Kostnader och ersättningar

Högkostnadsskydd för öppenvård

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för besök i den öppna hälso- och sjukvården. Det kallas för högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i en annan region än där du bor.

Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral, eller besök hos en specialistläkare.

Vad innebär högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 400 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader.

En region kan besluta om ett lägre belopp än 1 400 kronor för högkostnadsskyddet i den regionen.

Hur räknas perioden på tolv månader?

Perioden börjar räknas vid ditt första besök, oavsett när under året du gör besöket. När du har betalat upp till den nivå som regionen har beslutat om får du ett så kallat frikort.

Frikortet gäller sedan under resten av tolvmånadersperioden. Under den perioden betalar du inget för dina besök. När tolv månader har gått börjar du betala igen för dina besök tills du når upp till beloppet för högkostnadsskyddet nästa gång.

Ett exempel: Du gör ditt första vårdbesök 25 april ett år. Efter ett antal besök har du betalat totalt 1 400 kronor i patientavgifter den 10 oktober samma år. Då får du ett frikort och betalar inget för besöken i öppenvård till och med 24 april året därpå.

Du kan behöva spara dina kvitton och själv se till att besöken registreras, om vårdgivaren eller regionen inte sparar uppgifterna elektroniskt. Fråga vid besöket om du är osäker på hur du ska göra.

Gäller mitt frikort i andra regioner?

Frikortet gäller i alla regioner i Sverige.

Elektroniskt frikort eller ett papperskort

Det kan variera mellan regionerna hur frikortet ser ut. Det kan vara ett kort som du ska ta med dig när du söker vård. Frikortet kan också vara helt elektroniskt. Elektroniska frikort kan också kallas digitala frikort. 

Du kan behöva ta med dig en papperskopia av ditt elektroniska frikort om du ska få vård i en annan region. Ta kontakt med din region för att få ett sådant.

Västerbotten

Elektroniska frikort i Västerbotten

Du som besöker vården i Västerbotten får automatiskt ett frikort när du nått upp till gränsen för högkostnadsskyddet.

Information om frikortet skickas till din digitala brevlåda om du är ansluten till en sådan. Har du ingen digital brevlåda får du informationen skickad hem till dig med post. Informationen innehåller också själva frikortet.

Du behöver inte visa upp ditt frikort vid besök på vårdverksamheter som drivs av regionen. Det gäller i de flesta andra regioner i landet, inklusive Västerbottens grannregioner.

Det är endast vid besök hos privata vårdgivare och regioner som inte är ansluta till e-frikortstjänsten som du behöver visa upp ditt frikort. Om du är osäker på om din vårdgivare är ansluten till e-frikortstjänsten ska du ta med ditt frikort för säkerhetsskull.

Efterregistrering när du besökt en privat vårdgivare

Spara kvittot på betalningen av patientavgiften vid besök hos privata vårdgivare som inte är ansluta till e-frikortstjänsten om du inte har frikort.

För att avgiften ska bli inräknad i ditt högkostnadsskydd behöver du registrera det i efterhand på din hälsocentral eller i en central reception på något av länets sjukhus. Det gäller också om du har stämplar sedan tidigare i ditt högkostnadskort.

Du som har skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter kommer att fortsätta använda ett stämpelkort och kommer som tidigare att få ett pappersfrikort.

Vill du inte vara med i e-frikortstjänsten?

Du som inte vill att uppgifter om eventuellt frikort och vilka avgifter som du har betalat delas med privata vårdgivare eller med andra regioner som är anslutna till e-frikortstjänsten behöver kontakta regionen. Det gör du genom att logga in på 1177.se och välja Övriga tjänster. Du som inte har e-legitimation kan kontakta din hälsocentral.

Har du frågor om frikort?

Kontakta din hälsocentral om du har frågor om frikort.

Om du har frågor

Kontakta den region där du ska få vård eller där du fick vård om du har frågor om högkostnadsskyddet eller frikortet, till exempel hur mycket du har kvar tills du får ett frikort.

Högkostnadsskydd och skyddad identitet

Kontakta den region där du får vård om du har skyddad identitet och har frågor om hur du ska göra med högkostnadsskyddet

När gäller inte högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte för följande:

  • vaccinationer
  • intyg och hälsoundersökningar
  • ett uteblivet besök
  • kostnader för kopior av din journal.

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte heller för de avgifter som du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus. Det brukar inte heller gälla för de expeditionsavgifter som tas ut om du betalar på kredit eller får en faktura hemskickad.

Läs mer om patientavgifter och andra högkostnadsskydd inom vården

Läs mer på 1177.se

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria.

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Läkemedel på recept – kostnader

Staten ger ekonomiskt stöd när du behöver läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. Det kallas för att staten subventionerar. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Detta skydd mot höga kostnader kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.

Ekonomiskt stöd när du är sjuk

Att bli sjuk och sjukskriven en period påverkar din ekonomi. Du kan behöva betala för sjukvård och läkemedel. Sjukpenningen är lägre än lönen. Det finns ställen att vända sig till för att få råd och stöd om du inte klarar av att betala dina utgifter.

Till toppen av sidan