Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas

Sunda vanor

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU

Innehållet gäller Västerbotten

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, ska erbjudas dig som bor i någon av länets kommuner. Du som fyller 40, 50 eller 60 år bjuds in till två besök. Det första besöket är en individuell hälsoundersökning och det andra besöket är ett hälsosamtal.

Hur du lever och hur du mår har stor betydelse för din framtida hälsa. Genom att behålla dina goda levnadsvanor eller göra förbättringar minskar du risken att bli sjuk i framtiden. Även små förändringar kan göra skillnad.

Varför är det en bra idé att delta?

Målet med Västerbottens hälsoundersökningar är att motivera och stödja hälsosammare levnads- och vardagsvanor och på så sätt minska risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Undersökningen är också ett sätt att hitta de personer som har hög risk för hjärt-kärlsjukdomar och behöver medicinsk behandling.

Vem får delta?

Fyller du 40, 50 eller 60 år i år?

Då kommer du att få en inbjudan per post med en bokad tid från Region Västerbotten. Hälsocentraler och sjukstugor, privata eller i regionens regi, bjuder varje år in sina listade 40-, 50- och 60-åringar. Du erbjuds VHU det år du fyller jämnt, men du är också välkommen att delta i VHU året efter om det passar dig bättre.

Så går Västerbottens hälsoundersökningar till

Hälsoundersökningen och hälsosamtalet omfattar två besök på din hälsocentral eller sjukstuga.

Några hälsocentraler och sjukstugor erbjuder hälsosamtal via video. Där kan du få välja om du vill genomföra hälsosamtalet på hälsocentralen eller hemifrån med dator, smart telefon eller surfplatta.

Läs mer om videobesök i Region Västerbotten.

Besvara frågor om dina levnadsvanor och din hälsa

Inför din hälsoundersökning får du ett digitalt formulär med frågor om dina levnadsvanor och din hälsa. Du hittar formuläret i din inkorg när du loggar in på 1177.se. Besvara frågorna innan ditt första besök.

Här får du mer information om hur du fyller i ett formulär genom att logga in.

Första besöket – individuell hälsoundersökning

Du får en morgontid på hälsocentralen eller sjukstugan. Följande ingår i besöket:

  • Du får lämna blodprov för analys av blodfetter och blodsocker.
  • Du får mäta blodtryck, puls och midjemått.
  • Du får mäta vikt och längd för beräkning av ditt BMI, Body Mass Index.

Besöket tar ungefär 30 minuter.

Inför hälsoundersökningen

Du behöver vara fastande under minst nio timmar innan provtagningen. Det betyder att du inte får äta något under natten och morgonen, men det går bra att dricka vatten i små mängder.

Timmarna innan provtagningen ska du inte anstränga dig fysiskt, cykla eller promenera och helst inte röka eller snusa.

Du kan ta dina ordinarie läkemedel som vanligt på morgonen förutom diabetesläkemedel.

Samtycke till att lämna forskningsprov

När du lämnar blodprov kommer du att få välja om du vill lämna ett forskningsprov till Biobanken norr. Det är frivilligt att lämna forskningsprov och det påverkar inte ditt deltagande i hälsoundersökningen.

Läs mer om forskningsprov och samtycke för att låta blodprovet användas i forskning (öppnas som pdf).

Andra besöket – individuellt hälsosamtal

Vid det andra besöket går du och en sjuksköterska med specialkompetens igenom dina provsvar och dina svar i formuläret om levnadsvanor och hälsa.

Ni pratar om vad du själv kan göra för att må bra och hur du kan bibehålla eller förstärka hälsofrämjande vanor i din vardag. Det kan till exempel handla om ökad fysisk aktivitet, minskad alkoholkonsumtion, tobaksfrihet eller mer hälsosamma matvanor. Samtalet är en viktig del i Västerbottens hälsoundersökningar.

Besöket tar 30–60 minuter.

Du får en egen stjärnprofil

VHU-stjärnan med uddar som representerar olika delar av din hälsa.
Stjärnprofilen kan visa på antingen frisk- eller riskfaktorer.

Hälsosamtalet handlar om din personliga hälsoprofil. Dina mätvärden, provsvar och formulärsvar presenteras i en så kallad stjärnprofil. Stjärnans uddar representerar dina värden av blodtryck, blodfetter, blodsocker, BMI och midjemått samt formulärsvar om din självskattade hälsa, matvanor, fysiska aktivitet, alkohol- och tobaksvanor.

Om undersökningen visar att du behöver en medicinsk utredning eller behandling får du hjälp med fortsatt uppföljning.

Vad kostar det?

Hälsoundersökningen med provtagning kostar 300 kronor. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Hälsosamtalet är kostnadsfritt.

Till toppen av sidan