Att välja vårdmottagning

Hit vänder du dig när du behöver råd eller vård

Innehållet gäller Jönköpings län

Vart ska jag vända mig när jag har skadat mig, inte mår bra eller vill ha råd? När kan vårdcentralen och närakuten hjälpa mig och när ska jag till akutmottagningen? Så här får du råd och vård i Jönköpings län.

Patient och vårdperson i vårdrum.

När du behöver råd eller veta vart du ska vända dig

1177.se

Här på 1177.se finns tips och råd om hälsa, vård och tandvård, och vad du kan göra själv för att må bättre. På 1177.se hittar du också kontaktuppgifter och e-tjänster till vården. 

1177 direkt

Med 1177 direkt i Jönköpings län kan du söka vård digitalt. Du får svara på frågor för att beskriva dina symtom och besvär. Sedan får du en automatisk bedömning och prioritering av dina symtom. Vid behov får du chatta med vårdpersonal. Chatten är öppen vardagar klockan 08.00–16.30 men du kan påbörja ditt ärende och svara på de inledande frågorna dygnet runt. Läs mer och logga in: 1177 direkt.

Ringa 1177

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt, var du än är i landet. Erfarna sjuksköterskor bedömer ditt behov av vård, ger dig råd om vad du kan göra själv och vart du kan vända dig om du behöver vård.

När du skadat dig eller är sjuk och behöver vård

Om du skadat dig, inte mår bra, eller om ditt vårdbehov inte kan vänta, är det till din vårdcentral eller närakut du vänder dig i första hand.

På vårdcentralen finns närakut där du kan få snabb hjälp. Kontakta din vårdcentral på vardagar när ditt vårdbehov inte kan vänta. Logga in och använd vårdcentralens e-tjänster eller ring vårdcentralen.

När vårdcentralen är stängd, och ditt vårdbehov inte kan vänta, når du länets tre kvälls- och helgöppna närakuter genom att ringa 1177.

När ditt barn skadat sig eller inte mår bra

Barn över ett år

Om ditt barn är över ett år och har skadat sig eller inte mår bra vänder du dig till vårdcentralen i första hand.

Barn under ett år

Om ditt barn är under ett år och har skadat sig eller inte mår bra vänder du dig till en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. 

När vårdcentralen eller mottagningen är stängd

När vårdcentralen eller mottagningen är stängd, och ditt barns vårdbehov inte kan vänta ringer du 1177. Om ditt barn behöver akut vård hänvisas du och ditt barn till närakut eller barnakutmottagning. Om barnet är under 1 år är det till barnakutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov du ska vända dig.

När du behöver hjälp med din psykiska hälsa

Vuxna

Är du vuxen och mår dåligt vänder du dig i första hand till vårdcentralen. Om besvären är allvarliga och livshotande kontaktar du en psykiatrisk akutmottagning. Du kan alltid ringa 1177 för rådgivning. Läs mer här:

Barn och unga

Är du ung och mår dåligt kan du vända dig till elevhälsan eller ungdomsmottagningen. För barn och unga upp till 18 år finns En väg in, barn och unga, psykisk hälsa som är en gemensam kontaktväg till barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Erfarna sjuksköterskor och kuratorer ger dig råd och bedömning av ditt vårdbehov. Läs mer här:

Akut vård i allvarliga och livshotande situationer

På akutmottagningen får du hjälp i allvarliga och livshotande situationer.

Akutmottagningen tar emot dig om du har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka. Patienter med störst behov av vård får hjälp först. 

Omedelbar akut hjälp

Ring 112 vid nödsituation som kräver omedelbar hjälp.

Via nödnumret 112 når du förutom ambulans också kommunens socialjour, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning.

Akut psykisk hjälp

Akut psykiska hjälp

18 år och äldre

Om du som är 18 år och äldre behöver akut hjälp vid psykiska besvär kontaktar du en psykiatrisk akutmottagning:

Under 18 år

Gäller det barn och ungdomar under 18 år så kan du kontakta en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP): 

Under kvällar och helger kan du vända dig till:

I allvarliga och akuta situationer kan du ringa En väg in, barn och unga, psykisk hälsa och via telefonnumret också komma i kontakt med akutverksamheten inom barn- och ungdomspsykiatrin, dygnet runt.

Akut tandvård

Vid akuta tandbesvär ringer du din tandvårdsklinik. När kliniken är stängd får du information om jourhavande tandläkare på telefonsvarare.

Om du är patient hos en privat tandläkare och inte får kontakt med jourtandläkare vid din klinik, kan du ringa närmaste folktandvårdsklinik. 

Om du är patient hos Folktandvården kopplas du under jourtid vidare till en jourmottagning.

Vid akuta och allvarliga käk- och tandskador kvällar, nätter och helger - ring 1177 för att få kontakt med käkskadejouren. 

Sök vård på rätt mottagning

Läs mer om hur du söker vård på rätt mottagning:

Dina rättigheter i vården

Du har rätt att påverka din vård. Här finns samlad information om vad patientlagen säger.

Till toppen av sidan