Kulanak daryeelka caafimaadka ee ka dhaca rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC

Ballanta caafimaad ee rugta caafimaadka carruurta (BVC) markii ilmuhu 3 sano jiro– la kulanka kooxda iskugu jirta kalkaalisada caafimaadka iyo dhakhtarka

Hälsobesök vid 3 år - teambesök med läkare och sjuksköterska - somaliskaThe content concerns Västra Götaland

Booqashada marka uu ilmuhu jiro 3 sanno waxaa lala kulmi doonaa koox ka kooban kal-kaalisada caafimaadka ee ka shaqeysa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka (BVH) iyo dhakhtarka labadaba. waxaa kulanka booqashada aan kaga hadli doonaa arimo khuseeya xaalada caafimaad ee ilmaha iyo koritaankiisa.

Waxaa jira fursad lagaga hadli karo waxyaabo ay ka mid yihiin macnaha i waalid la noqdo, nolol maalmeedka qoyska, sida uu yahay ilmuhu muddada uu ku suganyahay dugsiga xanaanada carruurta cuntada ilmaha iyo nabdgalyada ilmaha. Waxaa haboon in aad ka fikirto waxyaabaha aad u aragto in ay muhiim yihiin ee aad rabto in aad kala hadasho kalkaalisda caafimaadka iyo dhakhtarka. Waxaa caadi ah in laga hadlo cuntooyinka uu ilmuhu cuno, sida uu yahay jawiga marka qoysku wada cunteynato wakhtiyda cuntada, ciyaarta iyo in la wada jiro. Waxaa haboon in la abuuro caadooyinka la xidhiidh cuntada iyo dhaqdhaqaaqa wakhti hore maadaama ay saameyn ku yeelan doonto xaalada caafimaad ee ilmaha ee noolashiisa oo dhan. Sidoo kale waa la miisaami doonaa isla markaana waxaa la cabiri doonoo dhererka ilmaha. Mararka qaarkood Waxaa la tix raacaa koboca hadalka iyo luqada ilmaha.

To the top of the page