Att välja vårdmottagning

Privata vårdgivare i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Vårdgivare med avtal finansieras av Region Jönköpings län. Vårdgivarna har antingen ett vårdavtal med Region Jönköpings län eller är verksamma enligt en särskild lag om ersättning.

Reglerna för patientavgifter, högkostnadsskydd och sjukresor är desamma som inom Region Jönköpings län. 

Till toppen av sidan