar vi efter att erbjuda en besökstid inom 30 dagar. Du kan få en snabbare tid om ditt medicinska tillstånd kräver det, och ibland kan du få vänta lite längre.  

Till toppen av sidan