Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Kulanak daryeelka caafimaadka ee ka dhaca rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC

BVC: 10 bilood

Hälsobesök på BVC vid 10 månader - somaliskaThe content concerns Västra Götaland

Marka uu ilmuhu jiro 10 bilood waxaa aad kula kulmi doontaan kalkaalisada caafimaadka rugta daryeelka caafimaadka BVC. Waxaa si wadajir ah looga hadli doona arimo ku saabsan ilmaha isla markaana waxaa kale oo la tix raaci doonaa waxyaabihii laga hadley kulanadii hore.

Waxaa jira fursad lagaga hadli karo waxyaabo ay ka mid yihiin macnaha i waalid la noqdo, nolol maalmeedka qoyska, is daryeelka, cuntada iyo nabdgalyada ilmaha. Waa la baadhi doonaa ilmaha, la miisaami doonaa isla markaana waa la cabiri doonaa . Marka uu da’dan ku jiro ilmuhu waxaa haboon in la baro in la joojiyo xidhashada xafaayada, macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida looga jaro xafaayada waxaa aad ka heli kartaa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC.

To the top of the page