Undersökningar under graviditeten

Kontroller under graviditeten i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

För att barnmorskan ska få en bild av hur du som gravid och fostret mår erbjuds olika kontroller och undersökningar vid besöken i kvinnohälsovården.

Kontroller under graviditeten

I Jönköpings län erbjuds kontroller under graviditeten, enligt det regionala basprogrammet. Vi rekommenderar att du läser informationen som finns under rubriken "Att läsa inför besöket", vecka för vecka. 

Besök på Kvinnohälsovården
Vid besök på Kvinnohälsovården och på mottagningar tillåts en medföljande utan förkylningssymtom, men inga barn. Det gäller vid graviditetskontroller och besök på Auroramottagning, BB-mottagning och ultraljudsmottagning. Om en partner inte kan vara med vid mötet med barnmorskan, kan hen istället medverka via ett videosamtal.

Din barnmorska
Under graviditeten har du en patientansvarig barnmorska, men oftast får du träffa fler än en barnmorska. Om du vill byta patientansvarig barnmorska så kan du göra det närsomhelst under graviditeten. Barnmorskan går igenom hälsa och levnadsvanor hos er som blivande föräldrar, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om du som gravid äter några läkemedel. Ibland kan du behöva träffa till exempel kurator, läkare, psykolog eller sjukgymnast också.

I kvinnohälsovården arbetar både män och kvinnor och vi handleder kontinuerligt studenter.

Så samarbetar mottagningarna
Kvinnohälsovården i Jönköpings län har ett nära samarbete med varandra för att på ett tryggt och bra sätt ta hand om blivande mammor. För att säkerställa att graviditetskontrollerna utförs med rekommenderat intervall kan du bli hänvisad till en annan kvinnohälsovårdsmottagning vid något besökstillfälle (till exempel om din barnmorska är sjuk eller mottagningen du tillhör inte kan erbjuda en tid i rätt graviditetsvecka).

Trots att du har en bokad tid kan akuta situationer göra att du får vänta lite ibland.

Vecka 6-8, din första inskrivning

När du fått ett positivt graviditetstest är det bra att du så snart som möjligt kontaktar en kvinnohälsovårdsmottagning för ett första inskrivningsbesök. 

Under samtalet kommer vi att prata om exempelvis din hälsa, levnadsvanor, eventuella sjukdomar och läkemedel som är viktiga att känna till under din graviditet. Levnadsvanorna kan handla om dina matvanor, motion, alkohol och droger, sex och samlevnad.

Du kommer också att kunna ställa frågor. Din partner är naturligtvis också välkommen till besöket.

Ta blodprov

Om du bor i Eksjö- eller Värnamoområdet kommer du ta ditt blodprov på plats i samband med nästa besök. Om du bor i Jönköpingsområdet ska du boka en tid för provtagning inför nästa besök. Provtagningen sker på laboratoriet eller provtagningscentralen. Du bokar då din tid själv för detta blodprov.

Ultraljud

Innan besöket kan du, om du väljer att göra det, ta del av information om fosterdiagnostik (ultraljud). Du kommer erbjudas två undersökningar med ultraljud, ett i graviditetsvecka 12-13 och ett i vecka 18-20:

Att läsa inför besöket

på 1177.se

Mer på andra webbplatser

Att bedöma risken för havandeskapsförgiftning

Faktorer i din hälsa kan visa om du har en risk att få havandeskapsförgiftning. Om du har ökad risk kommer du få en förebyggande behandling för att minska risken att få havandeskapsförgiftning.

Samtycke

Journaluppgifter om dig som blivande mamma, graviditeten och förlossningen lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem (Obstetrix) för Region Jönköpings län. Vissa uppgifter i journalen förs över elektroniskt till Medicinskt födelseregister (MFR). Kvinnohälsovården i länet deltar också i Mödrahälsovårdsregistret, ett nationellt kvalitetsregister för mödrahälsovård. Mer information om kvalitetsregistret: 

Vecka 10-14, din andra inskrivning

Din andra inskrivning sker vanligtvis efter graviditetsvecka 10. De här undersökningarna erbjuds vid andra inskrivningen:

Blodprov

Blodprov tas på dig som blivande mamma för att kontrollera blodvärdet, upptäcka eventuell ökad halt av socker i blodet och kontrollera ditt skydd mot infektioner. Vi kollar även vilken blodgrupp du har. För att provet ska visa rätt värde behöver du sitta ner en stund innan provtagningen. Kom till besöket 10-15 minuter innan den tid du fått. Bor du i Eksjö- eller Värnamoområdet tas blodprovet i samband med detta besök. Om du bor i Jönköpingsområdet har du tagit ditt blodprov inför detta besök på ett av länets laboratorium istället och behöver inte komma tidigare till ditt besök.

Blodtryck

Blodtryck tas vid inskrivningen och vid varje ytterligare besök i kvinnohälsovården. Normalt sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten för att sedan återgå till vanlig nivå under de tre sista graviditetsmånaderna. Högt blodtryck, i kombination med protein i urinen, kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning. För att provet ska visa rätt värde behöver du sitta ner en stund innan provtagningen. Kom till besöket 10-15 minuter innan den tid du fått.

Blodsockerhalt

Blodsockerhalten kontrolleras för att upptäcka eventuell graviditetsdiabetes som kan orsakas av den extra påfrestning som en graviditet innebär. Vid behov får du genomgå en så kallad glukosbelastning. Läs om hur undersökningen går till:

Urinprov

Du ska ta ett morgonurinprov till besöket. Se till att hålla urinprovet kallt i till exempel kylskåpet under dagen tills du har ditt bokade besök. Med hjälp av urinprovet kontrolleras eventuella infektioner och om halten av protein ökar. 

Vikt

Vikten kontrolleras vid varje tillfälle under graviditeten. Hur mycket man går upp i vikt varierar.

Gynekologisk undersökning

Om du har fått, eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten erbjuds du att ta cellprovet vid inskrivningen. Du kommer även att erbjudas klamydiaprovtagning. Läs mer:

Vaccination under graviditeten

Du som är gravid erbjuds vaccination mot covid-19, kikhosta och influensa. Läs mer om vaccinationer för dig som gravid och varför du bör vaccinera dig:

Att läsa inför besöket

på 1177.se

Mer på andra webbplatser

Vecka 12-13, eventuell fosterdiagnostik - tidigt ultraljud eller KUB

De allra flesta barn föds friska. Hos mindre än två procent av alla nyfödda barn finns någon form av allvarlig medfödd avvikelse. Fosterdiagnostik är de undersökningar som kan göras för att ta reda på om barnet förväntas födas med sjukdomar eller skador.

Mer information om fosterdiagnostik? Du väljer själv om du vill läsa vidare:

Vecka 18-20, eventuell fosterdiagnostik, ultraljud

Alla gravida erbjuds en ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 18-19 för att kontrollera om det är fler foster, för att se var moderkakan sitter och för att beräkna när barnet ska födas.

I de allra flesta fall är det en positiv händelse att se fostret på en TV-skärm och få bekräftat att det mår bra och växer normalt, men ibland kan man se missbildningar, exempelvis på hjärtat, och tecken på kromosomavvikelser. Då erbjuds man nya ultraljudsundersökningar eller ytterligare bedömningar av fostret.

Undersökningen tar ungefär 30 minuter. Du bör inte ta med dig barn till undersökningen, men gärna din partner eller en vän. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt, mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen. Om du vill kan du köpa ultraljudsbilden.

Mer på 1177.se

Vecka 25, graviditetskontroll

Vid graviditetskontrollen i vecka 25 mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket ingår också blodsockerkontroll. Blodtrycket tas och du får ditt moderskapsintyg.

Fosterrörelser

De flesta kvinnor börjar känna fosterrörelser omkring graviditetsvecka 18-20, men mer regelbundet efter graviditetsvecka 24+0. Det händer ibland att man känner rörelser så tidigt som vecka 15-16. Det kan också vara så att man inte märker några rörelser förrän långt senare i graviditeten.

Antalet rörelser brukar nå sin topp omkring graviditetsvecka 32 och minskar inte fram till förlossningen, men rörelserna kan kännas annorlunda jämfört med tidigare.

Det kan vara stor skillnad från foster till foster hur ofta och hur kraftigt det rör sig. Varje foster har sitt eget rörelsemönster och växlar mellan perioder av aktivitet och vila över dygnet. Fosterrörelser saknas under sömnperioderna som kommer regelbundet under dygnet och varar i cirka 20-40 minuter per gång, men sällan mer än 90 minuter då fostret är stilla.

Om fosterrörelserna minskar i kraft eller inte känns alls, och avviker från fostrets normala sätt att röra sig, är det viktigt att du hör av dig.

Fram till vecka 25:

 • Vänd dig till kvinnohälsovården på dagtid under vardagar. På kvällar och helger kontaktar du förlossningsavdelningen. 

Från vecka 25:

 • Du som bor i Eksjöområdet kontaktar i första hand kvinnohälsovården på dagtid under vardagar. På kvällar och helger kontaktar du förlossningsavdelningen. 
 • Du som bor i Värnamo- eller Jönköpingsområdet kontaktar förlossningsavdelningen både på vardagar, kvällar och helger.

Hitta mottagning

Det är viktigt att kontakta förlossningen vid

 • regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila
 • blödning
 • misstänkt vattenavgång.

Att läsa inför besöket

Vecka 29, graviditetskontroll

Barnmorskan mäter magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Du ska ta med morgonurinprov till besöket. Se till att hålla urinprovet kallt i till exempel kylskåpet under dagen tills du har ditt bokade besök.

Under besöket tar vi ett blodprov för att kontrollera blodsockret, blodvärdet och ditt blodtryck mäts. Det tas också ett blodprov i armen för att kontrollera eventuella antikroppar. Vid besöket kommer ni också prata om amning. Fyll i och ta med amningsplanen "Min amningsberättelse".

