Förberedelser inför förlossningen

Föräldraträffar i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Som blivande förälder är du välkommen att delta i föräldraträffar, som en förberedelse för förlossningen och föräldraskapet. På föräldraträffarna får du tips och råd, men också tillfälle att träffa andra blivande föräldrar att prata och byta tankar med.

Föräldraträffarna ersätts tillfälligt

Eftersom Region Jönköpings län för tillfället inte kan erbjuda fysiska träffar och utbildningstillfällen till blivande föräldrar ersätts dessa träffar tillfälligt med bland annat förinspelade filmer.

Här hittar du texter som kan vara bra att läsa inför en förlossning och föräldrastöd för dig som blivande förälder. Här finns också inspelade föräldrautbildningar. 

Föräldrastöd och information till blivande föräldrar

Vad innebär föräldraträffar? 

Vanliga ämnen på träffarna är avslappning och andning, förlossningen, smärtlindring och amning. Under föräldraträffarna pratar ni om hur livet kan förändras när man får barn, hur man kan göra för att känna sig trygg under förlossningen och den första tiden med det nyfödda barnet kan vara.

Gruppens storlek och hur många gånger man träffas varierar. På en del mottagningar träffas man regelbundet under hela graviditeten, andra kanske bara någon enstaka gång. En del mottagningar erbjuder även föreläsningar om förlossning, smärtlindring och amning. Gruppen leds oftast av en barnmorska.

Föräldraförsäkringen ger båda föräldrarna rätt till betald ledighet för att delta i föräldraträffar.

Mer information och anmälan:

Till toppen av sidan