Daryeelka caafimaadka dhalaanka ee gobonla Västra Götaland

Kulanak daryeelka caafimaadka ee ka dhaca rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC

Hälsobesök på barnavårdscentralen i Västra Götaland - somaliskaThe content concerns Västra Götaland

Content - Kulanak daryeelka caafimaadka ee ka dhaca rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC

Visa innehåll som:
0-14 maalmood booqashad ugu horeysa

Marka uu dhasho ilmahaagu waxaa aad la xidhiidhi doontaa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka ee qaabilsan ilmahaaga (BVC) ee aad dooratey. Kulanka ugu horeeya ee lala yeesho rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka waxaa uu qabsoomaa sida caadiga ah labo todobaad ka dib marka uu ilmaha guriga yimaado.

BVC: 2-8 todobaad

Marka uu ilmuhu jiro inta u dhaxeysa 2 iyo 8 todobaad, waxaa aad kula kulmi doontaan rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC kalkaalisda caafimaadka, mudooyinka ugu horeeya waxaa aad la kulmi doontaan todabaadkiiba hal mar ka dinbna labadii todobaadba hal mar taas oo ku xidhan baahida aad qabtaan.

BVC: 3-5 bilood

Marka ilmuhu uu jiro inta u dhaxeysa 3 iyo 5 bilood, waxaa caadi ah in ilmuhu uu soo booqdo rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC bishii hal mar ama marar intaa ka badan haddii loo baahdo.

BVC: 6 bilood - booqasha kooxda isku jirta kalkaalisada caafimaadka iyo dhakhtarka

Marka uu ilmuhu jiro 6 bilood waxaa aad la kulmi doontaan kalkaalisad caafimaadka iyo dhakhtar labadaba.

BVC: 8 bilood

Marka uu ilmuhu jiro 8 bilood waxaa guriga idinku soo booqan doonaa kalkaalisada caafimaadka oo ka socota rugta daryeelka caafimaadka BVC. Waxaa uu ilmumu heli doonaa fursad lagu baadho isaga oo jooga gurigiisa.

BVC: 10 bilood

Marka uu ilmuhu jiro 10 bilood waxaa aad kula kulmi doontaan kalkaalisada caafimaadka rugta daryeelka caafimaadka BVC. Waxaa si wadajir ah looga hadli doona arimo ku saabsan ilmaha isla markaana waxaa kale oo la tix raaci doonaa waxyaabihii laga hadley kulanadii hore.

BVC: 1 sano – booqasha kooxda isku jirta kalkaalisada caafimaadka iyo dhakhtarka

Marka uu ilmuhu jiro 1 sano waxaa aad la kulmi doontaan kalkaalisad caafimaadka iyo dhakhtar labadaba.

BVC: 18 bilood

Marka uu ilmuhu jiro 18 bilood waxaa lala kulmi doonaa kalkaalisada caafimaadka, waxaa kulanka booqashada aan kaga hadli doonaa arimo khuseeya xaalada caafimaad ee ilmaha iyo koritaankiisa. Waxaa kale oo la tix raaci doonaa waxyaabihii laga hadley kulanadii hor.

BVC: 2,5 sano

Marka uu ilmuhu jiro 2,5 sano waxaa lala kulmi doonaa kalkaalisada caafimaadka, waxaa kulanka booqashada aan kaga hadli doonaa arimo khuseeya xaalada caafimaad ee ilmaha iyo koritaankiisa. Waxaa kale oo la tix raaci doonaa waxyaabihii laga hadley kulanadii hor.

3 sano – booqasha kooxda isku jirta kalkaalisada caafimaadka iyo dhakhtarka

Booqashada marka uu ilmuhu jiro 3 sanno waxaa lala kulmi doonaa koox ka kooban kal-kaalisada caafimaadka ee ka shaqeysa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka (BVH) iyo dhakhtarka labadaba. waxaa kulanka booqashada aan kaga hadli doonaa arimo khuseeya xaalada caafimaad ee ilmaha iyo koritaankiisa.

BVC: 4 sano

Booqashada marka uu ilmuhu jiro 3 sanno waxaa la kulmi doonaa kal-kaalisada ka shaqeysa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka. Waxaa kulanka booqashada aan kaga hadli doonaa arimo khuseeya xaalada caafimaad ee ilmaha iyo koritaankiisa.

BVC: 5 sano

Marka uu ilmuhu jiro 5 sano waxaa lala kulmi doonaa kalkaalisada caafimaadka. Waxaa kulanka booqashada si wadajir ah uga hadli doonaa arimo khuseeya xaalada caafimaad ee ilmaha iyo koritaankiisa, sida uu yahay ilmuhu muddada uu ku suganyahay dugsiga xanaanada carruurta, arimo ku saabsan ciyaarta iyo in uu la caweeyo dadka kale. Waxaa kale oo la tix raaci doonaa waxyaabihii laga hadley kulanadii hor.

To the top of the page