Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Så fungerar vården

Att välja vårdmottagning

Du kan söka vård över hela landet men ibland behöver du en remiss. Här kan du läsa om hur du söker vård.

Innehåll - Att välja vårdmottagning

Visa innehåll som:
 • Barn- och ungdomshälsa i Jönköpings län

  Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Till barn- och ungdomshälsan kan du vända dig för behandling, råd och stöd. Det kan till exempel handla om oro, ångest, kriser, nedstämdhet eller relationsproblem. Det kan också vara huvudvärk eller magont när man inte hittar kroppsliga orsaker.

 • Barnhälsovård och familjecentralen i Jönköpings län

  Till barnhälsovården kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling.

 • Hit vänder du dig när du behöver råd eller vård

  Här får du svar på vart du ska vända dig för att få råd och hjälp.

 • Kvinnohälsovård i Jönköpings län

  Kvinnohälsovården erbjuder bland annat mödrahälsovård, det vill säga kontroller och undersökningar under graviditeten.

 • Privata vårdgivare i Jönköpings län

  Vårdgivare med avtal finansieras av Region Jönköpings län. Vårdgivarna har antingen ett vårdavtal med Region Jönköpings län eller är verksamma enligt en särskild lag om ersättning.

 • Sök vård på rätt mottagning

  Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Här beskrivs olika slags vårdmottagningar.

 • Välja vårdmottagning

  Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.

 • Remiss

  Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss.

 • Ungdomsmottagningar i Jönköpings län

  På ungdomsmottagningen är ingen fråga för liten. Hit kan du som är mellan 13 och 21 år vända dig för att få hjälp och stöd eller bara för att prata. Det kan vara funderingar du har om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

 • Vad gäller när du söker vård i Jönköpings län?

  Det går att söka öppen vård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Jönköpings län.

 • Vård i en annan region

  Du kan söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser som gäller i den regionen, till exempel om du behöver remiss eller inte.

 • Välja mottagning för specialiserad ögonsjukvård i Jönköpings län

  Du som är 18 år och äldre och behöver specialiserad ögonsjukvård kan själv välja hos vilken vårdgivare du ska få vård. Du väljer mellan de mottagningar som blivit godkända av Region Jönköpings län.

 • Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län

  Om du behöver specialistvård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Vissa specialistvårdsmottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök. Vissa mottagningar kan du enklast boka tid hos om du först har varit hos en vårdcentral som hänvisar dig till specialistvård. Vissa typer av vård kräver alltid att du har en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning.

 • Välja tandvård för barn och ungdomar i Jönköpings län

  I Jönköpings län har Folktandvården ansvar för alla barn som är yngre än tre år. Från och med det år barnet fyller 3 år kan du välja tandläkare; Folktandvården eller den privata tandvården.

 • Välja vårdcentral i Jönköpings län

  Du väljer själv vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region.

Mer på 1177.se

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan