SUNDA VANOR

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU

Innehållet gäller Västerbotten

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, erbjuds alla som bor i länets kommuner. Målet är att motivera och stödja hälsosammare levnads- och vardagsvanor och på så sätt minska risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Du som fyller 40, 50 eller 60 år bjuds in till två besök. Det första besöket är en individuell hälsoundersökning, då du också fyller i en hälsoenkät. Det andra besöket är ett efterföljande hälsosamtal.

Varför är det en bra idé att delta i en hälsoundersökning och ett hälsosamtal?

Med utgångspunkt från resultatet av hälsoundersökningen och dina svar i hälsoenkäten samtalar du med en specialutbildad sjuksköterska om dina levnadsvanor och dina risk- och friskfaktorer. Genom samtalet får du stöd att förändra ohälsosamma vanor och minska risken för framtida sjukdom. Undersökningen är också ett sätt att hitta de personer som har hög risk för hjärt-kärlsjukdomar och behöver medicinsk behandling.

Vem får delta?

Fyller du 40, 50 eller 60 år i år?

Då kommer du att få en särskild inbjudan per post från Region Västerbotten. Alla hälsocentraler, privata eller i regionens regi, bjuder varje år in sina listade 40-, 50- och 60-åringar. Du kallas det år du fyller jämnt. 60 till 65 procent av de inbjudna tackar ja, vilket motsvarar 6 000 till 6 500 personer årligen.

Du är också välkommen att delta i VHU året efter det år du fyller 40, 50 eller 60 år om det passar dig bättre.

Du blir erbjuden att komma till en hälsoundersökning och efterföljande hälsosamtal med en särskild VHU-sköterska, som är specialutbildad för uppdraget.

Så går en Västerbottens hälsoundersökning till

Hälsoundersökningen och hälsosamtalet omfattar två besök på din hälsocentral eller sjukstuga.

Första besöket - Individuell hälsoundersökning

Du får en morgontid för blodprovstagning för analys av blodfetter och blodsocker. Vid besöket får du också mäta blodtryck och midjemått, samt vikt och längd för att bestämma BMI, Body Mass Index. Du får också göra en så kallad sockerbelastning för att se hur din kropp tar hand om socker.

Berätta för personalen innan provtagningen om något av detta stämmer in på dig, då görs ingen sockerbelastning:

  • Du har diabetes.
  • Du ammar, är gravid eller har genomgått fetmaoperation, till exempel gastrisk bypass.
  • Du har citrusallergi. Sockerlösningen innehåller citrus. Du kan i så fall få en annan lösning.

Du behöver vara fastande inför besöket. Det betyder att du inte får äta något på morgonen innan du kommer.

Du får fylla i en hälsoenkät angående dina mat-, tobaks- och alkoholvanor samt besvara frågor om din hälsa, fysisk aktivitet, stillasittande och stress. Enkäten handlar även om hjärt-kärlsjukdomar i släkten, livskvalitet, social situation, familje- och arbetsförhållanden.

Tidsåtgång: cirka 2,5 timmar

Andra besöket - Individuellt hälsosamtal

Vid hälsosamtalet går du och en sjuksköterska med specialkompetens igenom dina provsvar och samtalar om dina levnadsvanor. Samtalet är det som är viktigast i Västerbottens hälsoundersökningar. Syftet är att stötta dig till att hitta hälsosamma vardagsvanor som är möjliga att genomföra på längre sikt.

Tidsåtgång: 30–60 minuter

Hälsoundersökning med provtagning kostar 200 kronor. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Hälsosamtalet är kostnadsfritt.

Du får en egen stjärnprofil

Hälsosamtalet fokuseras kring din personliga hälsoprofil. Dina levnadsvanor, mätvärden, provsvar och enkätsvar presenteras i en så kallad stjärnprofil. Stjärnprofilens uddar kan visa på antingen frisk- eller riskfaktorer. 

Under hälsosamtalet pratar ni om hur du kan bibehålla eller förstärka hälsofrämjande vanor i din vardag. Det kan till exempel handla om ökad fysisk aktivitet, minskad alkoholkonsumtion, tobaksfrihet eller mer hälsosamma matvanor.

Stjärnans uddar representerar dina värden av blodtryck, blodfetter, blodsocker, BMI och midjemått samt enkätsvar gällande den självskattade hälsan, tobaksvanor, fysisk aktivitet, alkohol- och matvanor.

Personer som har så höga värden att de behöver medicinsk utredning eller behandling, till exempel högt blodtryck eller diabetes, får hjälp med fortsatt uppföljning.

Uppgifterna används i forskning

För dig som deltar kan hälsosamtalet och medföljande förändringar i levnadsvanor minska din risk för att utveckla sjukdomar som diabetes, stroke och hjärtinfarkt.

Om du ger ditt samtycke till att dina uppgifter och blodprov används för forskning, kommer du också att bidra till nytta för medicinsk forskning. De avidentifierade hälsoenkäterna med olika levnadsdata i kombination med blodprover, är en unik resurs för medicinsk forskning.

Data från hälsoundersökningarna lagras i en databas och du kan själv gå in och ta del av undersökningsresultat på gruppnivå.

Besök databasen på Region Västerbottens webbplats

VHU utvecklas genom e-hälsosamtal

Under 2017 påbörjades ett försök med att digitalisera hälsosamtalen. Den unika förändringen startade med 30-åringar i Norsjö. Målet var att överbrygga avstånd och göra det möjligt för fler att delta.

Deltagarna kan välja att göra hälsosamtalet med VHU-sköterskan vid hälsocentralen eller via ett videosamtal. Videosamtalet görs med hjälp av distansuppkoppling med mobiltelefon, surfplatta eller dator via 1177.se. Dessutom kan deltagaren föra en digital interaktiv loggbok och få feedback kring livsstilsvanor. De som vill kan fortfarande boka en tid och träffas på hälsocentralen.

Förhoppningen är att på sikt erbjuda alla deltagare i Västerbottens hälsoundersökningar detta digitala alternativ.

Till toppen av sidan