Kulanak daryeelka caafimaadka ee ka dhaca rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC

Ballanta caafimaad ee rugta caafimaadka carruurta (BVC) markii ilmuhu 4 sano jiro

Hälsobesök på BVC vid 4 år - somaliskaThe content concerns Västra Götaland

Booqashada marka uu ilmuhu jiro 3 sanno waxaa la kulmi doonaa kal-kaalisada ka shaqeysa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka. Waxaa kulanka booqashada aan kaga hadli doonaa arimo khuseeya xaalada caafimaad ee ilmaha iyo koritaankiisa.

Waxaa la tix raaci doona waxyaabihii lagaga hadley kulamdii hore. Kalkaalisada caafimaadka iyo ilmuhu waxaa ay si wadjir ah isku dul saari doonaan looxaant lagu ciyaaro (pussel) isla markaana waxaa ay ka wada hadli doonaan waxyaabah u fiican jidhka. Kalkaalisad caafimaadku waxaa ay fiirin doontaa dhaqdhaqaaqa ilmaha sida uu hadlayo iyo sida uu wax y fahmayo. Sidoo kale waxaa la baadhi doonaa argga ilmaha, waa la miisaami doonaa isla markaana waxaa la cabiri doonaa dhererkiisa.

Waxaa caadi ah in laga hadlo cuntooyinka uu ilmuhu cuno, sida uu yahay jawiga marka qoysku wada cunteynato wakhtiyda cuntada, sida uu yahay jawiga ilmaha marka uu joogo dugsiga xanaanada carruurta, ciyaarta iyo in la wada jiro. Waxaa haboon in la abuuro caadooyinka la xidhiidh cuntada iyo dhaqdhaqaaqa wakhti hore maadaama ay saameyn ku yeelan doonto xaalada caafimaad ee ilmaha ee noolashiisa oo dhan.

To the top of the page