Kulanak daryeelka caafimaadka ee ka dhaca rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC

Ballanta caafimaad ee rugta caafimaadka carruurta (BVC) markii ilmuhu jiro 1 sano – kulanka kooxda ee kalkaalisada iyo dhakhtarka

Hälsobesök på BVC vid 1 år - teambesök med läkare och sjuksköterska - somaliskaThe content concerns Västra Götaland

Marka uu ilmuhu jiro 1 sano waxaa aad la kulmi doontaan kalkaalisad caafimaadka iyo dhakhtar labadaba.

Waxaa kale oo la tix raaci doonaa waxyaabihii laga hadley kulanadii hore. Waxaa jira fursad lagaga hadli karo waxyaabo ay ka mid yihiin macnaha i waalid la noqdo, nolol maalmeedka qoyska, cuntada ilmaha iyo nabdgalyada ilmaha. Sidoo kale waa la baadhi doonaa Imaha, la miisaami doonaa isla markaana waa la cabiri doonaa

Tallaal

Marka uu ilmuhu jiro 12 bilood waxaa la siin doonaa talaalkii ee lidku ku ah Gawracatada, teetanada, xiiqdheerta, dabeysha, hargabka haemophilus nooc B-da Cagaarshowga nooca B iyo waliba bakteeriyad pneumokocker. Waa talaal la mid ah talaaladii la siiyey markii uu ilmuhu jirey 3 bilood iyo 5 bilood. Kulan kasta waxaa ilmaha la siin doonaa labo irbadood ama waxaa la duri doonaa labo mar, lugtiiba hal irbad ayaa lagu mudi doona. Mararka qaarkood hal mar baa la wada siiyaa labada irbadoodba. Talaalka ka hor waa in ilmaha la soo siiyaa cunto isl amrkaana uu qanacsanyahay. Marka la talaalayo ilmha waxaa la nuujin karaa naaska ama masaasad/dhalada caanaha ayaa la jaqsiin karaa. Waxaa kale oo ilmaha la jaqsiin karaa biyo sonkor leh. Waxaa taasi keeni kartaa in ilmuhu uusan dareemin xanuun badan marka la talaalayo. Marka la siinayo talaalka waxaa haboon in uu ilmuhu ku fadhiyo dhabta waalidkiisa isla markaana lagu mashquuliyo wax kale, tusaale ahaan alaabta ay carruurtu ku ciyaarto si uusan u dareemin xanuunka talaalka. Ka waalid ahaan waxaa tahay xasiloonida ilmahaaga. Haddii shaki kaa galo talaalka ama aad welwesho ka hor talaalka waxaa aad la hadli kartaa kalkaalisada caafimaadka ee ka shaqeysa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC.

To the top of the page