Ta blodprov

Inför besöket ska du ta ett blodprov. Om du bor i Eksjö- eller Värnamoområdet kommer du ta ditt blodprov när du kommer till besöket. Om du bor i Jönköpingsområdet ska du boka en tid för provtagning. Provtagningen sker på laboratoriet eller provtagningscentralen. Du bokar själv din tid för detta blodprov.

Att läsa inför besöket

Information från andra webbplatser
Om ni som blivande föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas, detta görs via Skatteverket. 

Vecka 32, graviditetskontroll

Vid den här graviditetskontrollen mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket kontrolleras också blodsocker, blodtryck och vikt.

Du kommer att få blanketterna "Rapport till barnhälsovården" och "Sammanfattning av graviditet". Dessa ska du fylla i hemma och ta med vid nästa graviditetskontroll, vecka 35. Blanketten Sammanfattning av graviditet motsvarar ditt förlossningsbrev. Tänk därför igenom vad som är viktigt för dig under och efter förlossningen samt vad personalen bör känna till om dig och dina önskemål.

Mer på 1177.se

Vecka 35, graviditetskontroll

Vid det här besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras.

Tillsammans med barnmorskan skriver du en sammanfattning av graviditeten och planerar inför kommande förlossning och eftervård. Sammanfattningen motsvarar ditt förlossningsbrev och den dokumenteras i din journal. Du behöver inte ta med dig något eget förlossningsbrev till förlossningen.

Ta med morgonurinprov efter överenskommelse.

Hitta mottagning

Att läsa inför besöket

på andra webbplatser

Mer på 1177.se

Vecka 37, graviditetskontroll (förstföderskor och vissa omföderskor)

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtryck och vikt kontrolleras.

Hitta mottagning

Att läsa inför besöket

Film att titta på

Vecka 38, graviditetskontroll (vissa omföderskor)

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtryck och vikt kontrolleras.

Att läsa inför besöket

Vecka 39, graviditetskontroll (förstföderskor och vissa omföderskor)

Vi besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras.

Hitta mottagning

Vecka 40+, graviditetskontroll

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras.

Du erbjuds också en vaginal undersökning, det betyder att barnmorskan undersöker vaginalt och avgör livmodertappens mognadsgrad. Undersökningen kan frisätta hormoner och hjälpa förlossningen att komma igång.

Eventuell igångsättning

Om du inte har fött barn före graviditetsvecka 41+0 erbjuds du en tid de närmaste dagarna på din förlossningsavdelning för bedömning och individuell plan eller igångsättning av förlossningen. Där blir du undersökt och får prata med en barnmorska eller en läkare. Ni diskuterar till exempel fördelar och nackdelar med att sätta i gång förlossningen. Vårdpersonalen tar hänsyn till dina önskemål och vad som är känt om dig och barnet.

Det är sannolikt att värkarna startar av sig själva i början av graviditetsvecka 41. Man kan öka chanserna med något som kallas hinnsvepning. Då tänjer barnmorskan eller läkaren i kanterna av din livmodertapp.

Det kan vara en fördel att sätta igång förlossningen i början av graviditetsvecka 41 jämfört med att vänta och se om förlossningen startar av sig självt. Det beror på att risken för att fostret dör är något högre om man avvaktar till efter vecka 42+0. Risken för fosterdöd är dock mycket låg i Sverige.

Läs mer: Igångsättning av förlossningen

Hitta mottagning

Telefonkontakt, 2-3 veckor efter förlossningen

2-3 veckor efter din förlossning ringer din barnmorska till dig. Under samtalet pratar ni om

 • ditt mående
 • förlossningsupplevelsen
 • din bäckenbotten/bristning
 • behov av amningsstöd
 • bokar in tid/bekräftar din bokade tid till efterkontroll

Efterkontroll, 8-12 veckor efter förlossningen

Du bör göra en efterkontroll hos kvinnohälsovården 8-12 veckor efter förlossningen. Då får du tillfälle att prata om hur det är att ha blivit förälder, hur förlossningen varit men du kan även prata om andra frågor du har som nybliven förälder.

Du erbjuds gynekologisk undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läker och hur knipförmågan är. Vid besöket kan du också prata om preventivmedelsmetoder.

Du kontaktar själv kvinnohälsovården och bokar tid för efterkontroll efter att du kommit hem från BB. Det är bra att höra av dig i god tid.

Mer på 1177.se

Mer på andra webbplatser

Hitta mottagning

Mer på 1177.se

Förberedelser inför förlossningen

Här kan du läsa mer om hur du förbereder dig inför förlossningen.

Smärtlindring under förlossningen

Här kan du läsa mer om olika metoder för smärtlindring under förlossningen.

Olika sätt att föda barn

Här kan du läsa mer om olika sätt att föda barn. Till exempel kejsarsnitt eller planerad hemförlossning.

Efter förlossningen

Här kan du läsa mer om vad som händer efter förlossningen.

Till toppen av sidan