Kulanak daryeelka caafimaadka ee ka dhaca rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC

Ballanta caafimaad ee rugta caafimaadka carruurta markii ilmuhu 5 sano jiro

Hälsobesök på BVC vid 5 år - somaliskaThe content concerns Västra Götaland

Marka uu ilmuhu jiro 5 sano waxaa lala kulmi doonaa kalkaalisada caafimaadka. Waxaa kulanka booqashada si wadajir ah uga hadli doonaa arimo khuseeya xaalada caafimaad ee ilmaha iyo koritaankiisa, sida uu yahay ilmuhu muddada uu ku suganyahay dugsiga xanaanada carruurta, arimo ku saabsan ciyaarta iyo in uu la caweeyo dadka kale. Waxaa kale oo la tix raaci doonaa waxyaabihii laga hadley kulanadii hor.

Waa la miisaami miisaan ilmha isla mrakaana waa la cabiraa, mararka qaarkood aragga ilmaha ayaa xitaa la fiiriyaa. Carruur badan waxaa ay door bidaan in ay sii ogaadaan waxyabaha dhici doona. Sidaa aawadeed waxaa haboon in aad u sii diyaariso ilmaha adiga uga uga sheekeynaya waxyaabaha dhici doona isla markaana tusaya sawirada muujinaya waxyaabahaas ee hoos ku xusan.

Tallaal

Kulanka booqashada waxaa la siin doona  talaalka lidka ku ah gawracatada, teetanada, xiiqdheerta, dabeysha. Inta badan waxaa talaalka la iska siiyaa gacanta. Marka la siinayo talaalka waxaa haboon in uu ilmuhu ku fadhiyo dhabta waalidkiisa isla markaana lagu mashquuliyo wax kale, tusaale ahaan alaabta ay carruurtu ku ciyaarto si uusan u dareemin xanuunka talaalka. Waxaa kula gudboon ka waalid ahaan in aad ilmahaaga kala hadsho sida uu wax u rabo. Ka waalid ahaan waxaa tahay xasiloonida ilmahaaga. Haddii shaki kaa galo talaalka ama aad welwesho ka hor talaalka waxaa aad la hadli kartaa kalkaalisada caafimaadka ee ka shaqeysa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC.

Ballantii ugu danbaysay

Tani waa booqashadii kuugu danbeysey ee aad ku iman doonto rugta daryeelka caafimaadka BVC. Haddii aad  aad u baahantahay in aad na soo booqato marar badan ka hor inta aanad bilaabin dugsiga waxbarashada waad na soo booqan kartaa. Carruurta aan bilaabin fasalka barbaarinta (förskoleklass) mar ay jiraan lix sano, waxaa lagu marti qaadi doonaa in ay marar kale soo booqdaan rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC.

Kalkaalisada caafimaadka ee ka shaqeysa dugsiga waxbarasha ee uu ilmuhu bilaabi doontid ayaa la wareegi doonta mas’uuliyda daryeelka caafimaadka ilmahaaga marka uu bilaabo fasalka barbaarinta (förskoleklass). Marka aad timaadan kulanka booqashada waxaa aad si wadajir u go’aamin doontaataan waxyaabaha ku saabsan ilmahaaga ee kalkaalisada caafimaadka ee ka shaqeysa dugsiga waxbarashada ay u baahantahay in ay ka ogaato ilmahaaga. Nuqul mid ah warqadaha daryeelka caafimaadka ilmaha (barnhälsovårdsjournalen) ee yaala rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka ayaa loo diri doonaa dugsiga waxbarasha ka dib markaad bixiso oggolaansho.

To the top of the page