SUNDA VANOR

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU

Innehållet gäller Västerbotten

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, erbjuds de som bor i länets kommuner. Målet är att motivera och stödja hälsosammare levnads- och vardagsvanor och på så sätt minska risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Du som fyller 40, 50 eller 60 år bjuds in till två besök. Det första besöket är en individuell hälsoundersökning, då du också fyller i en hälsoenkät. Det andra besöket är ett efterföljande hälsosamtal.

Varför är det en bra idé att delta i en hälsoundersökning och ett hälsosamtal?

Med utgångspunkt från resultatet av hälsoundersökningen och dina svar i hälsoenkäten samtalar du med en specialutbildad sjuksköterska om dina levnadsvanor och dina risk- och friskfaktorer. Genom samtalet får du stöd att förändra ohälsosamma vanor och minska risken för framtida sjukdom. Undersökningen är också ett sätt att hitta de personer som har hög risk för hjärt-kärlsjukdomar och behöver medicinsk behandling.

Vem får delta?

Fyller du 40, 50 eller 60 år i år?

Då kommer du att få en särskild inbjudan per post från Region Västerbotten. Hälsocentraler, privata eller i regionens regi, bjuder varje år in sina listade 40-, 50- och 60-åringar. Du erbjuds VHU det år du fyller jämnt, men du är också välkommen att delta i VHU året efter om det passar dig bättre.

Så går Västerbottens hälsoundersökningar till

Hälsoundersökningen och hälsosamtalet omfattar två besök på din hälsocentral eller sjukstuga.

Första besöket - Individuell hälsoundersökning

Du får en morgontid för blodprovstagning för analys av blodfetter och blodsocker. Vid besöket får du också mäta blodtryck och midjemått, samt vikt och längd för att bestämma BMI, Body Mass Index. Du får också göra en så kallad sockerbelastning för att se hur din kropp tar hand om socker.

Berätta för personalen innan provtagningen om något av detta stämmer in på dig, då görs ingen sockerbelastning:

  • Du har diabetes.
  • Du ammar, är gravid eller har genomgått fetmaoperation, till exempel gastrisk bypass.
  • Du har citrusallergi. Sockerlösningen innehåller citrus. Du kan i så fall få en annan lösning.

Du behöver vara fastande inför besöket. Det betyder att du inte får äta något på morgonen innan du kommer.

Du får fylla i en hälsoenkät angående dina mat-, tobaks- och alkoholvanor samt besvara frågor om din hälsa, fysisk aktivitet, stillasittande och stress. Enkäten handlar även om hjärt-kärlsjukdomar i släkten, livskvalitet, social situation, familje- och arbetsförhållanden.

Tidsåtgång: cirka 2,5 timmar

Andra besöket - Individuellt hälsosamtal

Vid hälsosamtalet går du och en sjuksköterska med specialkompetens igenom dina provsvar och samtalar om dina levnadsvanor. Samtalet är det som är viktigast i Västerbottens hälsoundersökningar. Syftet är att stötta dig till att hitta hälsosamma vardagsvanor som är möjliga att genomföra på längre sikt.

Tidsåtgång: 30–60 minuter

Hälsoundersökning med provtagning kostar 200 kronor. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Hälsosamtalet är kostnadsfritt.

Du får en egen stjärnprofil

Hälsosamtalet fokuseras kring din personliga hälsoprofil. Dina levnadsvanor, mätvärden, provsvar och enkätsvar presenteras i en så kallad stjärnprofil. Stjärnprofilens uddar kan visa på antingen frisk- eller riskfaktorer. 

Under hälsosamtalet pratar ni om hur du kan bibehålla eller förstärka hälsofrämjande vanor i din vardag. Det kan till exempel handla om ökad fysisk aktivitet, minskad alkoholkonsumtion, tobaksfrihet eller mer hälsosamma matvanor.

Stjärnans uddar representerar dina värden av blodtryck, blodfetter, blodsocker, BMI och midjemått samt enkätsvar gällande den självskattade hälsan, tobaksvanor, fysisk aktivitet, alkohol- och matvanor.

Personer som har så höga värden att de behöver medicinsk utredning eller behandling, till exempel högt blodtryck eller diabetes, får hjälp med fortsatt uppföljning.

Till toppen av sidan